Leipalingio miestelio bendruomenę subūrė padėkos vakaras „Iš širdies į širdį“

Praėjusį penktadienį Leipalingio miestelio bendruomenė ir vėl susirinko į devintą kartą organizuotą padėkos vakarą „Iš širdies į širdį“, norėdama nuoširdžiai padėkoti bendruomenės nariams, geranoriškai, pasiaukojančiai darantiems prasmingus darbus. Padėkos skirtos ir tiems, kurie puoselėja ir skleidžia žinias apie Leipalingio istoriją bei garsina miestelio vardą Lietuvoje bei užsienyje. Renginio metu išdalintos 7 nominacijos.

Padėkos vakaro „Iš širdies į širdį“ metu įteiktos 7 nominacijos – padėkota bendruomenės nariams, geranoriškai, pasiaukojančiai darantiems prasmingus darbus, skleidžiantiems žinias apie Leipalingio istoriją, garsinantiems miestelio vardą Lietuvoje bei užsienyje / Lijanos Kubilienės nuotrauka

Vakaro pradžioje sveikinimo žodį tarė Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas.

Pirmoji nominacija už istorinės atminties puoselėjimą, išsaugojimą ir sklaidą atiteko Laimai Žukauskaitei. Triūsdama Leipalingio kraštotyros muziejuje ir labai mylėdama savo kraštą, ši moteris nuolat turi naujų idėjų ir minčių, kaip puoselėti ir skleisti žinią apie Leipalingio istoriją. Šiemet kartu su vrš. Ernestu Kuckailiu Laima inicijavo Pietų Lietuvos partizanų srities vado plk. Juozo Vitkaus-Kazimieraičio paieškas. Jų darbas nenuėjo veltui – 2022 m. spalio 20 d. Lietuvos kultūros vertybių globos tarnybos paieškų komandai, vadovaujamai dr. Lino Kvizikevičiaus, pavyko rasti trijų partizanų palaikus. Tarp jų buvo ir plk. J. Vitkaus-Kazimieraičio palaikų liekanos. Padėkos statulėlę L. Žukauskaitei įteikė LR Seimo narys Zenonas Streikus.

Antroji nominacija taip pat yra susijusi su partizanų istorija. Už prasmingą savanorystę ją pelnė Rūtenis Dambrauskas – kovotojų už Lietuvos laisvę vaikaitis. Rūtenis dalyvavo, ieškant partizanų stovyklavietės Dulgininkų miške. 2022 m. spalio mėnesį, vykstant Pulkininko palaikų paieškai, Rūtenis taip pat buvo savanorių gretose. Jis savanoriškai dalyvauja, ieškant partizanų Lazdijų Laisvės kovų muziejaus prieigose. Šių metų gegužę Leipalingyje rasti dar dešimties partizanų palaikai yra Lietuvos kultūros vertybių globos tarnybos paieškų komandos, Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono ir savanorių, tarp kurių yra ir Rūtenis, indėlis. Pasveikinti nominantą atvyko ir statulėlę įteikė Lietuvos kultūros vertybių globos tarnybos paieškų komandos vadovas L. Kvizikevičius.

Šiemet daug nominacijų yra susijusios su istorija. Ne išimtis ir trečioji nominacija. Leipalingio miestelio bendruomenė padėkojo režisierei Agnei Zalanskaitei už sukurtą vaidybinės dokumentikos filmą „Bučiuoju, Juozas“, skirtą Dainavos apygardos vadui, plk. J. Vitkui-Kazimieraičiui ir Leipalingio apylinkėse vykusių pokario kovų istorijai. Pasveikinti nominantę ir įteikti dėkingumo statulėlę atvyko J. Vitkaus-Kazimieraičio vaikaitis, kunigas Gintaras Vitkus.

Kiekvienais metais Leipalingio bendruomenė atkreipia dėmesį į miestelyje gyvenančias šeimas ir išrenka po vieną, kuria miestelis didžiuojasi ir nori nuoširdžiai padėkoti už jų indėlį į miestelio gyvenimą. Šiais metais nominacija „Už šeimyninių tradicijų puoselėjimą ir šeimos įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą“ skirta Kęstučio ir Gulnaros Kupčinskų šeimai. Nominantus pasveikino Druskininkų savivaldybės tarybos narė, ilgametė Druskininkų savivaldybės administracijos darbuotoja Violeta Grigorienė.

Apie šį žmogų būtų galima pasakyti daug gražių žodžių ir skirti jam nominacijas už sportą bei aktyvumą. Tikriausiai kiekvienas leipalingietis, išgirdęs kreipinį „dziedulis“, jau žino, apie ką bus kalba. Šiandien į Antaną Ruginį žvilgsnis krypsta, kaip į Leipalingio miestelio „metraštininką“. Kiekvienas iš mūsų jo neįsivaizduojame be fotoaparato. Fotografijose jis užfiksuoja patirtis, emocijas, gamtos ir laikmečio kaitą. Leipalingio mokyklos, o vėliau ir bendruomenės gyvenimą jis fiksuoja jau apie 50 metų. Taigi nominacija „Už įamžintas Leipalingio miestelio bendruomenės akimirkas“ įteikta A. Ruginiui. Nominantą pasveikino Leipalingio seniūnas Antanas Krancevičius.

2023-ieji – Leipalingio progimnazijos 100-mečio metai. Mokyklos istorija visuomenei buvo pristatyta konferencijoje „Leipalingio progimnazija: šimtmečio akcentai ir ateitį kurianti dabartis“, kurios svari dalis buvo skiriama mokyklos kraštotyros muziejaus įkūrėjui, kraštotyrininkui bei mokytojui Algirdui Volungevičiui. Šie metai – tai ir šios iškilios asmenybės 100-mečio metai. Nominaciją „Metų sukaktis“, skirtą Algirdo Volungevičiaus 100-osios gimimo metinėms, priėmė A. Volungevičiaus dukros. Garbingą nominaciją įteikė Druskininkų savivaldybės vicemeras Simonas Kazakevičius.

Nominacijos nusipelnė ir gausus žmonių būrys – Druskininkų kultūros centro Leipalingio laisvalaikio salės tautinių šokių kolektyvas „Leipūnas“, gyvuojantis nuo 1990 metų. Jam vadovauja Asta Čmukienė. Koncertinė veikla labai įvairi ir daugialypė. Nors „Leipūnas“ – tautinių šokių kolektyvas, jo repertuare yra pramoginio žanro bei edukacinių programų. Renginius, koncertus, pasirodymus, įvairias šventes, edukacines programas, kuriuose dalyvavo „Leipūno“ kolektyvas, sunku ir suskaičiuoti. Nuo 1990 metų jis dalyvavo visose Lietuvos ir Pasaulio lietuvių dainų šventėse, kuriose ypač juntama lietuviška dvasia ir susitelkimas. Daugybę kartų šokta Lietuvos rajoninėse, regioninėse dainų šventėse. Taigi šokių kolektyvas „Leipūnas“ pagerbtas už meno ir kultūros puoselėjimą. Nominantus pasveikino Druskininkų kultūros centro direktorė Raimonda Varaškaitė ir Leipalingio laisvalaikio salės vadovė Rimantė Černiauskaitė-Kėrienė. Atsidėkodamas, „Leipūnas“ sušoko trankų šokį ir dar kartą įrodė, kad yra vertas šios nominacijos.

Renginio pabaigoje padėkos žodį tarė Leipalingio miestelio bendruomenės pirmininkė Žaneta Krivonienė, kuri paragino ugdyti dėkingumą: „Dėkingi žmonės moka džiaugtis, vertinti ir nori padėti, nori duoti dar daugiau“. Ji padėkojo aktyviems bendruomenės nariams, bendruomenės tarybai ir visiems, kurie prisidėjo prie renginio organizavimo: „Dėkui visiems bendruomenės nariams, kurie savo darbu prisidėjo prie renginio organizavimo ir jo sklandaus įgyvendinimo. Gera būti tokios veiklos ir darbščios bendruomenės dalimi“.

Renginyje šoko šiuolaikinių kolektyvas „Opus“, dainas dovanojo choras „Druskininkai“.

Parengė Leipalingio bendruomenės pirmininkė Žaneta Krivonienė