LSKD „Guboja“ Druskininkų skyrius paminėjo veiklos 20-metį

Antradienio pavakarę K. Dineikos sveikatingumo parko erdvėse 20-ąjį gimtadienį paminėjo Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos (LSKD) „Guboja“ Druskininkų skyriaus nariai. Pasveikinti juos atvyko Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Marytė Sasnauskaitė ir vyriausioji specialistė Bronė Petrikienė, LSKD „Guboja“ pirmininkė Viktorija Vitaitė, „Gubojos“ nariai, jų artimieji, bičiuliai, buvę ir esami darbuotojai.

Jau 20 metų Druskininkuose sėkmingai veikia „Gubojos“ skyrius, kurio nariai aktyviai dalyvauja meninėje veikloje/Roberto Kisieliaus nuotrauka

„Guboją“ 20-mečio proga pasveikino garbūs svečiai/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Visi atėjusieji į šiltą ir jaukią šventę turėjo galimybę apžiūrėti „Gubojos“ narių sukurtų darbų ekspoziciją.

Renginyje papasakota „Gubojos“ atsiradimo Druskininkuose ir gyvavimo istorija. Jau 20 metų šioje draugijoje dirba aukšto profesionalumo darbuotojai, kurie su specialiųjų poreikių turinčiais asmenimis vykdo meninę veiklą ir šioje srityje yra sukaupę nemažai patirties. Užsiėmimų metu šios organizacijos nariai mokosi dailės pagrindų, įvairių taikomosios dailės ir dailiųjų amatų technikų: tapybos, piešimo, grafikos, keramikos, tekstilės meno ir kitų. Taikant meno terapijos elementus, specialiųjų poreikių asmenims ugdomi meniniai gebėjimai, kūrybiškumas, estetinis pojūtis, pasitikėjimas savimi, lavinama smulkioji motorika, dėmesingumas, smalsumas ir sumanumas, panaudojant savo kūriniuose įvairias medžiagas ir technikas.

Kaip sakė LSKD „Guboja“ Druskininkų skyriaus vadovė Jūratė Kazakevičiūtė, draugija siekia mažinti neįgaliųjų socialinę atskirtį, sudaryti jiems galimybes dalyvauti bendruomenės gyvenime, teikti kokybiškas nuolatinio pobūdžio meninių gebėjimų lavinimo paslaugas neįgaliesiems, kryptingai ugdyti neįgaliųjų meninius, kūrybinius gebėjimus, savarankiškumą, įtraukti juos į aktyvią neformalaus ugdymo, kultūrinę, švietėjišką, parodinę veiklą, propaguoti neįgaliųjų kūrybinius pasiekimus, keisti požiūrį į negalios ištiktuosius. LSKD „Guboja“ Druskininkų skyrius taip pat organizuoja keliones, edukacines išvykas į įvairius įdomius lankytinus objektus, muziejus, lankytojų centrus, svečiuojasi menininkų dirbtuvėse.

„Sveikinu ir dėkoju draugijai už rūpestį kiekvienu savivaldybės gyventoju, kuriam reikia jūsų paramos. Už dalijimąsi gerumu, pagalbą ir pastangas žmonių su negalia gyvenimą nuspalvinti šviesesnėmis spalvomis. Linkiu ir toliau skatinti draugijos narių kūrybinę saviraišką – o darbai parodo, kad esate labai kūrybiški, talentingi“, – sveikindamas „Gubojos“ Druskininkų skyrių sakė mero pavaduotojas L. Urmanavičius. Jis pasidžiaugė gražiais druskininkiečių darbais, aktyvia veikla, nuoširdžiai dirbančiais žmonėmis.

Renginio dalyvius pasveikino ir LSKD „Guboja“ pirmininkė V. Vitaitė, džiaugdamasi gražia draugyste ir bendradarbiavimu su druskininkiečiais: „Smagu, kad jau daugiau kaip 25 metus mūsų draugijos vasaros stovyklos organizuojamos būtent Druskininkuose, čia koncertuoja ir nacionalinis „Spalvų orkestras“.

Šventės metu prisimintos ir pagerbtos visos „Gubojos“ Druskininkų skyriaus vadovės – Genovaitė Rutkauskienė, Ineta Alminienė, Danutė Kašėtaitė, buhalterė Laimutė Gaižauskienė, čia dirbanti nuo pat įsikūrimo dienos, socialinė darbuotoja Diana Lukošiūnaitė ir dabartinis kolektyvas – vadovė J. Kazakevičiūtė, siuvimo ir keramikos amatų būrelio vadovės Alė Kalėdienė ir Aurelija Zubrickaitė.

Pasveikintos aktyvios draugijos „Guboja“ Druskininkų skyriaus narės, draugijos veikloje dalyvaujančios nuo pat pradžios – Jolanta Navickaitė ir Vitalija Plutulevičiūtė, padėkas gavo ir kiti aktyvūs nariai – Darius Marcinonis, Viktorija Dailydaitė, Ieva Dumbliauskaitė, kurių darbai dalyvauja įvairiuose konkursuose ir laimi prizus, šių metų prizininkai Augustas Šalkauskas ir Edmundas Veselovas.

Šventinę nuotaiką visiems dovanojo nacionalinis „Spalvų muzikos“ orkestras, šokių studijos „Dosado“, vadovaujamos Povilo Lapinsko, moterų kolektyvo šokėjos.

„Mano Druskininkai“ informacija