Vandentiekininkai paslaugas druskininkiečiams teikia efektyviai, kokybiškai ir atsakingai

Už efektyvią veiklą Druskininkų savivaldybės bendruomenės labui šįmet bronzinė „Ratnyčėlė“ įteikta uždarajai akcinei bendrovei „Druskininkų vandenys“. „Bendrovė „Druskininkų vandenys“ eksploatuoja daugiau nei 115 kilometrų vandentiekio ūkio sistemos tinklų, kuriuos reikia prižiūrėti, tvarkyti, atnaujinti. Tai bendrovė, visada judanti į priekį,  inicijuojanti projektus, investuojanti savo lėšas, kad būtų pagerintas ne tik vandens tiekimas, bet ir vandens, kurį vartojame kasdien, kokybė. Ir tai yra didelis nuopelnas viso dirbančio kolektyvo ir įmonės vadovo Vido Jakimavičiaus“, sakė Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius.

Aplinkos projektų valdymo agentūros vyriausiojo patarėjo Kastyčio Tumino žodžiais, „Druskininkų vandenys“ vertinama, kaip tvarkinga, ūkiškai besitvarkanti įmonė: „Suprantama, kai nėra investicijų, nelengva tenkinti gyventojų, bendruomenės lūkesčius, tačiau „Druskininkų vandenys“, bendrovės vadovas Vidas Jakimavičius labai laiku ir įžvalgiai pasinaudojo investavimo galimybėmis, kai atsirado galimybės gauti pirmąsias investicijas iš Europos bendrijos, kai kūrėsi atitinkamos institucijos, tarp jų ir Aplinkos projektų valdymo agentūra. „Druskininkų vandenys“ pirmieji pateikė paraišką. Tai buvo vienas iš pirmųjų šešių projektų Druskininkuose, tuomet padėjęs išspręsti nuotekų valyklos rekonstrukciją. Be abejo, įgavę patirties, įmonės darbuotojai bei vadovai naudojosi ir kitomis programomis: Europinės paramos, kuri buvo 2004-2006 metais, ir 2007-2013 metais, ir dabartine, 2014-2020 metų, programa. Į Druskininkų vandentiekio ūkį investuota per 7 mln. eurų, todėl Druskininkų gyventojai, turėdami vis naujas galimybes prisijungti ir prie geriamo vandens tinklų, ir prie nuotekų valymo įrenginių, gali jausti gyvenimišką komfortą, patogumą, pagerindami savo buitį. Mano nuomone, pirmiausia tai – didelis vadovo nuopelnas, efektyviai ieškant sprendinių. Ir aišku, visų bendrovės darbuotojų, kurie prisidėjo prie minėtų projektų įgyvendinimo.“

 

Sukaupta profesinė patirtis

Garbingą viso kolektyvo apdovanojimą per Nominacijų šventę atsiėmė didžiulę profesinę ir vadovo patirtį sukaupęs įmonės direktorius  Vidas Jakimavičius, bendrovei „Druskininkų vandenys“ vadovaujantis jau tris dešimtmečius, o iš viso šioje srityje dirbantis beveik pusšimtį metų.

Kai 1968-aisiais, baigęs tuometį Panevėžio politechnikumą, įgijo vandentiekininko specialybę ir pagal paskyrimą atvyko dirbti į Druskininkų komunalinių įmonių kombinatą, V. Jakimavičius dar neturėjo nė dvidešimties. Kaip ir daugumai to meto jaunuolių, jam teko atlikti karinę tarnybą. Grįžęs, kibo į mokslus tuometiniame Vilniaus statybos inžinerijos institute ir kartu dirbo toje pačioje įmonėje: meistru, vėliau vyriausiuoju meistru, dar po kurio laiko gavo inžinieriaus, vėliau vyriausiojo inžinieriaus pareigas, 1987-aisiais tapo įmonės direktoriumi. Per tuos dešimtmečius organizacija ne kartą reorganizuota: buvo ir Komunalinių įmonių kombinatas, ir Teritorinė vandentiekio ir kanalizacijos valdyba; vėliau – Valstybinė vandens tiekimo įmonė, dar vėliau – „Druskininkų vandentiekis“, o dabar – uždaroji akcinė bendrovė „Druskininkų vandenys“.

Svarbus kiekvienas darbuotojas

Nuo vadovo priklauso ir visos įmonės komandos nuotaika, darbingumas, bendra atmosfera darbe, kuriame žmogus praleidžia kone dvigubai daugiau laiko nei šeimoje, su artimaisiais. V. Jakimavičiaus žodžiais, jo vadovaujamoje bendrovėje, kaip ir kiekviename kolektyve, būna visko, tačiau svarbiausia, pasak direktoriaus, yra išlaikyti žmogišką, nuoširdų ryšį su darbuotojais: „Kolektyve, kaip ir šeimoje, svarbu kalbėtis. Pasikalbi, ir tampa lengviau rasti išeiti ir iš keblesnių situacijų. Vadovas turi jausti savo komandos žmones, jam neturi būti svetimi ir jo darbuotojų asmeniniai rūpesčiai. Juk įvairių gyvenimiškų situacijų būna, o žmonių charakteriai – skirtingi. Su vienu užtenka pasikalbėti, ir, rodos, problemos sprendimas savaime tampa aiškus, o kitas – tyli, kenčia, kaip sakoma, „nei pirmyn, nei atgal“. Pasikalbi su kiekvienu, tada lengviau ir kontaktą rasti, bendrą sprendimą priimti ar bėdas bendromis jėgomis išspręsti. Svarbiausia – žmogiškumas“, – sakė V. Jakimavičius.

 

Per pastarąjį dešimtmetį daug dėmesio skirta, kad, panaudojant Europos Sąjungos paramą, Druskininkų savivaldybės teritorijos vandentiekio sistemoje būtų atlikta vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų bei įrangos plėtra. Kas buvo atlikta? Kokie yra su šiais projektais susiję konkretūs rezultatai ir nauda gyventojams?

– Dabar, žinoma, nepasiekiami tokie vandens suvartojimo kiekiai, kai miestui būdavo tiekiama apie 14 tūkstančių kubų vandens per parą, tačiau įmonės paslaugos išlieka gyvybiškai būtinos gyventojams, normaliam kurorto funkcionavimui. Dabar tiekiame apie 4 tūkstančius kubinių metrų vandens. Aišku, gyvenimas pasikeitė, vartotojai įsirengė skaitiklius, naudoja modernią santechniką, bendras vandens naudojimas sumažėjo, tačiau vandentiekio sistemos plėtra ir modernizavimas Druskininkų savivaldybės teritorijoje būtinas. Tam skiriame didelį dėmesį, pritraukiame lėšas ir skiriame įmonės resursus. Pirmasis įgyvendintas projektas buvo Druskininkų vandenvalos įrenginių rekonstrukcija su dumblo kompostavimo aikštelėmis. Kitų aplinkosauginių projektų įgyvendinimo metu buvo išplėstas vandens tiekimas ir nuotekų surinkimas Druskininkų mieste, Leipalingyje, Gailiūnuose, Neravuose ir Viečiūnuose, taip pat „Dainavos“ ir „Raigardo“ sodų bendrijose. Iš viso paklota virš 20 km vandentiekio ir 28 km nuotekų tinklų, ir taip sudaryta galimybė prie jų prisijungti daugiau nei 1000 gyventojų. Naujai pastatytos 2 vandentiekio siurblinės Neravuose ir Viečiūnuose, geriamojo vandens nugeležinimo įrenginiai Stračiūnuose. Pastatytos 9 naujos ir 7 renovuotos nuotekų perpompavimo stotys.

 

Druskininkų mieste, o ir Savivaldybės teritorijoje esančiose sodų bendrijose dalis gyvenamųjų namų iki šiol neturi centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Kokie artimiausiu metu bus įgyvendinti projektai, susiję su vandentiekio tinklų modernizavimu, plėtra?

– Bendrovė yra pateikusi paraišką Aplinkos ministerijai dėl naujų projektų finansavimo pagal regioninių priemonių sąrašą Europos Sąjungos 2014-2020 metų struktūrinei paramai gauti.

Numatoma pakloti naujus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklus likusiose po pirmo etapo sodininkų bendrijos „Dainava“ Neravų kaime gatvėse, Baltašiškės gatvėje ir Pakrantės gatvėje Druskininkuose.

Be to, turėtų būti rekonstruoti nuotekų tinklai Pušų, Gojaus ir Sodžiaus gatvėse Neravuose ir dalis magistralinės linijos nuo III-osios vandenvietės link miesto. Bendra projekto vertė siektų 2,3 mln. eurų, iš jų 880 tūkstančių eurų turėtų prisidėti mūsų bendrovė.

Taip pat esame pasirengę III-osios vandenvietės vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcijai. Juk šiuo metu eksploatuojami vandens nugeležinimo įrenginiai pastatyti dar 1984 metais, pritaikant tipinę, atvirų filtrų bereagentę vandens kokybės gerinimo technologiją, kuri jau nebeatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Todėl būtina šių įrenginių rekonstrukcija. Kol kas dar sprendžiami projekto finansavimo klausimai.

– Jūsų vadovaujama bendrovė yra ir aplinkosauginė įmonė, valanti nuotekas ir taip sauganti didžiausią Lietuvos upę – Nemuną. Kokias dar paslaugas, – ne tik tiekti geros kokybės vandenį, šalinti valyti nuotekas, tvarkyti paviršines nuotekas, – teikia „Druskininkų vandenys“?

– „Druskininkų vandenys“ darbuotojai likviduoja vartotojui – fiziniam ar juridiniam asmeniui –priklausančių tinklų ir įrenginių gedimus, pravalo vandentiekio tinklus, išveža nuotekas iš kanalizacijos šulinių. Taip pat nuomojame transportą ir mechanizmus, atliekame ir laboratorinius tyrimus. Esame reikalingi bendruomenei, gyventojams – iš papildomos veiklos praėjusiais metais uždirbta per 15 tūkst. eurų.

 

Kokybiškas geriamasis vanduo

Druskininkų savivaldybės geriamojo vandens vartotojams yra tiekiamas ne tik geros kokybės vanduo, bet ir yra vienas pigiausių šalyje.

Palyginus Druskininkų geriamojo vandens kokybės gerinimo įrenginių paruošto geriamojo vandens kokybę su kitų miestų, matyti, kad indikatoriniai, mikrobiniai ir toksiniai (cheminiai) rodikliai atitinka rodiklių vertes ir net yra gerokai mažesni: „Geriamojo vandens kokybės gerinimo įrenginiai yra Druskininkuose, Leipalingyje ir Stračiūnuose. Jie šalina geležį, amonį ir manganą. Paruoštas geriamasis vanduo atitinka Lietuvos higienos normos reikalavimus pagal visus rodiklius. Kartais bendroji geležis viršija leidžiamą specifikuotą rodiklio vertę. Tokie neatitikimai nustatomi mėginiuose, kurie paimami, įvykus avarijoms ir po jų likvidavimo darbų, Druskininkų priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai atlikus planinius hidrantų patikrinimus. Atliekant šiuos darbus, laikinai stabdomas geriamojo vandens tekėjimas, keičiasi vandens judėjimo greitis, todėl vamzdynuose sukeliami nešmenys, kurie daro įtaką geriamojo vandens kokybės rodikliams – tokiems kaip bendrosios geležies kiekis ir drumstumas. Nors geriamajame Druskininkų vandenyje yra daugoka geležies, nustatyta norma neviršijama. Tačiau rekonstruoti esamus geriamojo vandens nugeležinimo įrenginius reikia, kad būtų galima pasiekti dar geresnius vandens kokybės, tai yra, nugeležinimo, rezultatus.

 

Vamzdynai – renovuoti

Vadovaujate įmonei, kuri teikia gyventojams gyvybiškai būtinas paslaugas. Neretai tenka spręsti darbo reikalus ir poilsio dienomis? Kokių būta įsimintinų, sudėtingesnių situacijų?

– Gal viena iš įtempčiausių situacijų buvo, kai paleidinėjome III-ąją, naująją vandenvietę. Vandens kokybė ten buvo tokia, kad jo nebuvo galima tiekti miestui. Ir tai mus, atsakingus darbuotojus, labai slėgė, turėjome daug papildomo darbo, įrenginėdami chloratorinę Latežeryje. Artėjo vasaros sezonas, o vandens negalėjome paleisti.

Dėl savaitgalių – būna įvairiai. Kažkam atsitinka bėdų, sugenda sistema, ištinka avarija ar panašiai. Paprastai savaitgaliais palaikau ryšį su bendrovės budinčiuoju specialistu, susiskambinu – rūpi, ar viskas gerai. Be abejonės, dabar, kai jau daug metalinių vamzdynų pakeista moderniais plastikiniais, žymiai sumažėjo avarijų. Juk, kol buvo seni vamzdynai, avarijų per metus suskaičiuodavome apie pusantro šimto – beveik kas antrą dieną, o dabar – iki dvidešimties gedimų. Tad ramiau gyvename ir naktį, ir savaitgaliais. Per pastaruosius 10 metų renovavome 44 km vandentiekio tinklų, taigi beveik pusė visų vamzdynų yra renovuoti, užtikrinamas patikimas, sklandus vandens tiekimas.

Patikimai tiekti Druskininkų savivaldybės teritorijoje gyvenantiems gyventojams, komunalinėms ir kitoms organizacijoms tik geros ir labai geros kokybės vandenį, surinkti ir išvalyti nuotekas, taip gerinant ir Druskininkų bei aplinkinės teritorijos ekologinę būklę – šias paslaugas uždaroji akcinė bendrovė „Druskininkų vandenys“ druskininkiečiams teikia nuolat, nepriklausomai nuo gamtinių sąlygų, metų ar paros laiko, nes jos gyventojams yra gyvybiškai reikalingos.

UAB „Druskininkų vandenys“ yra viena iš Savivaldybės kontroliuojamų įmonių: Druskininkų savivaldybės tarybai priklauso 100 proc. bendrovės akcijų. Savivaldybės tarybos dar 2009-aisiais patvirtintame Druskininkų savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiajame plane numatytos veiklos kryptys yra glaudžiai susiję su vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, numatyti plėtros etapai. Didžioji dalis plano nuostatų jau yra įgyvendinta.

 

Vandens tiekimą bei nuotekų tvarkymą Druskininkų savivaldybėje vykdanti bendrovė „Druskininkų vandenys“ įgyvendino ne vieną investicinį projektą, padėjusį modernizuoti ir išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą pagal nustatytus paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Bendrovė eksploatuoja Druskininkų miesto, Viečiūnų, Neravų, Gailiūnų gyvenviečių ir Leipalingio miestelio nuotekų ūkio tinklus, kurių ilgis – 116,7 km, Druskininkų ir Leipalingio biologinius nuotekų valymo įrenginius, 19 įvairaus našumo nuotekų siurblinių. Pokyčiai vandentvarkos srityje Druskininkų savivaldybėje vyksta kiekvienais metais. Klojami nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai, statomos nuotekų siurblinės. Taip sudaroma galimybė savivaldybės gyventojams prisijungti prie centralizuotos nuotekų sistemos. Tvarkomasi ne tik pačiame kurorte, bet ir Viečiūnų bei Leipalingio seniūnijų kaimiškosiose vietovėse, dėmesys skiriamas savivaldybėje veikiančioms sodų bendrijoms, kuriose gyvena daugiau druskininkiečių.

 

Parengė Ramunė Žilienė

Jakimavičius: „Bendrovė „Druskininkų vandenys“ druskininkiečiams paslaugas teikia nuolat, nepriklausomai nuo gamtinių sąlygų, metų ar paros laiko, nes tokios paslaugos gyventojams yra gyvybiškai reikalingos.“/ Laimos Rekevičienės nuotrauka

 

Geriamojo vandens laboratorijoje tyrimus atlieka S. Vitkauskienė/Laimos Rekevičienės nuotrauka

 

Bendrovės dispečerinės punkte dieną ir naktį dirba operatoriai/Laimos Rekevičienės nuotrauka

 

Vanduo nugeležinamas filtruose/Laimos Rekevičienės nuotrauka

 

Į miestą vanduo tiekiamas iš siurblinės/Laimos Rekevičienės nuotrauka