Nauji teminiai leidiniai – gidų metodinei veiklai

Profesija, hobis, ar laisvalaikio praleidimo forma? Domėtis savo miestu, jo istorija, įvykiais ir renginiais genančiais vienas kitą, tokia yra gido profesija. Šiais metais mūsų Druskininkų gidų asociacija vykdo projektą „Sveikatinimo ir meno sintezė Druskininkų kurorto kultūroje“.

Jau nuskambėjusios vasaros turistinis sezonas buvo įvairus, kupinas veiklos. Dar pavasarį nuvilnijo renginiai, skirti daugiabriaunei asmenybei, gydomosios kūno kultūros specialistui, sporto organizatoriui, pedagogui ir mokslininkui, visuomenės veikėjui ir daugelio knygų autoriui, net vadinamam „Burtininkui iš Druskininkų“ Karoliui Dineikai, jo 125-osioms gimimo metinėms. Daug gražių žodžių, prisiminimų buvo išsakyta renginiuose, skirtuose jo veiklai prisiminti. Svarbiausia – tęsti jo pradėtus darbus, kurių pagrindas – žmogaus sveikata. Šia tema ir paruošėme metodinį leidinį – sąsiuvinį, kuriame pateikiami jo darbų svarbiausieji akcentai, dokumentinės nuotraukos.

Įgyvendinant projektą „Sveikatinimo ir meno sintezė Druskininkų kurorto kultūroje“, išleisti penki nauji teminiai leidiniai, skirti gidų metodiniam darbui / Roberto Kisieliaus nuotrauka

Ne mažiau svarbi tema kurorte – mineraliniai vandenys. Nevenkime šio žodžio naudoti daugiskaitoje. Keisti, ypatingi, sūrūs šaltiniai, sruvenę Nemuno šlaituose, kėlė susidomėjimą ne tik piemenukams, kurie, pabraidę po jų sūrius vandenis, užsigydydavo savo žaizdotas, suskirdusias kojas. Pasakojimai, istorijos ir nutikimai pasiekė ir anų laikų žmones, kurie suvokė tokių šaltinių vandenų reikšmę. Rašytinėje spaudoje gausu liudijimų apie paslaptingus sūriuosius vandenis. Tuomečio Vilniaus universiteto mokslininkų vykdytos ekspedicijos, tyrimai, sukėlė daugybę klausimų. Atsakymų ieškoma iki šiol. Pasitelkdami modernia įranga iš gręžinių išgaunamą mineralinį vandenį, specialistai tyrinėjo ir tyrinėja tų vandenų savybes ir jų poveikį žmogaus organizmui.

Reikia, tiesiog būtina prisiminti tas asmenybes, kurių darbų dėka turime plačiai išvystytą sanatorinę bazę. Šiomis temomis paruošti sąsiuviniai „Druskininkų kurorto sūriųjų šaltinių legendos“. Kitame metodiniame sąsiuvinyje „Druskininkų gydyklos“ nurodomos ir kurorte daug pasidarbavusios asmenybės, gydyklų kūrėjai: „Grand SPA Lietuva“ ir asmenybė – Druskininkų Garbės pilietis dr. B. Lubys, „Dainavos“ sanatorija ir Garbės pilietė E. Kraičiūnaitė, „Draugystės“ sanatorija ir jos ilgametė vadovė, Garbės pilietė V. Kaubrienė. Kurortas – ne tik mineralinis vanduo, tai visa gamtinė, urbanistinė aplinka, greta sveikatinimo programų gražiai dera ir kultūrinės paskirties gyvenimas. Kurortą puošia vis nauji mažosios architektūros objektai, naujausi iš jų – „Sūrutis“. „Legenda Lietuva“. Mažosios architektūros objektai puošia erdves prie „Grožio šaltinio“, Gydyklų parke, „Dainavos“ ar „Draugystės“ sanatorijų parkuose – juos puošia akmeninių skulptūrų darbai, skirti skulptoriaus Ž. Lipšico pagerbimui. O štai prie „Grand SPA Lietuva“ laukia aktorius ir režisierius D. Banionis su gervyte – visa nuotaikinga kompozicija. Apie tai ir dar daugiau pateikiama penkiuose naujuose sąsiuviniuose, skirtuose gidų metodiniam darbui.

Antanas Lankelis,

Druskininkų gidų asociacijos pirmininkas