Šviesos link

Daugelis pripažįstame, kad vertybės veikia visą asmenybę, nesvarbu, kokio amžiaus būtų pats žmogus: besimokantis mokykloje ar jau suaugęs. Vertybės daro įtaką žmogaus elgesiui ir pagrindiniams principams, kuriais jis gyvenime vadovaujasi. Todėl šiandieninėje skaitmenizacijos ir dirbtinio intelekto realybėje labai svarbu   atrasti gerumo, nuoširdaus bendravimo ir dėmesio vienas kitam, atrasti savyje šilumos ir šviesos, kad galėtume pasidalinti su tais, kuriems jos labiausiai reikia.

Klebono – kun. Artūro Vaškevičiaus iniciatyva vykdomas kūrybinis-edukacinis projektas „Šviesos link“ / Archyvo nuotrauka

Leipalingio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebono – kun. Artūro Vaškevičiaus iniciatyva progimnazijoje 2024 m. kovo – gegužės mėnesiais buvo vykdomas kūrybinis-edukacinis projektas „Šviesos link“. Prie  iniciatyvos prisijungė ir Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro Leipalingio savarankiškų namų, Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro Leipalingio ambulatorijos bei IĮ „Jurkeda“ Leipalingio parduotuvės „Aibė“ bendruomenės. Viso projekto laikotarpiu buvo organizuojamos edukacijos, kurių metu kiekvienas jose dalyvaujantis pats asmeniškai galėjo išlieti žvakeles. Iš viso buvo išlieta beveik 400  žvakių. Ši prasminga veikla suartino, leido geriau pažinti vieniems kitus, atsirado daugiau besišypsančių ir šiek tiek laimingesnių veidų.

Projekto idėja – šviesti gerumu ir meile kasdienybėje – visus (darbuotojus, mokytojus, Leipalingio miestelyje gyvenančias šeimas, vaikus, vienišus žmones) šių metų Gegužės 5 d., Motinos dieną, susirinkta šv. Mišių metu Leipalingio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Žvakelės, kaip šviesos ir meilės simbolis, buvo dovanojamos  visiems, dalyvavusiems šv. Mišiose.

Už šią gražią, vertvbines nuostatas  ugdančią iniciatyvą esame dėkingi klebonui – kun. Artūrui Vaškevičiui  ir visiems, dalyvavusiems žvakelių liejimo edukacijose bei materialiai parėmusiems  projektą  „Šviesos link“. 

 Asta Černiauskienė