2024 metais keičiama būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo tvarka

Nuo 2024 sausio 2 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimai, susiję su būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimo tvarka.

Šiemet keičiama būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo tvarka / Asociatyvi nuotrauka

SVARBU. Iki 2024 sausio 2 d. priimti savivaldybės administracijos sprendimai dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo galios iki metinių turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijų (FR0001) pateikimo dienos, bet ne ilgiau, kaip iki 2024 m. gegužės 1 d.

Asmenys ir šeimos, dėl kurių yra priimti sprendimai dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo iki 2024 sausio 2 d., prašymus dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo turi pateikti iš naujo. Sprendimus dėl kompensacijų mokėjimo šiems asmenims ir šeimoms savivaldybės administracija priims, vadovaudamasi pakeistomis Įstatymo nuostatomis.

Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos nebebus mokamos asmenims ar šeimoms, kurie:

– išsinuomojo būstą, priklausantį jų ar jų šeimos narių artimiesiems giminaičiams (tėvams, vaikams, seneliams, vaikaičiams, broliams, seserims);

– išsinuomojo būstą, kurio metinė nuomos kaina viršija 60 proc. asmens ar šeimos metinių pajamų;

– kurių 40 proc. pajamų dalis per mėnesį yra lygi arba didesnė už nuomos kainą.

Keičiama kompensacijų apskaičiavimo tvarka ir dydžiai

Nuo 2024 sausio 2 d. kompensacija bus apskaičiuojama pagal naują tvarką: iš mėnesinio nuomos sutartyje nurodyto būsto nuomos mokesčio dydžio atimant 40 proc. asmens ar šeimos pajamų per mėnesį.

Bus taikomos „lubos“ kompensacijos dydžiui – ji negalės būti didesnė nei 1 VRP vienam asmeniui (176 Eur). Šeimos atveju šis skaičius indeksuojamas pagal formulę.

Kompensacijos dydis apskaičiuojamas taip: iš būsto nuomos sutartyje nurodyto būsto nuomos mokesčio dydžio atimama 40 proc. šeimos pajamų. Kompensacija negali būti didesnė nei 1 VRP dydžio vienam asmeniui ar 1 VRP x (1 + 0,2 x n) (n – šeimos narių skaičius) šeimoms.

Jeigu apskaičiuota asmens ar šeimos 40 proc. pajamų dalies suma yra didesnė už būsto nuomos sutartyje nurodytą būsto nuomos mokesčio dydį arba jam lygi, kompensacija nemokama.

Reikalingi dokumentai:

– prašymas gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją (BP-4 forma). Jeigu prašymą ir dokumentus teiks įgaliotas asmuo, turi pateikti įgaliojimą ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

– būsto nuomos sutartis, sudaryta  ne trumpiau kaip vieniems metams (Ukrainos piliečiams reikia nurodyti visus šeimos narius, kurie nuomojasi būstą), įregistruota VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registre;

– pažyma apie artimo giminystės ryšio tarp nuomininko ir nuomotojo nebuvimą (ją išduoda VĮ „Registrų centras“). Teikiant prašymą dėl pažymos išdavimo, reikės pateikti nuomotojo sutikimą dėl giminystės ryšio tikrinimo.

– išrašas iš Nekilnojamojo turto registro, kuriame būtų įregistruotas juridinis faktas – sudaryta nuomos sutartis.