Savivaldybių kultūros indekso tyrime – puikūs Druskininkų rezultatai: esame ketvirti

Kiekvienai savivaldybei svarbu, kaip jos veiklos rezultatai atrodo kitų savivaldybių kontekste. Kasmet atliekama gausybė įvairių savivaldybių rodiklių tyrimų, nustatant įvarius indeksus. O Savivaldybių kultūros indekso tyrimas atliekamas vos antri metai, jo rezultatai sukelia daug diskusijų.

Druskininkuose kasmet organizuojama daugybė spalvingų ir prasmingų kultūros renginių / Roberto Kisieliaus nuotraukos

Kodėl Lietuvos kultūros sostine pernai buvęs Alytus indekso tyrime atsidūrė priešpaskutinėje vietoje? Kodėl Kaunas, pernai buvęs Europos kultūros sostine, nėra tarp indekso lyderių? Panašu, jog niekam nekyla klausimų, kodėl Druskininkai tarp šešių dešimčių savivaldybių yra itin aukštoje – ketvirtoje vietoje, nes visi žino, jog mūsų mieste kultūrai skiriamas ypatingas dėmesys.

Tyrimas vyksta antrus metus

Savivaldybių kultūros indekso tyrimą atlikusi mokslininkė Kristina Mažeikaitė teigė, kad pirmasis savivaldybių kultūros indeksas reprezentavo kultūros situaciją 2021 metais. Jis sulaukė didelio kultūros bendruomenės susidomėjimo, tapo skaitomiausiu Lietuvos kultūros tarybos inicijuotu tyrimu, buvo pristatomas politikams, žiniasklaidai bei tikslinėms auditorijoms atskirose konferencijose ar susitikimuose. Galiausiai pačių savivaldybių kultūros bendruomenės inicijavo susitikimus ir diskusijas, paremtas pristatyto indekso duomenimis.

Anot tyrimą atlikusios mokslininkės, Savivaldybių kultūros indekso nauda visuomenei yra daugiareikšmė. Viena vertus, tai įrankis kultūros bendruomenei ir politikams, leidžiantis identifikuoti iššūkius, su kuriais susiduria savivaldybė, ar lyginti savo pasiekimus su aplinkinėmis savivaldybėmis. Kartu tai įrankis, padedantis nustatyti tikslingus kultūros politikos prioritetus bei juos pamatuoti objektyviais rodikliais, aprašomais savivaldybių kultūros indekse. Kita vertus, tai instrumentas, kuris gali paskatinti kultūros statistikos plėtrą bei diskusijas apie kultūrą remiantis skaičiais.

Druskininkai – tarp lyderių

Šiemet pristatytas 2022 metų savivaldybių kultūros indeksas, kuriame Druskininkų rezultatai yra puikūs: tarp 60-ies savivaldybių Druskininkai užėmė ketvirtą vietą, nusileidę tik Neringai, Vilniui ir Zarasams.

Informacija tyrimui buvo imama iš 12 duomenų šaltinių, vertinimas vyko pagal 40 rodiklių, nustatyti 7 subindeksai: Kultūros organizacijos, kūrėjai, kultūros makroekonomika, finansavimas kultūrai, dalyvavimas kultūroje ir socialinis kapitalas, kultūros paveldas, pokyčių grupė.

Atspirties tašku, vertinant savivaldybių kultūros rodiklius, buvo gyventojų skaičius konkrečioje savivaldybėje ir kiekybinių rodiklių santykis, tenkantis vienam gyventojui.

Suskaičiavus visus rodiklius, paaiškėjo, kad daugiausia balų surinko Neringos savivaldybė (49,39), antrojoje vietoje – Vilniaus miestas (39,13), trečiojoje – Zarasų savivaldybė (33,56). Druskininkai, surinkę 29,01 balą (iš 100 galimų), užėmė ketvirtą vietą.

Paanalizuokime, kaip sekėsi Druskininkams įvairiuose subindeksuose.

Kultūros organizacijų subindekse Druskininkai surinko 25,24 balo ir užėmė 23-čią vietą, Kūrėjų kategorijoje mūsų kurortui su 16,45 balais teko 46-ta vieta. Kultūros makroekonomikos subindekse Druskininkai buvo 2-oje vietoje, nusileidę tik Vilniui. Kultūros makroekonomikos suindeksas vertina kultūrą, kaip kultūros ir kūrybinių industrijų sektorių ir jo pasiektus ekonominius rezultatus.

Finansavimo kultūrai srityje Druskininkams teko 4-oji vieta, o Dalyvavimo kultūroje ir socialinio kapitalo srityje mūsų kurortas irgi buvo aukštai – ketvirtoje vietoje. Kultūros paveldo subindekse Druskininkai – 38-oje vietoje, o Pokyčių grupėje, atspindinčių teigiamus kultūros pokyčius, mums atiteko 43-čia vieta.

Pasak Druskininkų savivaldybės vicemero Simono Kazakevičiaus, kultūros sritis Druskininkams yra viena iš prioritetinių, todėl jai skiriamas didelis dėmesys ir investicijos: „Druskininkų kultūrinių renginių spektras yra labai platus –ir klasikos gerbėjai, ir šeimos su vaikais, ir sportu, gamta  besidomintys ar itin populiarių atlikėjų koncertų pasiklausyti norintys turistai ir mūsų bendruomenės nariai randa kur apsilankyti. Mums svarbus kultūrinis turizmas, todėl kasmet ieškome, kuo Druskininkai galėtų būti patrauklūs, nustebinti, pritraukti. Šiuo metu intensyviai ruošiamės 2025-iesiems, kai švęsime M. K. Čiurlionio 150-ąsias gimimo metines ir būsime Lietuvos kultūros sostine. Kartelę kultūros srityje keliame aukštai, nuolat stengiamės tobulėti, stiprinti kultūros sritį, kuri Druskininkams, kaip kurortui, yra ypač svarbi.“

Kaimynai pasirodė kukliau

Pagal savivaldybių klasterius, tarp didžiųjų savivaldybių Alytus – paskutinėje vietoje, tarp kurortų Druskininkai – antroje vietoje.

Tarp Alytaus apskrities savivaldybių kultūros indekso viršuje – Druskininkai, antroje vietoje – Varėna, trečioje – Lazdijai, ketvirtas – Alytaus rajonas, o paskutinėje vietoje – Alytaus miestas.

Tyrimo autorė dažnai minėjo Alytaus miesto fenomeną, kai buvusi Lietuvos kultūros sostinė Savivaldybių kultūros indekse nukrito į priešpaskutinę vietą.

„Alytus turi nemažai gyventojų, o subindeksų rodikliai miestui nėra palankūs. Kai Alytus buvo Lietuvos kultūros sostinė, jis gavo tam tikrą finansavimą iš Kultūros ministerijos ir kitų institucijų. Tačiau šis finansavimas nebuvo toks didelis, kad pakeistų rodiklius, viskas priklauso nuo savivaldybės skiriamų lėšų“, – sakė tyrimo autorė.

Parengė Laimutis Genys