Taryba patvirtino biudžetinių įstaigų vadovų ataskaitas, pritarė projektų įgyvendinimui ir kitiems aktualiems sprendimų projektams

Kovo 29 dieną posėdžiavusi Druskininkų savivaldybės taryba pritarė bendruomenei svarbiems biudžeto, švietimo, projektų įgyvendinimo ir kitiems sprendimų projektams, patvirtino nauja redakcija išdėstytą Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamentą. Šiame Tarybos posėdyje pradėtos svarstyti biudžetinių įstaigų 2017 metų veiklos ataskaitos, svarstymai tęsis balandžio ir gegužės Tarybos posėdžiuose.

Iš kovo 28-osios dienos Tarybos posėdžio pasišalinus liberalams ir konservatoriams, Tarybos daugumos atstovai posėdžiavo įprastai, pagal darbotvarkę/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja Vyda Amšiejienė pristatė klausimą dėl biudžeto pakeitimo. Biudžetas didėja daugiau kaip milijonu eurų dėl gautų dotacijų ir paimtos paskolos projektams įgyvendinti. Iš biudžeto bus skiriama lėšų Leipalingio miestelio bažnyčios suolų apšiltinimui. Taryba minėtiems pakeitimams pritarė.

Praėjusiais metais Druskininkų savivaldybė pritarė Darnaus judumo planui, o pastarajame Tarybos posėdyje pritarta trijų plane numatytų projektų įgyvendinimui. Planuojama įgyvendinti projektą „Viešojo transporto organizavimo tobulinimas, rekonstruojant Druskininkų miesto gatvių infrastruktūrą“ įrengti įvažiavimą ir viešojo transporto stotelę ties „Atgimimo“ pradine mokykla ir lopšeliu-darželiu „Žibutė“ nuo Veisiejų gatvės, taip išvengiant spūsčių. Dar vienas projektas – „Vandens transporto infrastruktūros įrengimas, skatinant kitų rūšių transportą“ norima gilinti  Nemuno upės farvaterį ir įrengti prieplauką ties senuoju tiltu. Trečiasis projektas – „Intelektinių transporto sistemų diegimas Druskininkuose“ padės įdiegti modernias eismo saugumo priemones, įrengiant dar geresnį perėjų apšvietimą, eismo dalyvių stebėsenos ekranus.

Ūkio skyriaus vedėjas Valdas Kuleckas pristatė sprendimo projektą dėl keleivių vežimo vietiniais maršrutais kainų ir tarifų. Išanalizavę ir palyginę 2016 m. ir 2017 m. parduotų bilietų, pervežtų keleivių skaičių, vežėjo UAB „Kautra“ patirtas sąnaudas bei gautas pajamas, Tarybos daugumos nariai pritarė, kad būtų palikti galioti tie patys tarifai ir kainos, kurie nesikeičia nuo 2015 metų. Lyginant 2016 m. ir 2017 m., parduotų vienkartinių ir terminuotų (nuolatinių) bilietų skaičius didėjo vienkartinių bilietų parduota 10,4 tūkst. daugiau, terminuotų 765 daugiau. Per 2017 metus UAB „Kautra“ Druskininkuose pervežė beveik 2 milijonus keleivių.

Taryba pritarė ir projekto „Druskininkų savivaldybės pagrindinio ugdymo pasiekimų gerinimas, lavinant socialinį-emocinį intelektą“ įgyvendinimui. Projekte dalyvauja „Saulės“ pagrindinės mokyklos, Viečiūnų bei Leipalingio progimnazijų visos pradinės klasės, projekto metu bus gerinimas mokyklų mikroklimatas.

Taryba pritarė Druskininkų savivaldybės Kontrolės komiteto 2017 metų veiklos programos ataskaitai ir 2018 m. veiklos planui, Europos moterų ir vyrų lygybės vietos gyvenimo chartijai, patvirtino paramos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams teikimo tvarkos aprašą ir kitus sprendimų projektus.

Tarybos posėdyje išklausyta ir pritarta 11-os biudžetinių įstaigų: „Atgimimo“ mokyklos, „Ryto“ gimnazijos, M. K. Čiurlionio meno mokyklos, Leipalingio progimnazijos, Viečiūnų progimnazijos, „Saulės“ pagrindinės mokyklos, Švietimo centro, lopšelio-darželio „Žibutė“, Kultūros centro, Viešosios bibliotekos, Miesto muziejaus direktorių 2017 metų veiklos ataskaitoms.

 

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją