M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje – dokumentinio filmo „Mončys. Žemaitis iš Paryžiaus“

Kas buvo jis – Antanas Mončys? Lietuvis. Žemaitis. Emigrantas. Vaikas, kurio pamatyta mažytė verpimo ratelio grandinėlė tapo tuo simboliu, kuris apibrėžė nelengvą gyvenimo kelią nuo mažo Lietuvos kaimelio iki Paryžiaus meno salonų. Menininkas, kuris sugebėjo apjungti archajišką lietuvišką pasaulėjautą su pačiu moderniausiu Vakarų Europos menu.

Prieš filmo peržiūrą – atgimstanti Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės tradicija – pašnekesiai Čiurlionių namų sodelyje su filmo režisieriumi Linu Mikuta.