Projektas suvienijo ir bendrai veiklai sutelkė Leipalingio jaunimą


Asociacija „Leipalingio miestelio jaunimas“ renginiu „Jaunimo apdovanojimai“ užbaigė projekto „Leipalingio miestelio jaunimo įsitraukimas į visuomeninį gyvenimą“ įgyvendinimą.

Projekto tikslas – integruoti jaunimo veiklas į bendruomeninę veiklą, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą su pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžiai atstovaujančiomis institucijomis bei mažinti socialinę atskirtį, įtraukiant jaunimą į tradicinius, edukacinius ir kultūrinius renginius.

Projekto metu jaunimas noriai įsitraukė į įvairias veiklas ir įsiliejo į bendruomeninį gyvenimą/Asmeninio archyvo nuotraukos

Projektas įgyvendinamas pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategiją „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. strategija“ priemonę: „Jaunimo neformalaus ugdymo sąsajų stiprinimas su vietos bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties mažinimu“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.

Prieš penkerius metus miestelio jaunimas tiesiog neturėjo kur rinktis. Pirmajame jaunimo, seniūnijos, Kultūros ir Jaunimo užimtumo centrų bei progimnazijos atstovų susitikime jauni žmonės išsakė labai daug minčių ir idėjų, kaip jų gyvenimas gali tapti daug įdomesnis bei turiningesnis. Taigi, bendradarbiaujant su Druskininkų kultūros centru, buvusiose bibliotekos patalpose buvo nutarta įsteigti Atviras jaunimo erdves. Jaunuoliai, padedami seniūnijos darbuotojų, perdažė sienas, pakeitė apšvietimą, sudėjo naujas grindis.

Buvo įsteigta jaunimo organizacija „Leipalingio miestelio jaunimas“, atstovaujanti jaunų žmonių interesams. 2018 metais Leipalingio miestelio jaunimą ir jo veiklas pastebėjo bei įvertino Druskininkų savivaldybė, o Jaunimo organizacijos vadovė Žaneta Krivonienė per Padėkos vakarą gavo „Mineralo lašą“ už prasmingą darbą su jaunimu.

Šis projektas ne tik suvienijo jaunus žmones įvairioms veikloms, bet ir paskatino juos įsitraukti į miestelio, savivaldybės gyvenimą. Kai 2018 metais projektas prasidėjo kūrybine 5 dienų stovykla, organizatoriai nesitikėjo, kad joje dalyvavę vaikai ir suaugusieji gyvens ta pačia, jaunimą palaikančia dvasia ir vis dar dalyvaus veiklose – savanoriaus stovyklose, renginiuose. Džiugu, kad projektinės veiklos: edukacijos, žygiai, susitikimai, protmūšiai, išvykos, stovyklos ir daugybė kitų veiklų, gimusių  projekto metu, sustiprino ryšį su bendruomene.

„Įsitraukimas į bendruomenės veiklas man labai svarbus. Džiaugiuosi, kad gyvenu tokioje šiltoje, aktyvioje bendruomenėje, kurioje nesvarbus amžius – nei vienas nebus atskirtas, kartu esame tarsi viena didelė šeima. Aš labai džiaugiuosi, gyvendama Leipalingio miestelyje, nes čia gyvena patys nuoširdžiausi žmonės. Nebijokite būti savimi, klysti ir prisiimti atsakomybę. Šioje bendruomenėje visada sulauksite palaikymo“, – mintimis po projekto aptarimo dalijosi Jaunimo organizacijos atstovė Gustė.

Šiandien jau yra susiformavęs darnus jaunuolių branduolys, sutelkta komanda. Darbo dienomis į Atviras jaunimo erdves ateina nuo 15 iki 25 jaunų žmonių, o savaitgaliais, kai grįžta studentai iš didžiųjų miestų, čia galime sutikti ir apie 50 jaunuolių.

Jaunimas noriai įsitraukė į įvairias veiklas ir įsiliejo į bendruomeninį gyvenimą. Kasmet jaunieji leipalingiečiai dalyvauja akcijoje „Darom“, Vasario 16 d. akcijoje „Uždek žvakutę ant savanorio kapo“, šiaurietiško ėjimo žygiuose, padėjo iškovoti laimėjimus „Moremonų“ paieškoje (skirtingais metais I, II, III vietos), Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydyje (II ir III vietos), Druskininkų savivaldybės bendruomenių sąskrydyje (I vieta).

Jaunimas padeda organizuojant renginius – Šeimų sporto šventę, Joninių edukacines programas, Užgavėnių karuselę. Smagu, kad veiklos vykdomos kartu su tėvais. Visi kartu jie plaukė baidarėmis, dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose, sporto šventėje, šiaurietiško ėjimo žygyje, orientacinėse varžybose.

Labai gražus pavyzdys ir geros emocijos aplanko, prisiminus Oninių šventę, kurioje jaunimas kartu su suaugusiaisiais dalyvavo teatralizuotame pasirodyme „Nepriklausoma dvasia“ bei teatralizuotoje ekskursijoje „Jotvingių krašto legendos ir tikrovė“.

Apdovanojimai išdalinti, projektas baigėsi. Liūdna. Bet kartu tai reiškia ir kažko naujo pradžią. Mes galime džiaugtis rezultatais. Turime savo organizaciją, erdves, esame puiki komanda.

Rašytojas Paulo Coelho yra pasakęs: „Gyvenimas kartais būna neįtikėtinas – dienomis, savaitėmis, mėnesiais, metais žmogus negauna nė vieno naujo jausmo. Tačiau pakanka praverti duris, ir ant jo užvirsta visa lavina.“

Taigi laikas praverti duris naujoms istorijoms, patirtims, idėjoms ir siekiams.

Žaneta Krivonienė
Jaunimo organizacijos vadovė