Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklą papuošė dar vienas vitražas

Druskininkų miesto muziejaus organizuojamas Vitražo simpoziumas „Čiurlionio atspindžiai“ – vienintelė, analogų Lietuvoje neturinti ir jau aštuonerius metus skaičiuojanti iniciatyva, skirta propaguoti bei populiarinti šiuolaikinio vitražo meną. Dalyvauti simpoziume kviečiami įvairių kartų profesionalūs vitražo dailininkai. Profesionalių menininkų, Lietuvos dailininkų sąjungos narių dalyvavimas kultūriniame vaikų ir jaunimo ugdymo procese formuoja asmens vertybines nuostatas, plečia kultūrinį akiratį bei ugdo jų kūrybinę saviraišką.

Šių metų laimėtojai – D. ir A. Rimkevičiai / Alvydo Lukoševičiaus nuotrauka. Vitražų ekspozicijos fragmentas M. K. Čiurlionio meno mokykloje / Alvydo Lukoševičiaus nuotrauka.

Druskininkų miesto muziejus, kaip kultūrinio paveldo puoselėtojas, akcentuodamas profesionalaus meno svarbą ir tęsdamas pradėtą vitražo meno sklaidą bei profesionalių menininkų indėlį vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo procese, jau aštuntą kartą organizavo vitražo simpoziumą „Čiurlionio atspindžiai 2022“.

Kaip ir kasmet, į penkių dienų trukmės kūrybinę stovyklą Druskininkuose buvo pakviesti 4 profesionalūs vitražo dailininkai, LDS nariai. Čia jie sukūrė vitražo eskizus Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklai. Šiemet dalyvavo Konstantinas Eugenijus Šatūnas, Bronius Bružas, Daina ir Artūras Rimkevičiai. Konkursą laimėjo šeimos duetas Daina ir Artūras Rimkevičiai, kurie sukūrė bendrą vitražą „Čiurlionis „Pelėdų kalne“.

Projektas turi didelę reikšmę, ugdant jaunąją kartą, kadangi ir paties projekto produktai – vitražai – yra įkomponuoti meno mokyklos, kuriai suteiktas M. K. Čiurlionio vardas, interjere. Šioje mokykloje organizuojama daug koncertų, tarptautinių konkursų, muzikos meistriškumo vasaros stovyklų, plenerų, tad sukurti vitražai yra matomi ne tik druskininkiečiams, bet ir visiems kurorto svečiams.

Druskininkų vitražo simpoziumas aktualizuoja ne tik Lietuvos genijaus M. K. Čiurlionio talento daugiabriauniškumą, bet ir populiarina Lietuvos profesionaliojo vitražo mokyklą, kuri savo tradicija garsėja, kaip viena iš trijų esančių pasaulyje (Lietuvoje, Šiaurės Amerikoje ir Vokietijoje) tradicijas turinčių vitražo mokyklų. Projektas – Druskininkų vitražo simpoziumas „Čiurlionio atspindžiai“ kokybiška ir menine veikla bei išliekamąja verte svarbus kultūros ir meno srities raidai, vaikų ir jaunimo kultūriniam ugdymui bei šiuolaikinei visuomenei, skatina bendradarbiavimą tarp skirtingų institucijų: Lietuvos dailininkų sąjungos, Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos, Druskininkų miesto muziejaus.

M. K. Čiurlionis Pelėdų kalne, 2022 m. / Alvydo Lukoševičiaus nuotrauka. V. Andrašiūnaitės „Jūra“, 2021 m. / Alvydo Lukoševičiaus nuotrauka.

Iš 2015-2022 m. Druskininkų simpoziumuose dalyvavusių profesionalių dailininkų projektų buvo atrinkti ir yra realizuoti šie kūriniai: 2015 m. – E. Markūno „Parafrazės su Čiurlioniu“ ir E. Utarienės „Atspindžiai / vasaros simfonija – 2015“; 2016 m. – E. Rakauskaitės „Čiurlionio atspindžiai“; 2017 m. – R. Mulevičiaus „Origami virš Nemuno“ ir N. Baublio „Gyvybė iš žemės gelmių“; 2018 m. – V. Matonio „Čiurlionio atspindžiai Druskininkuose“; 2019 m. – I. Meidaus „Pasaulio vizija. Variantas Nr.4“ ir Ž. Mirinavičiaus „Laiškai Sofijai“; 2020 m. – G. Kraujelio „Čiurlionio obelis“, 2021 m. – V. Andrašiūnaitės „Jūra“, 2022 m. – D. ir A. Rimkevičių „Čiurlionis „Pelėdų kalne“.

2020 metais Lietuvos dailininkų sąjungos išleistame vitražo, meninio ir architektūrinio stiklo kūrinių albume „Šviesos architektūra“ yra trijų autorių vitražų fotografijos iš simpoziumo „Čiurlionio atspindžiai“ metu sukurtų kūrinių.

Druskininkuose jau aštuonerius metus rengiamų vitražo simpoziumų rezultatas – profesionalių vitražo dailininkų kūrinių ekspozicija Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje. Ši ekspozicija jau dabar vertinama kaip tam tikras paskutinio dešimtmečio Lietuvos vitražo raidos atspindys ir dėl savo kokybiškos meninės bei išliekamosios vertės yra įtraukta į Nacionalinio kultūros kelio „Čiurlionio kelias“ lankomų objektų sąrašą. Simpoziumas yra svarbus kultūriniam regiono gyventojų ugdymui bei didina domėjimąsi profesionaliuoju menu regione.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Druskininkų savivaldybė.

Druskininkų miesto muziejaus informacija