ĮSPŪDIS: Druskininkų savivaldybės Tarybos liberalai ir konservatoriai priėjo liepto galą?

Vos prasidėjus kovo 29 dieną sušauktam Druskininkų savivaldybės tarybos posėdžiui, visi tądien pasirodę Tarybos opozicijos nariai: Antanas Balkė, Romualdas Domarkas, Karolis Kaklys, Juozas Šarkus, Vilius Semeška demonstratyviai pasišalino iš karto po to, kai buvo patvirtinta posėdžio darbotvarkė. Tiesa, prieš tai pagarsinę, kad nedalyvaus sprendimų, susijusių su Kontrolės komiteto, Reglamento keitimo, teikime tol, kol esą negaus Vyriausybės atsakymo į jų prašymą įvesti „Druskininkuose laikiną tiesioginį valdymą“. Nors posėdyje buvo tvirtinama daugiau nei 30 bendruomenei svarbių klausimų, liberalai ir konservatoriai į posėdį taip ir negrįžo. Ar jie taip supranta atstovavimą druskininkiečiams? O gal turi savo sistemą, kaip atsiskaityti rinkėjams?

Susidarė įspūdis, kad toks opozicionierių pareiškimas ir nepaaiškinamas elgesys buvo desperatiška jų reakcija, pralaimėjus jų pačių inicijuotą teismą dėl Tarybos veiklos reglamento. Regis, arogantiški opozicionierių veiksmai tapo akibrokštu ne tik Tarybos daugumos politikams. Ko gero, nustebs ir Druskininkų konservatorių bei liberalų rinkėjai, delegavę minėtus veikėjus į politiką?

 

Elgesys Tarybos posėdyje: ar nuo fotoobjektyvo, ar nuo rinkėjų mėgina pasislėpti viešas asmuo, liberalas J. Šarkus?/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

„Verkšlenti“ moka?

Kyla klausimas, kodėl reikalaujantys „demokratijos“, „skaidrumo“, susirūpinę dėl neva „teisinio nihilizmo“ posėdį ignoravę Tarybos liberalai ir konservatoriai patys neprimena demokratines vertybes puoselėjančių ar krištolinio skaidrumo politikų.

Pavyzdžių toli ieškoti nereikia. Vienas iš jų, gyvenantis Žaliojoje g. Druskininkuose, pastaruoju metu aiškina žurnalistų etikos sargams, ginčydamas spaudoje paskelbtą nuomonę, kad šioje gatvėje buvusių jo kūrybinių dirbtuvių, įgytų konservatorių valdymo laikais, tapimas gyvenamuoju būstu yra teisėtas. Nors, perskaičius juodu ant balto išdėstytus faktus, tokiu „virsmu“ sunku patikėti. Kitas vertina kai kurių savo kolegų darbą Taryboje, jo žodžiais, „žemiau plintuso“, tačiau pats visuomenėje vis „kelia bangas“ savo painia, galimai suklastota istorija ne tik apie savo išsilavinimą, bet ir „žygius“ vardan tos Lietuvos… Trečias, teismui nustatant jo vaiko išlaikymo pinigus, taip rūpinosi turimo turto „skaidrumu“, kad bevelijo slėpti savo, kaip verslininko, gaunamus pajamas ir dokumentuose rodė, kad uždirba mažai? Čia apie tą patį, kuris viename liberalų tinklapyje apie save teigia: „Nemėgstu pastoviai verkšlenančių tinginių ir tikiu, kad kiekvienas žmogus pats yra savo situacijos šeimininkas.“

 

„Eliminuoja“ patys save?

Dar keisčiau, kai šie veikėjai ir jų bendražygiai aiškina, jog Savivaldybės taryboje veikiantis Kontrolės komitetas, Etikos ir Antikorupcinė komisijos yra „butaforiniai“, „imitacija“, o jie, kaip opozicija, esą „eliminuoti“. Gal šie veikėjai pamiršta, kad, visų pirma, ir komitetas, ir komisijos – veikia. Jei būtų dalyvavę pastarajame posėdyje, būtų turėję galimybę išgirsti ir Kontrolės komiteto pirmininkės Gražutės Kuneikienės parengtą ne tik šio komiteto 2017 metų veiklos programos ataskaitą, bet ir jo 2018 metų veiklos planą. Antra, kokiam „politinės veiklos“ skaidrumo standartui būtų galima priskirti politikų veiksmus, kai jie patys save „izoliuoja“ nuo Tarybos darbo? Kontrolės komiteto suformavimo, įtraukiant ir opozicijos kandidatus, klausimas tęsiasi jau kone trečius metus, nes, liberalai ir konservatoriai, ignoruodami Reglamentą, primetinėja savo žaidimo taisykles. K. Kaklys minėto komiteto posėdžių nelankė, o galiausiai iš jo visai atsistatydino. A. Balkė vieno Tarybos posėdžio metu kandidatavo ir tapo Komiteto nariu, o per kitą šios narystės atsisakė. Kiti liberalai ir konservatoriai, išskyrus J. Šarkų ir V. Semešką, kandidatuoti niekaip „nesutinka“. Bet viešoje erdvėje ir teismams jie visi skundžiasi dėl savo neva tai suvaržytų teisių, o aukščiausiai šalies valdžiai siunčia prašymus dėl jiems nepatinkančio Druskininkų valdymo.

Ar nėra taip, kad jie tokiu savo elgesiu tiesiog terorizuoja Tarybą, kelia sumaištį, žūtbūtinai siekdami įgyvendinti savo politines užmačias? Tik ką su tokia, kaip galima suprasti iš pastarojo posėdžio, save nuo rinkėjų „izoliuojančia“ kompanija, galima nuveikti Druskininkų labui? Ar per pastarąją kadenciją kas nors yra girdėjęs apie jų nuveiktus darbus Druskininkams ir čia gyventiems žmonėms? Girdime tik apie jų rašytų skundų lavinas.

 

Liberalai ir konservatoriai, Taryboje atstovaujantys opozicijai, iš pastarojo posėdžio pasišalino – druskininkiečių bendruomenei aktualių klausimų nesvarstė/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

 

Ar rūpi priesaika?

Stebėjusiems Tarybos posėdį galėjo susidaryti įspūdis, kad opozicijos veikėjai, iššaukiančiai apleidę Tarybos posėdžių salę, tokiu būdu reagavo, pralaimėję savo pačių inicijuotą teismą. Jo sprendimas patvirtino, jog jokia opozicija negali priversti kitų Tarybos narių balsuoti už vieną ar kitą kandidatą – visi Tarybos nariai turi teisę apsispręsti savo nuožiūra.

Paprašytas pakomentuoti situaciją, Savivaldybės teisininkas Renaldas Viščinis informavo, kad Vietos savivaldos įstatyme yra išsamiai išaiškinta procedūra, kada Taryba gali kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu, kad būtų atsakyta, ar Tarybos nariai sulaužė priesaiką.

Pasišalinę iš posėdžio ir į jį nesugrįžę, tad nepateikę ir savo kandidatų į Kontrolės komitetą, liberalai ir konservatoriai galimai pažeidė LR Vietos savivaldos įstatymą, kuris nurodo, kad Savivaldybės tarybos opozicija turi pareigą į Kontrolės komitetą deleguoti savo atstovus. Tarybos nariai dėl tokių liberalų ir konservatorių veiksmų svarsto inicijuoti apkaltą.

 

Taryba dirbo pagal darbotvarkę

Pagarsinusiems minėtą pareiškimą opozicijos veikėjams pasišalinus iš Tarybos posėdžių salės, posėdis vyko įprasta tvarka, pagal darbotvarkėje numatytus klausimus. Kadangi opozicijos veikėjai, privalėję teikti kandidatūras į Kontrolės komiteto narius, to, suprantama, nepadarė, šis klausimas vėl atidėtas.

Visą Tarybos posėdį stebėjo Savivaldybės Tarybos teisėtumą privalanti kontroliuoti Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje Ona Balevičiūtė. Vargu, ar ji pasyviai stebėtų Tarybos posėdį, kuriame būtų priimami kokie nors įstatymams prieštaraujantys sprendimai, ir nieko nedarytų?

 

Parengė „Mano Druskininkai“ redakcija