Sulaužykime stereotipus, susijusius su neįgalių asmenų integravimu į socialinę aplinką

Sanatorija „Belorus“ jau antrus metus įgyvendina projektą „Reabilitacijos paslaugų vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis, gerinimas pasienio regione“. Projektas finansuojamas 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos bei projekto partnerių lėšomis. Bendra projekto vertė yra 369 699,93 eurų, iš kurių 332 729,93 eurų finansuoja Europos Sąjunga.

Šį straipsnį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik sanatorija „Belorus“ ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

Projekto realizavimas artėja prie pabaigos, ir jau dabar galime pasidžiaugti savo pasiekimais bei atliktais darbais. Viena iš smagiausių projekto veiklų buvo sensorinio kambario įrengimas, kuris suteikė daug malonių emocijų mažiesiems pacientams. Šio kambario įranga ir sensoriniai žaislai buvo pritaikyti vaikams, sergantiems neurologinėmis ligomis ir turintiems raidos sutrikimų, kad savo gydymo metu jie galėtų lavinti motorikos, bendravimo ir elgesio įgūdžius, rankų ir akių koordinaciją, dėmesingumą. Projekto įgyvendinimo metu buvo plečiamas reabilitacijos paslaugų prieinamumas bei gerinama jų kokybė ir efektyvumas, pritaikant šiuolaikines technologijas bei metodus. Šiuo tikslu įsigytas terapinis interaktyvus stalas, jį naudojant, vystomos pažintinės funkcijos, suvokimas, koncentracija, mąstymas. Įsigyta įranga padės mažiems pacientams praplėsti suvokimą ir leisti jiems šiuolaikiškai atlikti įvairias užduotis – kurti, piešti, groti ir kitais būdais interaktyviai dalyvauti veiklose, kurios teigiamai veikia vaiko asmenybės vystymąsi.

Įgyvendinant projektą, mums buvo svarbu ne tik įsigyti specializuotą, modernią įrangą ir treniruoklius, nemažas dėmesys skirtas specialistų kvalifikacijos kėlimui, tarpvalstybinės partnerystės stiprinimui, buvo rengiami bendri mokymai ir edukaciniai užsiėmimai tėvams, kurių vaikai serga sunkiomis neurologinėmis ligomis.

Siekiant keisti visuomenės požiūrį į negalią, mažinti socialinę specialiųjų poreikių turinčių žmonių atskirtį, Druskininkuose organizuotas viešas renginys, skirtas įvairių įstaigų specialistams, kurie savo veikloje susiduria su neįgaliais asmenimis/Sanatorijos „Belorus“ archyvo nuotraukos

Siekiant keisti visuomenės požiūrį į negalią, mažinti socialinę specialiųjų poreikių turinčių žmonių atskirtį, spalio 9 dieną Druskininkuose buvo organizuotas viešas renginys, skirtas įvairių įstaigų specialistams, kurie savo veikloje susiduria su neįgaliais asmenimis. Susirinkę sveikatos priežiūros specialistai, pedagogai, socialiniai darbuotojai ir kiti dalyviai susipažino su VUL Santaros klinikų Vaikų ligoninės Vaiko raidos centro Ankstyvosios reabilitacijos skyriaus vedėjos Laimos Mikulėnaitės pranešimu „Vaikų, turinčių raidos sutrikimų, funkcinė ir socialinė adaptacija: su kokiais iššūkiais susiduriame?“. Pranešime buvo plačiai nagrinėjama vaikų autizmo problema, kuri neretai sukelia adaptacinių sutrikimų socialinėje veikloje. Dėl šios priežasties mes turime atkreipti visuomenės dėmesį į iššūkius, kurie gali trukdyti specialių poreikių turintiems asmenims visapusiškai dalyvauti visuomenės veikloje lygiai su kitais asmenimis.

Antroje renginio dalyje klausytojams buvo pristatyta VUL Santaros klinikų Vaikų ligoninės Vaiko raidos centro Ankstyvosios reabilitacijos skyriaus ergoterapeutės Irinos Butkienės mokomoji darbo medžiaga ir pranešimas, skirtas supažindinti su pagrindiniais reabilitacijos ir pagalbos būdais vaikams, turintiems raidos sutrikimų. Šio pranešimo tikslas – išmokti sėkmingai įtraukti ir priimti vaikus, turinčius ilgalaikių fizinių, psichikos, intelekto ar jutimo sutrikimų, kaip vienodos vertės asmenis, vertus pagarbos ir vienodo bendravimo.

Po pranešimų renginio dalyviai galėjo užduoti lektoriams dominančius klausimus, pabendrauti, apsikeisti nuomonėmis.

Norisi tikėti, kad, siekdami bendro tikslo, mes visi kartu galime keisti visuomenės požiūrį ir laužyti stereotipus, kurie neretai yra susiję su neįgalių asmenų integravimu socialinę aplinką.

Nina Moždžierienė,
projekto koordinatorė