Dėmesys miško sodmenų kilmei ir kokybei atsiperka

Kiekvienas ketinantis įveisti mišką nori, kad jo miškas užaugtų tvarus ir produktyvus, kad būtų atsparus gamtos reiškiniams, ligoms ir kenkėjams. Norint tokį mišką išauginti, reikia jį įveisti tik geros kokybės sodmenimis.

Miško įveisimas ir atkūrimas yra didelė investicija. Todėl svarbu įsigyti sodmenis, kurie būtų genetiškai pritaikyti auginimo vietai ir būtų aukštos kokybės. Kokybiški sodmenys geriau prigyja, jų panaudojimas supaprastina ir atpigina tolimesnę želdinių priežiūrą. Taip pat svarbu išsaugoti genetinę įvairovę, kuri leidžia geriau prisitaikyti prie kintančių aplinkos sąlygų ateityje, todėl labai svarbu pasirinkti ir tinkamos kilmės miško sodmenis, atsižvelgiant į medžių rūšių kilmės rajonavimo reikalavimus.

Visi miško sodmenys, kuriuos perkate, turi turėti lydimuosius dokumentus – savotišką produkto deklaraciją. Pardavimo dokumentuose, PVM sąskaitose faktūrose, krovinio važtaraščiuose turi būti nurodytas miško sodmenų kilmės sertifikato numeris, jo data ir sėklinės miško bazės objekto, kuriame buvo paruoštos sėklos, iš kurių išauginti įsigyjami sodmenys, kodas bei pridėta paties kilmės sertifikato kopija. Pagal sėklinės bazės objekto kodą galima atsekti visą informaciją apie sodmenų kilmę ir genetines savybes. Kilmės sertifikatas yra dokumentas su unikaliu kodu, identifikuojančiu kiekvieną atskirą sėklų siuntą ir visus iš tos siuntos išaugintus sodmenis.

Šiuos dokumentus būtina išsaugoti kartu su miško nuosavybės dokumentais, miško želdinimo ir žėlimo projektais arba vidinės miškotvarkos projektais. Jei vėliau medeliai patirtų žalą ar augimo sutrikimų, būtų galimybė ištirti, ar tai atsitiko dėl augalų genetikos ar kilmės. Ir, žinoma, atvirkščiai – ateityje galėsite pamatyti, kurie medeliai geriausiai augo.

Tačiau, net ir sodmenys, išauginti iš žinomos kilmės ir kokybiškų sėklų, dėl nepalankių gamtinių sąlygų ar  technologinių išauginimo procesų vis dėl to gali būti nekokybiški. Todėl labai pravartu pasitikrinti įsigyjamų sodmenų kokybę. Ji vertinama matuojant medelio aukštį ir skersmenį šaknies kaklelyje (kiekvienai medžių rūšiai pagal sodmenų amžių yra numatyti minimalūs reikalavimai). Sodmenys, kurie neatitinka minimalių realizuojamų sodmenų matmenų reikalavimų, sunkiai prigyja juos persodinus želdinamoje teritorijoje.

Vizualiai vertinamas stiebelio ir šaknų gyvybingumas, šaknų sistemos išsivystymas, sumedėjimas, pažeidimai, stiebelio forma, šakotumas. Dažnai pasitaikantis pagrindinių medžių rūšių sodmenų defektas — negyjančios žaizdos, kuriose gali veistis grybai ir paskatinti puvimo procesą.

Jei pagrindinė šaknis užlenkta, gali sutrikti medžiagų apykaita ir sukelti pavojų medžio gyvybingumui. 30 laipsnių kampu palinkęs stiebas sumažins medžio produktyvumą ateityje. Sodmenys, kurie neturi šoninių šaknų ar šaknų masė yra 1/3, lyginant su antžemine dalimi, neabsorbuoja pakankamai vandens, mineralinių ir maistinių medžiagų iš dirvožemio, todėl nuskursta ir nuvysta.

Vertinti sodinukų kokybę yra ypač svarbu, nes kokybiški sodmenys geriau prigyja, jų panaudojimas supaprastina ir sumažina želdinių priežiūros išlaidas, o miško augimo eigoje padidina jo kuriamą ekologinę,  visuomeninę ir ekonominę vertę.

Užsakymo Nr. MDR-353-01