Atverti kraštotyros lobiai

Liepos 19-oji yra svarbi kraštotyrininkams – šią dieną 1961 m. buvo įsteigta Lietuvos kraštotyros draugija. Būtent šią dieną Alfreda Pigagienė, nepailstanti kraštotyrininkė, jau keletą dešimtmečių besidominti ne tik Druskininkų krašto, bet ir viso Dainavos regiono istorija, bibliotekoje pristatė naujausiąją – jau septintąją – savo knygą „Neramūs pokario metai“.

Lietuvos kraštotyros draugijos įsteigimo dieną – liepos 19-ąją – A. Pigagienė pristatė jau septintąją savo knygą „Neramūs pokario metai“ / Viešosios bibliotekos archyvo nuotraukos

Knygoje trumpai apžvelgiami pagrindiniai ginkluoto pasipriešinimo Lietuvoje ir Dzūkijoje įvykiai, pateikiami partizanų, ryšininkų, tyliųjų rezistentų, tremtinių ir jų giminaičių prisiminimai apie neramius pokario laikus, pasakojama apie buvusių tremtinių ir politinių kalinių pastangas, pirmaisiais atkurtos Nepriklausomybės metais Druskininkuose buriant tremtinių klubą ir tremtinių chorą, 1994 m. organizuojant nuotraukų ir relikvijų, liudijančių druskininkiečių gyvenimą tremtyje ir lageriuose, parodą, 1996 m. steigiant Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejų. Atskirą knygos skyrių sudaro A. Pigagienės surinktos nuotraukos, kuriose įamžinti pokario kovų dalyviai, Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio renginiai, buvusių Dainavos krašto partizanų ir politinių kalinių susitikimai, jaunimo žygiai partizanų takais.

„Kraštotyriniam darbui pasišventusios A. Pigagienės knygos – didelė vertybė, dovana būsimoms kartoms“, – šios autorės leidinių svarbą įvertino bibliotekos direktorė Laima Žėkienė.

Ištraukas iš knygos skaitė A. Pigagienės anūkės Roberta ir Ernesta. Renginio dalyvius pradžiugino druskininkietė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos absolventė solistė Morta Elžbieta Bieliukaitė, atlikusi dzūkų krašto lietuvių liaudies dainą „Teka teka šviesi saulė“. Renginį užbaigė susirinkusiųjų bendrai padainuota Juozo Naujalio ir Maironio daina „Oi neverk, motušėle“, kuri antrą šimtmetį lydi mus Lietuvos kelyje ir jau seniai yra tapusi lietuvių liaudies daina.

A. Pigagienė moka gerai valdyti plunksną. Jos publikacijos ne kartą buvo skelbiamos periodinėje spaudoje. O kraštotyrine veikla ji susidomėjo 1971 m. Tuomet, dirbdama mokytoja Varėnos rajone, įkūrė vyresniųjų klasių moksleivių kraštotyros būrelį. Prasidėjus Atgimimui ir atėjus Nepriklausomos Lietuvos valstybės laikams, ji kartu su tėveliais Stase ir Juozu Šeštokais, aktyviais rezistencijos dalyviais, buvo įvykių ir darbų, atkuriančių istorinę pokario laikų tiesą, sūkuryje. Kai 1996 m. pradėjo veikti Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejus, A. Pigagienė suskato supažindinti moksleivius su karo ir pokario metų dalyviais, organizuoti išvykas į partizanų kovų vietas Druskininkų apylinkėse, Varėnos ir Marijampolės rajonuose, vadovavo Viečiūnų pagrindinės mokyklos moksleivių kraštotyros būreliui.

1998 m. A. Pigagienė įsijungė į Rezistencijos ir tremties muziejuje įkurtos visuomeninės organizacijos „Atmintis“ narių gretas ir visą savo laisvalaikį paskyrė ginkluotos rezistencijos ekspozicijos kūrimui – talkinant tėvams, surinko daug nuotraukų, jas aprašė, užfiksavo rezistentų pasakojimus. Vėlesniais metais padėjo rengti tremties, neginkluoto pasipriešinimo ekspozicijas, organizavo renginius muziejuje ir už jo ribų: istorijai reikšmingų datų minėjimus, knygų ir dokumentinių filmų pristatymus, susitikimus su tremtiniais ir partizanais, kitais įdomios biografijos žmonėmis, seminarus istorijos mokytojams, naujausiųjų laikų istorijos pamokas moksleiviams, ekskursijas „Partizanų takais“. Muziejaus patalpų remonto talkose A. Pigagienė dalyvavo kartu su kitais visuomeninės organizacijos „Atmintis“ ir Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Druskininkų skyriaus nariais.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui paskelbus respublikinę akciją „Tremtinių ir politinių kalinių atsiminimai“, A. Pigagienė 1999 m. ir 2002 m. devyniuose Druskininkų savivaldybės kaimuose aplankė apie 40 žmonių, išklausė ir užrašė jų liudijimus. Kai Lietuvos pokario rezistencijos dalyvis Antanas Suraučius iš Lenkijos atvyko organizuoti savo buvusių bendražygių įamžinimo darbus ir 2002 m. įsteigė Druskininkų krašto klubą, A. Pigagienė buvo išrinkta šio klubo pirmininke ir tas pareigas eina iki šiol. Jos pastangomis į klubo veiklą įsiliejo žmonės, neabejingi savo krašto istorijai. Be to, A. Pigagienė nuo 2004 m. organizuoja išnykusio Cimakavo kaimelio, pokario metais vadinto Dainavos apygardos partizanų sostine, bendruomenės narių susitikimus.

A. Pigagienė tautiškumo, pilietiškumo ugdymo bei kultūros paveldo kaupimo baruose darbuojasi visuomeniniais pagrindais.

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos informacija