„Draugystės sanatorijoje“ – muzikos ir dailės šventė

Visą savaitę Druskininkuose M. K. Čiurlionio meno mokykloje veikusi XXIII Smuikininkų meistriškumo mokykla finaliniais akordais vainikuota sekmadienį „Draugystės sanatorijos“ Raudonojoje salėje. Čia surengta Smuiko muzikos šventė – meistriškumo mokyklos smuikininkų koncertas. Alinantis pastarųjų dienų karštis meno mylėtojams netapo kliūtimi pasimėgauti smuiko muzika – pasiklausyti talentingų jaunųjų smuikininkų muzikavimo susirinko jų tėveliai, artimieji, mokytojai ir būrys druskininkiečių bei kurorto svečių.

„Draugystės sanatorijos“ Raudonojoje salėje surengtas XXIII smuikininkų meistriškumo mokyklos koncertas/Ramunės Žilienės nuotrauka

 

Parodoje „Dailininką Alfonsą Šuliauską prisiminus“ V. Šuliauskienė pristatė šešis dailininko nutapytus žymių moterų portretus/Ramunės Žilienės nuotrauka

Koncertavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentės Aušrinė Razgutė, Skaistė Žižytė, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos moksleiviai Marija Kontrimaitė, Agnė Gečaitė, Lėja Viktorija Voronovaitė, Benas Gocentas, Akvilė Aksinavičiūtė, taip pat jaunieji smuikininkai iš Vokietijos: Armen Christian Emanuel Schmidt ir Julia Geiling. Smuikininkams akomponavo koncertmeisterė Aušrinė Garsonaitė ir Jūratė Kaminskienė. Smuikininkų meistriškumo mokyklos pedagogės – prof. Dalia Richter ir mokytoja ekspertė Gintvilė Vitėnaitė. V. A. Mocarto, A. Vivaldi, B. Dvariono, B. Kutavičiaus, J. Sibelijaus ir kitų kompozitorių kūriniai suskambėjo visu savo grožiu, bylodami apie išskirtinio talento jaunųjų atlikėjų muzikalumą, muzikinę brandą, pasigėrėtiną atlikimo techniką, brandžius interpretacinius gebėjimus.

Meistriškumo mokykloje dalyvavo trisdešimt jaunųjų smuikininkų, dirbo devyni mokytojai, surengta daugiau nei 70 pamokų, seminaras, prof. D. Richter atvira pamoka. Meistriškumo mokyklą globoja ir remia LR Švietimo ir mokslo ministerija, Druskininkų savivaldybė, Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla, Druskininkų „Atgimimo“ mokykla, UAB „Draugystės sanatorija“.

Prieš parodos „Dailininką Alfonsą Šuliauską prisiminus“ pristatymą, gražiai įsiliejusios į meno šventę „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“, susirinkusiesiems pagriežė jaunesniųjų klasių smuikininkų ansamblis.

O parodą pristatė muzikologas Vaclovas Juodpusis, žurnalistė Ramunė Žilienė ir šviesaus atminimo dailininko Alfonso Šuliausko žmona Vida Šuliauskienė. Dailininką šiltu žodžiu prisiminė „Draugystės sanatorijos“ vadovė Violeta Kaubrienė, kurios portretas buvo eksponuojamos parodoje.

„Turime susikaupę savo mintyse daug gražių prisiminimų apie dailininką Alfonsą Šuliauską, kuris amžinybėn išėjo praėjusių metų pabaigoje. Jis buvo talentingas menininkas ir nuoširdus meno garbintojas“, – kalbėjo muzikologas V. Juodpusis. R. Žilienė priminė, jog A. Šuliauskas druskininkiečių vertinamas ir kaip Druskininkų kultūros metraštininkas, o jo įžvalgos daugeliui buvo kaip aukščiausiasis tam tikros kultūrinės nuostatos principas: „Šuliausko gebėjo suvaldyti žodžius taip, kad jie skatintų apmąstyti vertybinius dalykus.“ Dailininko žmona V. Šuliauskienė sakė, kad atrinkti darbus parodai iš daugybės dailininko sukurtų darbų jai buvo didelis uždavinys: „Apsistojau ties tapyba, atrinkau šešis portretus. Jis pripažintas, kaip portreto meistras, o pagrindinė tapybos tema – moteris. Jis siekė išryškinti moteriškumą, patriotizmą ir žmogiškąjį orumą“. Moterys, kurių portretai eksponuoti parodoje, nesusietos laikmečiu, tačiau jas vienija sąsaja su menu. Eksponuoti A. Šuliausko nutapyti poetės Sapfo, karalienės Barboros Radvilaitės, Egipto valdovės Kleopatros portretai. Remdamasis šių asmenybių istorijomis, kaip kultūriniu paveldu, A. Šuliauskas buvo parengęs autorinių paskaitų ciklą. Jų pagrindu vedė meno terapijos paskaitas „Draugystės sanatorijoje“. Tarp kitų parodos eksponatų – ir audėjos, dailininko motinos Marijos, ir žymios šiuolaikinės pianistės Guodos Gedvilaitės, kilusios iš Druskininkų ir dažnai čia besilankančios koncertuoti, ir kultūros mecenatės, „Draugystės sanatorijos“ vadovės Violetos Kaubrienės portretai.

„Mano Druskininkai“ informacija