IN MEMORIAM JONAI KIRKAUSKIENEI (1959 – 2022)

Gyvenime svarbiausia valanda yra dabar…

Gegužės 26 d. mirė pasiaukojanti, pareiginga, atsakinga, atsidavusi savo darbui Druskininkų švietimo centro PPT psichologė Jona Kirkauskienė. Ji buvo išskirtinė asmenybė, mokiusi suprasti, kad nesėkmės, pralaimėjimai, klaidos ir sunkumai yra neišvengiami gyvenimo palydovai, padedantys mums augti bei tobulėti.

Jona Kirkauskienė gimė 1959 m. gruodžio 18 d. Klaipėdos savivaldybėje, nuostabiame Endriejavo miestelyje. Ten pabaigė vidurinę mokyklą.

1979-1983 m. Vilniaus universitete (VU) studijavo psichologiją ir įgijo psichologės dėstytojos specialybę.

Baigusi VU, 1983-1985 m. Jona pradėjo darbą Kauno viešosios bibliotekos mokslinio tiriamojo darbo skyriaus moksline bendradarbe-psichologe.

1985 m. Joną likimas atvedė į Druskininkus, čia ji pradėjo dirbti auklėtoja Druskininkų lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“, bet nenustojo ieškoti darbo pagal savo įgytą specialybę.

1985-1988 m. savo darbinę veiklą Jona tęsė Druskininkų profesinio konsultavimo skyriuje – dirbo konsultante ir tuo pat metu įsijungė į darbą Respublikiniame jaunimo profesinio orientavimo centre.

1988 m. ji buvo pirmoji mokyklos psichologė Senamiesčio vidurinėje mokykloje, kurioje išdirbo šešerius metus.

Nuo 1990 m. pagrindinė Jonos veiklos sritis buvo pedagoginė psichologija. Jai nuolat rūpėjo psichologinės krizės prevencijos, intervencijos klausimai, tad 1995 m. Jona įsteigė anoniminės psichologinės pagalbos telefonu tarnybą „Bendraamžių linija“, kuriai pati ir vadovavo bei rengė savanorius. Darbas pareikalavo daug savo laisvo laiko, atsakomybės, kantrybės, gebėjimo išklausyti, išdrįsti patarti. 2002 m. Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų asociacija Jonai suteikė LTPPTA ekspertės statusą. Tai –

pastebimas įvertinimas, ji pripažinta krizių įveikimo specialiste bei konsultante.

2000-2009 m. Jona dirbo Kauno kolegijos Druskininkų skyriaus psichologijos dėstytoja. Ją vertino ir mylėjo studentai, nes buvo ne tik dėstytoja, bet ir nuoširdus žmogus, kuris patardavo, pamokydavo, gebėdavo išklausyti.

2003 m. Jonai buvo suteikta mokyklos psichologo eksperto kvalifikacinė kategorija (2008 ir 2017 m. patvirtinta).

2004-2010 m. ji dirbo psichologe Druskininkų pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Kartu su kitais Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais parengė prevencines programas, kurių viena svarbiausių buvo „Krizė vaiko gyvenime“. Sudėtingais kriziniais atvejais teko konsultuoti mokinius bei jų tėvus, teikė pagalbą mokyklų krizių komandoms. „Vienokių ar kitokių problemų turime visi, tik jų mastas skirtingas, ir, kai pačiam nepavyksta jų išspręsti, natūralu ir pozityvu, kad ieškome specialisto pagalbos“, – viename iš interviu savaitraštyje „Mano Druskininkai“ yra pasakiusi Jona.

Nuo 2010 m. ji dirbo Druskininkų švietimo centre, buvo Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė.

Visus Jonos Kirkauskienės nuopelnus, patirtis bei dalyvavimą visuomeninėje veikloje išvardinti sunku, nes jų buvo labai daug:

nuo 2005 m. narystė Lietuvos Psichologų sąjungoje, Druskininkų savivaldybės Vaiko globos (rūpybos) organizavimo komisijos narė, Lietuvos psichologų atestacinės komisijos narė, Druskininkų savivaldybės krizių komandos narė;

2007-2008 m. Švietimo ir mokslo ministerijos projekto „Egzaminai. Nesinervink.lt“ nemokamos telefonų linijos „Egzaminų linija“ kuratorė, tęstinio vaikų ir jaunimo socializacijos projekto „Tobulink save ir padėk sau“ bendraautorė;

daugiametė patirtis, vedant kvalifikacijos tobulinimo seminarus, kursus bei rengiant programas ne tik Druskininkų savivaldybės mokytojams, mokyklų komandoms, vadovams, bendruomenei; Jona buvo žinoma šalies savivaldybių švietimo bendruomenėms – Vilkaviškio, Kybartų, Zarasų, Visagino, Alytaus, Vilniaus, Ukmergės, Utenos, Kalvarijų ir kitų. Jonos Kirkauskienės, kaip lektorės, tikslas buvo padėti žmonėms atskleisti savo ir ugdytinių potencialą bei tikslingai pritaikyti teorines žinias;

įvairiausių publikacijų spaudoje psichologijos klausimais autorė ir kita.

Didelį liūdesį išgyvena visa Druskininkų bendruomenė, bendradarbiai, draugai, mokytojai, tėvai, mokiniai… Visi, kurie pažinojo šią nuostabią asmenybę, prisimins ją su didžiausiu dėkingumu ir pagarba.

Skaudžią netekties valandą užjaučiame ir linkime stiprybės vyrui Gintautui, dukrai Rivai, anūkėliui Jonui ir visiems artimiesiems.

Druskininkų švietimo centro kolektyvas