IN MEMORIAM – Gydytoja Nijolė Viktorija Glemžienė

Ir į šviesius, ramius saulėlydžius netikėtai įsiveržia rudens vėtra, išplėšia iš mūsų artimųjų  gyvasties šviesą, akių šilumą. Artimieji išeina, palikdami savo atminties paveikslą, mus vėl grąžina į buvusio gyvenimo akimirkas…

Gydytoją Nijolę Viktoriją Glemžienę pažinojo ne tik kolegos. Ją gerai prisimena jos gydyti vaikai, iki šių dienų jausdami dėkingumą už rūpestingą ir nuoširdų gydymą, padėjusį sugrįžti į sveiką vaikystę, pamiršti vaikystėje patirtą kūno skausmą.

1974 metais, ilgamečio sanatorijos „Saulutė“ vyr. gydytojo Juozo Gončio iniciatyva įsteigus naują pareigybę, gydytoja pediatrė Nijolė iš Kauno, SAM sprendimu, buvo perkelta dirbti į Druskininkų vaikų sanatoriją „Saulutė“ vyr. gydytojo pavaduotoja gydymo reikalams.

Jai teko organizuoti specialistų (medikų ir pedagogų) darbą su vaikais, sergančiais reumatinėmis ligomis, nervų susirgimais, judėjimo sutrikimais. Suaktyvėjo specialistų bendradarbiavimas, metodinis darbas su respublikos vyriausiais specialistais, įteisintos nuolatinės vaikų konsultacijos.

1986 metais gydytoja Nijolė paskirta sanatorijos „Saulutė“ vyriausiąja gydytoja. Šiuo periodu, sanatorijoje išsiplėtus vaikų gydymo ir sveikatinimo galimybėms, padidėjo vaikų gydomų ligų profilių, pradėti gydyti vaikai su naujais susirgimais. Įrengti nauji gydymo kabinetai, išplėsti vaikų diagnostikos ir gydymo metodai. Naujai įgyvendinta kartotina vaikų reabilitacija su sunkiais sveikatos sutrikimais sistema, pradėta iniciatyva vaikus gydyti su slaugančiomis motinomis.

Gydytoja Nijolė, būdama aktyvi administratorė, pareiginga, reikli sau ir kitiems, niekada nepamiršo savos – pediatrės – profesijos, rūpestingai gydė ligonius, sergančius reumatinėmis ligomis. Buvo laukiama ir mylima vaikų.

Nuo 1995 metų ji pradėjo dirbti pediatrinio skyriaus vedėja, gilinosi į naujas vaikų reabilitacinio gydymo metodikas, aktyviai bendradarbiavo su šalies pediatrais, vyr. specialistais.

2000 metais savanoriškai baigusi gydytojos darbą, Nijolė šalia „Saulutės“ dar ilgai girdėjo vaikų linksmus balsus, džiaugėsi jų gerėjančia sveikata.

Už aktyvų ir ilgametį darbą gydytojai daug kartų buvo skirti SAM apdovanojimai.

Kolegų, ją pažinojusių žmonių atmintyje ilgam išliks Nijolės Viktorijos Glemžienės šviesus ir nuoširdus prisiminimų paveikslas.

Dėl netekties nuoširdžiai užjaučiame vyrą Liudą, dukras Daivą ir Liną, sūnų Liudą, jų šeimos artimuosius.

VULSK vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų „Saulutė“ bendradarbiai