ĮSPŪDIS: „Ar visi šios kadencijos liberalai ir konservatoriai toliau dirbs Taryboje?“

Druskininkų savivaldybės tarybos liberalai ir konservatoriai iš kovo pabaigoje sušaukto Tarybos posėdžio pasišalinę ir tarsi žadėję nesilankyti posėdžiuose, į praėjusį ketvirtadienį sušauktą posėdį vis dėlto sugrįžo. Gal pabūgo kolegų Taryboje inicijuoto tyrimo bei galimos apkaltos?

Opozicijai atstovaujantys liberalai ir konservatoriai kone valandą diskusijomis tarsi apie nieką gaišino kitų Tarybos politikų ir kitų posėdyje dalyvavusių žmonių laiką. Būtent toks įspūdis susidarė, kai buvo svarstomi pirmieji  darbotvarkės klausimai – dėl Kontrolės komiteto sudėties ir dėl Komisijos, turinčios ištirti, ar šios kadencijos Tarybos nariai Antanas Balkė, Romualdas Domarkas, Karolis Kaklys, Juozas Šarkus, Vilius Semeška toliau gali dirbti Taryboje.

Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje O. Balevičiūtė: „Pagal  galiojantį Vietos savivaldos įstatymą, Tarybai nėra prievolės patvirtinti vis tuos pačius opozicijos siūlomus kandidatus.“/Roberto Kisieliaus nuotrauka

 

Kol vyko liberalų ir konservatorių „spektaklis“ dėl pirmųjų kelių darbotvarkės klausimų, kiti Tarybos nariai ragino baigti tuščias diskusijas ir konstruktyviai dirbti/Roberto Kisieliaus nuotrauka

 

Ar šie liberalai ir konservatoriai tikrai pajėgūs dirbti Taryboje?/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Piktinosi ir plūdosi

„Mano Druskininkai“ jau rašė, kad, vos prasidėjus kovo 29 d. Druskininkų savivaldybės tarybos posėdžiui, tądien pasirodę Tarybos konservatoriai ir liberalai: A. Balkė, R. Domarkas, K. Kaklys, J. Šarkus ir V. Semeška demonstratyviai pasišalino, pagarsinę, kad nedalyvaus kai kurių sprendimų, tarp jų ir susijusių su Kontrolės komitetu, svarstyme tol, kol esą negaus Vyriausybės atsakymo į jų prašymą įvesti „Druskininkuose laikiną tiesioginį valdymą“.

Gautame atsakyme, balandžio 12 dienos Vyriausybės Kanceliarijos rašte „Dėl pasiūlymo laikinai įvesti tiesioginį valdymą Druskininkų savivaldybės teritorijoje“, pasirašytame Vyriausybės kanclerio pirmojo pavaduotojo Deivido Matulionio, pabrėžiama, kad įstatymas numato galimybę laikinai įvesti tiesioginį valdymą, bet ne privalomumą. Tokia įstatymo nuostata lemia, kad sprendimui dėl laikino tiesioginio valdymo įvedimo priimti reikalingas kompleksinis konkrečios savivaldybėje susidariusios situacijos vertinimas. Todėl, atsižvelgiant į vietos savivaldos reikšmę ir paskirtį, abejojama, kad konkrečiu Druskininkų atveju, laikino tiesioginio valdymo įvedimas būtų proporcinga priemonė situacijai spręsti.

Gal toks Vyriausybės kanceliarijos atsakymas nepateisino Druskininkų liberalų ir konservatorių lūkesčių? Ar todėl kai kurie konservatoriai, vieni iš aktyviausiai įsisvajojusių apie „tiesioginio valdymo įvedimą Druskininkuose“, savo socialinio tinklapio paskyroje piktinosi atsakymu, o Savivaldybės tarybos daugumai adresavo gana vulgarius išsireiškimus?

 

Komisija tirs faktus

Reaguodama į tai, kad kovą liberalai ir konservatoriai pasišalino iš Tarybos posėdžio, Druskininkų savivaldybės tarybos narių grupė balandžio 12 d. parengė Tarybai teikimą „Dėl tarybos narių K. Kaklio, J. Šarkaus, R. Domarko, V. Semeškos, A. Balkės įgaliojimų netekimo procedūros pradėjimo“. Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymu, atsižvelgdama į Druskininkų savivaldybės tarybos narių grupės teikimą, Taryba nusprendė sudaryti Druskininkų savivaldybės tarybos komisiją iš 8 narių teikime pateiktiems faktams ištirti. Komisijos nariais patvirtinti frakcijos „Už Druskininkus“ atstovai Julius Matulevičius, Artūras Skausmenis, Algimantas Stoncelis, Linas Urmanavičius, „Moterų“ frakcijos atstovė Vida Krisiuvienė, „Nepartinių“ frakcijos atstovė Gražutė Kuneikienė. Komisijos pirmininku patvirtintas L. Urmanavičius. Ištyrus teikime nurodytus faktus, Komisijai pavesta iki gegužės 16 d. pateikti išvadą Savivaldybės tarybai apie teikime nurodytų faktų atitikimą. Liberalų ir konservatorių atstovai savo narius į šią Komisiją siūlyti atsisakė. „Nedalyvaudami Komisijoje, tų frakcijų atstovai net negalės pareikšti savo atskirosios nuomonės Komisijos išvadoje“, – taip liberalų ir konservatorių frakcijų nuostatą pakomentavo Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje Ona Balevičiūtė, vykdanti administracinę Savivaldybės tarybos priimamų sprendimų priežiūrą.

Tarybos liberalai ir konservatoriai ir šiame posėdyje ją vėl kaltino neva tai netinkamu savo pareigų atlikimu, nevengdami kone asmeninių patyčių, jos darbą įvardindami „advokatavimu“ Druskininkų savivaldybės tarybos daugumai. O. Balevičiūtė pakomentavo, kad jai apmaudu klausytis: „Dabar man tenka dirbti dviejose apskrityse. Nė vienos savivaldybės taryboje nėra tokios situacijos, ir tokių santykių tarp pozicijos ir opozicijos; nors kai kur jie tikrai yra aštrūs.“

 

Tyčiojasi patys iš savęs?

Praėjusį ketvirtadienį posėdyje susidarė įspūdis, kad gautas atsakymas, opozicijai atstovaujantiems liberalams ir konservatoriams tapęs pretekstu vėl pasirodyti Tarybos posėdyje, jų norą įvesti chaosą Druskininkų savivaldybėje atšaldė. Tačiau noro tyčiotis ir savaip traktuoti Tarybos veiklos reglamentą – panašu, kad ne. Svarstant klausimą dėl Kontrolės komiteto sudėties, jie vėl siūlė vienus ir tuos pačius kandidatus, kaip ir prieš dvejus metus, metus, mėnesį: šis klausimas iš Tarybos darbotvarkės neišnyksta jau nuo 2015-ųjų. Dar kadencijos pradžioje formuojant Kontrolės komitetą, jo nariu kiek „pabuvęs“ liberalas K. Kaklys šio komiteto posėdžių nelankė, galiausi iš jo pasišalino, konservatorius A. Balkė atsistatydino, vos kandidatavęs, o kiti liberalų ir konservatorių nariai Taryboje kandidatuoti į komitetą atsisakė. Pastarajame posėdyje Tarybos daugumai vėl nepritarus J. Šarkaus ir V. Semeškos kandidatūroms, opozicijai atstovaujantys liberalai ir konservatoriai vėl aiškino, kad jų teisės varžomos, o Tarybos dauguma esą iš jų tyčiojasi.

Tačiau, anot posėdžiui pirmininkavusio mero pavaduotojo L. Urmanavičiaus, ar nėra taip kad tyčiojamasi patiems iš savęs, kone trečius metus vis siūlant tas pačias kandidatūras?

Pagal galiojantį Vietos savivaldos įstatymą, Tarybai nėra prievolės patvirtinti vis tuos pačius minėtus opozicijos siūlomus kandidatus. Kandidatų pasirinkimas ir tvirtinimas, kaip pabrėžė ir posėdyje dalyvavusi Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje O. Balevičiūtė, yra politinio susitarimo reikalas.

Beje, liberalai ir konservatoriai viso posėdžio metu nesitvardė ir įžeidinėjo Vyriausybės atstovę Alytaus apskrityje, posėdžiui tądien pirmininkavusį L. Urmanavičių.

Kliuvo ir Tarybos daugumos atstovams – jie išvadinti šoumenais, nes, kaip ir pati opozicija teigė,  jau 17-ą kartą atsisakė balsuoti už J. Šarkų ir V. Semešką.

 

Atsiskaitė įstaigų vadovai

Kol vyko liberalų ir konservatorių „spektaklis“ dėl pirmųjų kelių darbotvarkės klausimų, tądien Tarybai ataskaitas turėjusiems teikti biudžetinių įstaigų vadovams teko laukti ir gaišti laiką. 2017 metų įstaigų vadovų veiklos ataskaitas pristatė Druskininkų ligoninės, Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro, Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio, Druskininkų lopšelio-darželio „Bitutė“, Druskininkų jaunimo užimtumo centro, Druskininkų sporto centro, Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro vadovai.

Balandžio 26 dieną sušauktame Druskininkų savivaldybės Tarybos posėdyje patvirtintos biudžetinių įstaigų vadovų ataskaitos ir bendruomenei aktualūs klausimai dėl socialinių paslaugų, socialinio būsto nuomos, naujų vykdomų investicinių projektų.

Taryba pritarė Druskininkų savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų planui. Savivaldybė kasmet tvirtina socialinių paslaugų planą, kuriame aprašoma savivaldybės socialinė situacija, esama socialinių paslaugų infrastruktūra, savivaldybėje organizuojamų socialinių paslaugų analizė. Socialines paslaugas savivaldybėje 2017 metais teikė Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras bei 15 nevyriausybinių organizacijų, šiais metais į veiklą įsijungė dar 3 naujos nevyriausybinės organizacijos. Druskininkų savivaldybėje kasmet atliekama apklausa, kurios metu siekiama išsiaiškinti, kokių socialinių paslaugų trūksta asmenims, tad atsižvelgus į atliktos apklausos rezultatus, šiemet numatoma plėsti apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas, vykdyti globos centro funkcijas, teikti paslaugas globėjams, rūpintojams bei įvaikintojoms, teikti psichosocialinę pagalbą bei kompleksines paslaugas šeimoms. Socialinių paslaugų srityje Druskininkuose gausėja ir savanorių, siūlančių savo pagalbą, paslaugas. Taryba patvirtino sprendimą dėl Druskininkų savivaldybės biudžeto pakeitimo. Atsižvelgiant į gautas dotacijas iš valstybinių institucijų bei asignavimų valdytojų pateiktas paraiškas dėl papildomų lėšų skyrimo, 2018 metų savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas didėja 57,4 tūkstančiais eurų. Didžioji dalis šios sumos gauta iš padidinto nekilnojamo turto mokesčio, likusi – iš valstybės dotacijų.

 

Parengė „Mano Druskininkai“ redakcija