Savivaldybė pasirūpino, kad, esant reikalui, beveik visi druskininkiečiai turėtų kur pasislėpti

Prieš dvejus metus, prasidėjus karui Ukrainoje, kai kilo pavojus šios šalies civiliams gyventojams, ir Lietuvoje pradėta rimtai kalbėti apie slėptuves bei priedangas, buvo pradėtos inventorizuoti vietos, kuriose, atėjus dienai X, būtų galima pasislėpti.

A. Žaliaduonis, Druskininkų savivaldybės administracijos patarėjas-parengties pareigūnas / Roberto Kisieliaus nuotrauka

Valstybinės institucijos iškėlė reikalavimus savivaldybėms, kad, esant reikalui, kiekvienoje iš jų būtų parengtos priedangos ir Kolektyvinės apsaugos statiniai, kuriuose laikinai ar ilgesniam laikui galėtų pasislėpti nuo 40 proc. (kaimo vietovėse) iki 60 proc. (miesto vietovėse) savivaldybės gyventojų.

Šį mėnesį vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė konstatavo, kad tokius nurodymus pavyko įgyvendinti tik 12 savivaldybių. Smagu pastebėti, jog Druskininkai šiame kontekste atrodo labai gerai.

Kaip teigė Druskininkų savivaldybės administracijos patarėjas-parengties pareigūnas Albinas Žaliaduonis, šiuo metu parengtose priedangose ir Kolektyvinės apsaugos statiniuose vienu metu galėtų sutilpti per 80 proc. Druskininkų savivaldybės gyventojų.

Dabar Druskininkų savivaldybėje yra 20 kolektyvinės apsaugos statinių (KAS), kuriuose žmonės galėtų slėptis ilgesnį laiką. Didžiausias jų – Liepų gatvėje esantis požeminis garažas.

Taip pat yra 28 priedangos, kuriose, esant reikalui, pradėjus kaukti sirenoms, mūsų savivaldybės gyventojai galėtų pasislėpti trumpesnį laiką – bent dviem valandoms.

A. Žaliaduonis teigė, jog prieš dvejus metus, prasidėjus karui Ukrainoje ir Vyriausybei paskelbus normatyvinius dokumentus dėl gyventojų saugos, Druskininkuose operatyviai buvo imtasi tuo rūpintis.

„Dalis priedangų ir KAS yra privačių savininkų rankose, taigi mes su jais sudarėme panaudos sutartis. Gaila, bet ne visi privatininkai sutiko jas sudaryti. Žinoma, tai keistas, nepilietiškas požiūris – juk niekas be reikalo nesikėsins į jų nuosavybę, bet, jeigu išauš diena X, jų patalpos tikrai bus panaudotos žmonių saugumui“, – sakė A. Žaliaduonis.

Priedangoms mieste panaudoti cokoliniai pastatų aukštai, rūsiai, kitos sandarios patalpos. Pagal reikalavimus, jos turi būti neužgriozdintos daiktais, kad, esant reikalui, nebūtų sunku į jas patekti.

Visas KAS ir priedangų sąrašas yra paskelbtas Druskininkų savivaldybės interneto tinklapio skyrelyje „Civilinė sauga ir mobilizacija“, tačiau, anot A. Žaliaduonio, tikrai ne visi savivaldybės gyventojai yra susipažinę su šiuo sąrašu.

„Yra žmonių, kurie domisi, kur būtų galima pasislėpti, jei kiltų grėsmės, tačiau nemaža dalis žmonių tuo visai nesidomi, nors tikrai turėtų turėtų. Mes specialiais ženklais pažymėjome visas priedangas, todėl žmonės galėtų į tai atkreipti dėmesį“, – sakė savivaldybės atstovas.

Druskininkų savivaldybėje yra 20 KAS statinių, 28 priedangos, kuriose savivaldybės gyventojai
galėtų pasislėpti trumpesnį laiką / Roberto Kisieliaus nuotrauka

Priedanga – tai yra statinys, patalpa, inžinerinis įrenginys ar kitas objektas, kuriame gyventojai trumpą laiko tarpą išvengtų gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių oro pavojaus atveju, apsisaugotų nuo netiesioginio apšaudymo ar kitų kinetinių grėsmių karinės agresijos metu: atakų iš orlaivių, raketų, artilerijos ugnies sukeltų sprogimo smūgio bangų, skeveldrų, nuolaužų ar atsitiktinių kulkų.

Kolektyvinės apsaugos statiniai yra iš anksto parinkti ir specialiai pažymėti statiniai, kurie gali būti greitai pritaikomi laikinam gyventojų prieglobsčiui saugantis nuo žalingo aplinkos poveikio bei evakuotų gyventojų apsaugai ekstremaliųjų situacijų ar karo metu.

Kolektyvinės apsaugos statiniai yra pažymėti specialiuoju ženklu. Tai lygiakraštis mėlynas trikampis oranžinio fono kvadrate, pabrėžtame mėlynos spalvos rėmeliu. Šis ženklas ant pastato reiškia, kad šis statinys ir parinktas kaip galimas kolektyvinės apsaugos statinys ir esant poreikiui bus greitai pritaikytas laikinam gyventojų prieglobsčiui.

Kolektyvinės apsaugos statinyje apgyvendintiems gyventojams būtų suteikiamos būtiniausios paslaugos ir reikmenys: maitinimas ir geriamas vanduo, aprūpinimas švariais drabužiais ir higienos reikmėmis, nemokamas elektros, vandens bei būtiniausių komunalinių paslaugų tiekimas, psichologinės pagalbos teikimas, pirmosios medicinos pagalbos teikimas, kitos humanitarinės pagalbos teikimas.