Linksmame suėjime jovaišiškiai padėkojo buvusiam bendruomenės vadovui

Gražų paskutinį rugsėjo vakarą Jovaišių kaimo bendruomenės žmonės rinkosi į Padėkos vakarą. Jis buvo skirtas pagerbti buvusį bendruomenės pirmininką Vytautą Gintutį, kuris bendruomenei vadovavo 16 metų – nuo pat jos įkūrimo. Vakaro metu taip pat buvo padėkota aktyviems bendruomenės nariams ir visai bendruomenei. Gražaus 70-mečio  proga buvo pasveikinta bendruomenės narė Onutė Vailionienė.

Jovaišių kaimo bendruomenės Padėkos vakaro akimirkos / Jovaišių kaimo bendruomenės archyvo nuotraukos

Į šventę atėjo ir pats jauniausias,ir pats vyriausias bendruomenės narys, o vakarą vedė Luka Bagdonaitė ir Paulius Andriuškevičius. Vakaro metu susirinkusiuosius linksmino grupė „Žiburys+“, dainavo L. Bagdonaitė.

Smagu, kad į šventę atvyko ir svečių – Leipalingio seniūnijos seniūnas Antanas Krancevičius, Leipalingio klebonas Artūras Vaškevičius, Druskininkų  savivaldybės tarybos narė Agnė Jazepčikaitė-Gaidienė, bendruomenės buhalterė Laima Krancevičienė.

Susirinkusieji galėjo apžiūrėti „Katinukų“ parodą, kurią atvežė Rasa ir Osvaldas Aboltai iš Marijampolės.

Jovaišių kaimo bendruomenės Padėkos vakaro akimirkos / Jovaišių kaimo bendruomenės archyvo nuotraukos

„Džiaugiuosi, kad pavyko rasti ryšį su kiekvienu bendruomenės nariu. Labai smagu, kad į renginius labai noriai renkasi žmonės. Akivaizdu, kad jiems to reikia. Žmonės nori pabendrauti, pasilinksminti. Taip pat smagu, kad turime ansamblį, kurio sudėtis truputį pasikeitė, turime teatriuką. Dalyvaujame projekte „Druskininkų krašto garsintojai“, netrukus pasirodys filmukas apie mūsų „JoviaŽolių“ projektą. Jau nuveikta nemažai darbų, bet turime dar daug minčių, ką toliau darysime. Bendruomenėje veikia „Katinukų“ parodą, kuria atvežė Rasa ir Osvaldas Aboltai iš Marijampolės“, – sakė Asta Ravinskaitė-Bagdonienė, Jovaišių kaimo bendruomenei jau keturis mėnesius pirmininkė šiai bendruomenei vadovauja.

Jovaišių kaimo bendruomenės informacija