Darbą pradėjo naujai išrinkta Jaunimo reikalų taryba

Pirmąjį posėdį sušaukė naujai išrinkta Druskininkų savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau – JR taryba). Entuziastingai nusiteikę Druskininkų savivaldybės jaunimo politiką formuosiantys atstovai apsvarstė nemažai klausimų, patvirtino darbo reglamentą, metų veiklos planą.

Entuziastingai nusiteikę Druskininkų savivaldybės jaunimo politiką formuosiantys atstovai apsvarstė nemažai klausimų, patvirtino darbo reglamentą, metų veiklos planą/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Jaunimo reikalų koordinatorius Juozas Kazlauskas supažindino JR tarybos narius su jaunimo politikos prioritetais 2019 metais. Posėdyje buvo išrinkti JR tarybos vadovai – pirmininke tapo Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown, pavaduotoja – jaunimo atstovė Eivilė Čakaitė.

Druskininkų savivaldybės JR taryba yra visuomeninė patariamoji institucija, lygiateisės partnerystės pagrindu sudaryta iš 8 narių – Savivaldybės ir jaunimo atstovų. Jaunimui atstovaus viešai organizuotame visuotiniame jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių savivaldų atstovų, susirinkime išrinkti E. Čakaitė, Matas Dringelis, Urtė Dorotėja Sodonytė ir Marius Dovidauskas.

Savivaldybės tarybai ir administracijai atstovaus tarybos nariai Artūras Skausmenis ir Liudas Vaisieta, Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Grigorienė bei Švietimo skyriaus vedėja D. Brown.

Jaunimo reikalų koordinatorius J. Kazlauskas administruoja JR tarybos darbą, sudaro sąlygas efektyviai ir kokybiškai jos veiklai.

Druskininkų  savivaldybės informacija