Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos ir Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ draugystė

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla su partneriais – Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“ – glaudžiai bendrauja jau antrus metus. „Liepaičių“ choras pernai dalyvavo mūsų mokyklos organizuotame 1-ajame respublikiniame chorų festivalyje „Sveika, gražuole vasara“, bendrame kalėdiniame koncerte „Kalėdų belaukiant“ Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje. Šį balandį abi mokyklos nusprendė susitikti rimtoje dalykinėje aplinkoje ir organizavo mokytojų metodinę dieną, į kurią pasidalinti gerąja patirtimi su mūsų mokyklos mokytojais atvyko gausus būrys kolegų iš Vilniaus.

Metodinėje dienoje dalyvavo mūsų miesto meno mokyklos mokiniai ir mokytojai / M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotraukos

Renginio tema – „Pozityvus požiūris ir kryptingo elgesio nuostatos komunikacijoje su kitais“. Prieš atvykdamas į sesiją, kiekvienas mokytojas galėjo įsivertinti save, atlikdamas testą „Kaip valdyti save sudėtingose situacijose ir ne tik“.

Pranešimą su praktiniais intarpais „Pozityvus reiklumas komunikacijoje. Elgesio stiliai“ perskaitė knygos „Boso valanda“ bendraautorė, sertifikuota EQ praktikė, psichologijos magistrė Nomeda Marazienė.

Metodinėje dienoje dalyvavo fortepijono, chorinio dainavimo, pučiamųjų bei styginių instrumentų specialybių mokytojai iš Vilniaus ir Druskininkų, taip pat – mūsų miesto meno mokyklos mokiniai: jaunių choras (mokytoja metodininkė Inga Vagnoriūtė), Sofija Jacevič (dainavimas, 4 klasė), Guoda Sofija Mataitė (NU solinio dainavimo 3 klasė), mergaičių mokytoja – Gražina Vosylienė, Kajus Žeromskis (fleitos specialybė, 1 klasė, mokytojas Vitalius Mieščionaitis), Liepa Dainauskaitė (smuiko specialybė, 5 klasė), Sofija Jacevič (smuiko specialybė, 4 klasė), smuikininkių mokytoja – Eglė Sakavičienė.

Choro ir vokalo specialybės mokytojams pranešimus perskaitė ir praktinius užsiėmimus vedė vilniečiai mokytojai Karolina Ramonė ir Jaunius Šakalys, pranešimą „Vokalinio ugdymo metodai dirbant su jaunių choru“ parengė Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos jaunių choro vadovė, mokytoja metodininkė I. Vagnoriūtė. Naujus vokalinius rinkinius pristatė mokytoja ekspertė, dainininkė Gintarė Skėrytė. Atvirą solinio dainavimo pamoką „Balsių junginiai dainavime“ pravedė druskininkietė vyresnioji mokytoja G. Vosylienė.

Fortepijono specialybės kolegės iš Vilniaus perskaitė pranešimus apie efektyvius skambinimo įgūdžių mokymo metodus (mokytojos ekspertės Margarita Bereščanskaja ir Sigita Dūdėnienė). Mokytojų aranžuočių ir kūrybos knygą pristatė viešnios iš Vilniaus, mokytojos metodininkės Jūratė Staškienė ir Ligita Liaudanskienė. Mūsų meno mokyklos mokytojas ekspertas Juozas Mikolainis perskaitė pranešimą „Išilginė fleita – pradinis pučiamasis instrumentas“. Įdomią atvirą pamoką, kaip formuoti grojimo išilgine fleita įgūdžius mažajam pirmokui jautriai pravedė vyresnysis mokytojas V. Mieščionaitis.

Styginių instrumentų mokytojai taip pat kūrybingai dirbo savo grupėje. Metodinius pranešimus perskaitė šeimininkai – vyresnysis mokytojas S. Vilpišauskas („Tatjanos Stachak „Pradžiamokslio“ metodika“) ir mokytoja ekspertė E. Sakavičienė („Alfa kartos vaikai smuiko pamokoje“). Metodines konsultacijas atviroje smuiko pamokoje dalijo vilnietė vyresnioji mokytoja Birutė Dučmanaitė-Bitaitienė, naujausius kūrinius gitarai pristatė svečias Chris Etienn Ruebens.

Visą dieną mokykloje vyko intensyvus kūrybinis darbas. Po pranešimų, atvirų pamokų mokytojai aktyviai dalyvavo diskusijose, iškėlė problemas ir bandė surasti jų sprendimo būdus, džiaugėsi puikiai ir turiningai praleidę laiką.

Onutė Žukienė,
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos renginių organizatorė