„Mokytojo kelias“ – pagalba mokytojui ir tėvams

Nauja patirtimi virtęs ir 2020 metų vasarį prasidėjęs projektas, kuriame Druskininkų jaunimo užimtumo centras drauge su partneriais iš 6 skirtingų šalių pirmą kartą susitiko Prancūzijoje ir pradėjo projekto įgyvendinimo veiklas, kurios truko ilgiau nei 2 metus.

Penktasis Partnerių susitikimas Vilniuje

Strateginės partnerystės projektas mūsų organizacijai yra naujas, tačiau labai įdomus procesas. Projekto metu, 20 neformalių edukatorių tyrinėjo švietimo sistemas partnerių šalyse:   Prancūzijoje, Italijoje, Estijoje, Šiaurės Makedonijoje, Rumunijoje bei Lietuvoje. „TeachersWay – Teaching children different non-formal activities“  (liet. Mokytojo kelias – mokome vaikus, taikant neformalius ugdymo metodus), projektas finansuotas iš Europos Komisijos, gavus finansavimą per Erasmus + programą.

Projekto pristatymas mokytojams. Projekto pristatymas edukatoriams, jaunimo darbuotojams

Erasmus – tai ne tik programa, skirta studentų, mainų ar mokymų programoms, tai ir puiki galimybė skirtingų šalių partneriams įgyvendinti Strateginės partnerystės projektus, kurių metu kuriamas „Strateginės suaugusiųjų švietimo partnerystės“,  leidžiančios skirtingų šalių asociacijoms ar kitoms ne pelno siekiančioms institucijoms, gilintis į švietimo sistemą ir skatinti neformalųjį švietimą Europoje.

28 mėnesius dalyviai vykdė didelės apimties tyrimą, siekdami pagrindinio projekto tikslo – aktyviai įtraukti mokytojus ir tėvus į mokinių ugdymosi procesą, taikant neformaliuosius metodus. Parengtose metodikose nagrinėjamos įvairios ugdymo formos partnerių šalyse,  apibendrintos gerosios praktiko  bei pristatyti pavyzdžiai.

2022 m. vasario 11 d. atliktas pirmojo metodinio rinkinio testavimas, kuriame dalyvavo 20 Druskininkų švietimo įstaigų mokytojų. Susitikimo metu aptarti parengto metodinio leidinio pagrindiniai akcentai. Metodinį leidinį galima nagrinėti 7 kalbomis (anglų, lietuvių, rumunų, prancūzų, italų, makedonų, estų). Jame aptartos teisinės formos ir pagrindiniai švietimo sistemos bruožai partnerių šalyse, galima rasti praktinių patarimų / priemonių rinkinį tėvams ir mokytojams bei pristatytos gerosios praktikos projekto partnerių šalyse. Leidinio nauda – patogi platforma mokytojams, tėvams, ugdytojams  bei su jaunimu dirbantiems asmenims, kurioje aprašomi neformalaus ugdymo metodai bei gerosios patirtys. Parengtas metodinis leidinys gali būti naudojamas, kaip pagalbinis įrankis, ugdymosi procesui paįvairinti, todėl jo sėkmė priklausys nuo mūsų visų, kiek mes pasirengę juo naudotis. 

2022    m. vasario 24 d. atliktas antrasis projekto rinkinio testavimas, kuriame dalyvavo daugiau nei 20 specialistų, dirbančių neformalaus ugdymo srityse. Antrasis projekto leidinys yra skirtas pedagogams – mokytojams ir jaunimo darbuotojams, dirbantiems su tėvais, globėjais ir kitais ugdytojais mokyklos ir jaunimo sektoriuje. Juo gali naudotis įvairūs ugdytojai ir vadovai, norintys išbandyti aprašytus metodus. Susitikimo metu pristatyti 4 skirtingi metodiniai leidiniai bei akcentuotos jų tematikos. Pirmoji metodinio leidinio dalis skirta popamokinei edukacinei  veiklai paįvairinti. Joje galima rasti įvairiausių metodinių pavyzdžių, kurie padėtų mokiniams ar kitiems dalyviams identifikuoti savo vaidmenį ugdyme, leisianti atpažinti bei įvardyti savo jausmus ir patirtis, išjudėjimą skatinančių veiklų, strateginių, judrumą skatinančių bei komandinio darbo veiklų. 2-ojo leidinio dalyje aptartos  įsivertinimo priemonės, padedančios atpažinti įvairiausius įgūdžius, paskatinančius tėvus analizuoti savo tėvystės įgūdžius ir įgyti supratimą apie pozityvią tėvystę. Leidinyje gausu veiklų savęs pažinimui, testų tėvams, elgesio atpažinimo veiklų ir kt. 3-ojo leidinio dalyje galima rasti užsiėmimų pavyzdžių, kurie prisideda prie  ugdančių vaikų / mokinių problemų sprendimo įgūdžių tobulinimo, na o 4-oje dalyje plėtojama efektyvaus bendradarbiavimo tema.

Šis susitikimas buvo labiau praktinis, nes po kiekvieno modulio pristatymo išbandyta ir tam moduliui tinkanti veikla.

„Labai noriu pasidžiaugti, kad abejuose projekto testavimo veiklose dalyvavo ne tik Druskininkų, bet ir Alytaus, Panevėžio mokytojai, tėvai, jaunimo darbuotojai, Lietuvos Atvirų jaunimo centrų asociacijos nariai. Druskininkų JUC – tai naujos krypties projektas, tačiau duodantis tiek darbuotojams, tiek bendruomenės nariams besąlyginę galimybę mokytis. Mokytis sudominti, kalbėti, pritaikyti, ieškoti bei taip siekti aktyviai įtraukti tėvus ir mokytojus bei kitus neformalius ugdymo vykdytojus į mokinių ugdymą. Tik visi kartu, siekdami bendro tikslo galime sulaukti geresnių rezultatų. Pavyzdžių tikrai daug, labai įdomių, bet juos reikia mokėti atsirinkti, adaptuoti ir taikyti. Tad būkime smalsūs! “ – apie susitikimą kalbėjo direktorė A. Nedzinskienė.

Visus projekto leidinius galima rasti projekto internetinėje svetainėje www.teachersway.eu

Daug gerų praktikų, pavyzdžių, įkvėpimo, metodų ir kitos naudingos informacijos galima rasti projekto facebook socialinėje paskyroje – www.facebook.com/TeachersWay

Šis projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, o Europos Komisija arba nacionalinė Erasmus+ agentūra Prancūzijoje negali būti laikoma atsakinga už bet kokį čia pateiktos informacijos naudojimą.

www.teachersway.eu

Mokome vaikus pasitelkdami skirtingus neformalaus ugdymo metodus

2019-1-FR01-KA204-062845