Pristatyta nauja knyga apie Druskininkų kraštą

Praėjusį antradienį į Druskininkų savivaldybės viešąją biblioteką gausiai susirinko savo kraštu besidomintys druskininkiečiai ir kurorto svečiai. Bibliotekos direktorė Laima Žėkienė pristatė knygos autorę – nepailstančią kraštotyrininkę, asociacijos Druskininkų krašto klubo pirmininkę Alfredą Pigagienę, kuri visą savo laisvalaikį skiria praeities tyrinėjimui ir medžiagos apie Druskininkų krašto žmones rinkimui ir paviešinimui. Šį kartą viešnia atskubėjo su penktąja tęstinės serijos „Druskininkų kraštas“ knyga.

Bibliotekos direktorė L. Žėkienė (pirma iš kairės), knygos autorė A. Pigagienė (viduryje) su kapelos „Malūnėlis“ kolektyvu / Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka

Visų A.Pigagienės išleistų knygų sąraše tai – jau aštuntas leidinys. „Alfreda savo knygomis skleidžia žinią, kaip svarbu žinoti tautos istoriją ir branginti tautos savastį. Mintimis ir širdimi ji yra nuolat su šiuo kraštu, todėl siekia jį įamžinti atsiminimuose, nuotraukose ir knygose“, – sakė bibliotekos vadovė.

Naujojoje knygoje „Druskininkų kraštas“ pateikiami Lietuvos statistikos departamento 2021 m. duomenys apie gyventojų skaičių visuose Viečiūnų seniūnijos kaimuose. Savo prisiminimų skrynias praveria garbingo amžiaus sulaukę Stasė Šeštokienė iš Cimakavo, ratnyčėnai Juozas Šeštokas ir Bronė Kudarauskienė, iš Jaskonių kilęs Zigmas Kisielius, neraviškė Bronė Damulevičienė, dainorėlė Agutė Žuraulienė, Zigmas Maliukevičius iš Latežerio.

Knygos autorė pasakoja apie savo susitikimą Punske (Lenkija) su 90-mečio sulaukusia buvusia Viečiūnų skaityklos vedėja Vlada Rusokaite, slapta lietuviškai mokiusia kaimo vaikus. Skaitytojai taip pat galės susipažinti su A. Žuraulienės pateikta tautosaka, sužinoti ratnyčėnų pravardes. Knygos viršelį puošia Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios vaizdas, o pabaigoje sudėta nemažai istorinių nuotraukų: Randamonių jaunimas 1936 m., Ratnyčios parapijos gyventojai 1937 m. pėsti eina į Vilnių, į Sekminių atlaidus, Druskininkų miesto mokytojų kolektyvas 1956 m., Druskininkų muzikos mokyklos mokytojai ir mokiniai 1968 m., Druskininkų 1-osios vidurinės mokyklos ketvirtokai 1961 m., 1966 m. ir kt.

Gydytojas, poetas Jonas Tertelis susirinkusiesiems į knygos pristatymą papasakojo apie savo gimtuosius Jaskonis. Rašytojas, skulptorius Juozas Šikšnelis ne tik pasidalijo prisiminimais, bet ir klasės draugei bei giminaitei A. Pigagienei dar ir savo rankų darbo dovanėlę įteikė. Alfreda pasveikino Teresę ir Juozą Šikšnelius auksinių vestuvių proga, plojimais prisidėjo ir visi šventės dalyviai. Gražius žodžius knygos autorei taip pat skyrė buvęs Vilniaus apskrities A.Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorius Petras Zurlys. Ištraukomis iš A. Žuraulienės tautosakos aruodo pradžiugino Ernesta Frėzaitė. A. Pigagienė perskaitė knygos fragmentą apie pavojingą žmonių akistatą su meškomis Sibiro taigoje ir meškų padarytas blogybes.

„Dėkojame, kad neleidžiate užmaršties dulkėms užkloti mūsų krašto istorijos!“, – tardama šiuos žodžius, bibliotekos direktorė L. Žėkienė naujosios knygos autorei įteikė atminimo dovaną ir gėlių. Savo padėkas A. Pigagienei gėlėmis išreiškė ir kiti susibūrimo dalyviai.

Knygos sutiktuvėse koncertavo bei smagią šventinę nuotaiką kūrė Jaskonių ir Naujasodės kaimų kapela „Malūnėlis“ (vadovas Juozas Žuraulis).

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos informacija