Viešojoje bibliotekoje – naujos knygos „Vieciūnai“ pristatymas

Praėjusį ketvirtadienį Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka draugėn subūrė visus besidominčiuosius savo krašto istorija. Buvo dvi progos susitikti ir pasibūti drauge – nauja knyga „Vieciūnai“ ir brandi, graži jos autorės Julės Bliūdžiuvienės sukaktis.

Viešoji bibliotekoje savo naują knygą „Vieciūnai“ pristatė jubiliejų mininti J. Bliūdžiuvienė/Viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka

J. Bliūdžiuvienė – lietuvių kalbos mokytoja, aktyvi visuomenininkė, kraštotyrininkė, poetė. Dirbdama pedagoginį darbą, ji vadovavo kraštotyros būreliams mokyklose, kartu su vaikais ir savarankiškai rinko bei kaupė vertingą kraštotyrinę medžiagą. Visa savo gyvenimo veikla J. Bliūdžiuvienė liudijo ištikimybę ir pareigą savo kraštui, savam kaimui. 2008 m. buvo išleista pirmoji mokytojos knygelė ,,Vieciūnų žmonių pasakojimai“, tais pačiais metais kartu su kolegėmis ji išleido ir kitą knygą ,,Kovų aidai“, skirtą Vieciūnų kaimo pokariui ir partizaniniam judėjimui. Trečiąją autorės knygą – „Vieciūnai“ – sudaro trys dalys. Pirmoji dalis skirta kraštovaizdžiui, gamtai, vietovardžiams, antroji – Vieciūnuose gyvenantiems žmonėms, jų tarpusavio santykiams, Čia rasite informacijos apie kaimo istoriją, jo gyventojus, jų pavardes. Trečioji dalis skirta kalbai, papročiams ir šventėms. Šioje dalyje pasakojama apie kalendorines šventes, gyventojų buitį, mitybos įpročius ir net pateikiami  patiekalų  receptai. Knygoje gausu gražių, kokybiškų nuotraukų iš autorės archyvų.

Renginį vedusi bibliotekos Vartotojų aptarnavimo ir informacinių išteklių skyriaus vedėja Adelė Bolienė pasveikino autorę su gražia sukaktimi, naujos knygos išleidimu ir įteikė bibliotekos direktorės Laimos Žėkienės padėką už krašto istorijos bei tradicijų puoselėjimą.

J. Bliūdžiuvienę pasveikino ir Tėviškės pažinimo draugijos Druskininkų skyriaus pirmininkė Alvyra Grėbliūnienė, poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijos ,,Branduma“ pirmininkas Jonas Tertelis, kiti renginio svečiai.

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos informacija