Švietimo įstaigų vadovai patirties sėmėsi Kretingoje

Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigos labai dažnai dalinasi patirtimi su kitomis Lietuvos mokyklomis, tačiau visi kartu  įstaigų  vadovai tik prieš gerą dešimtmetį  buvo išvykę gerosios patirties pasisemti į kolegų mokyklas. Prieš keletą metų susibūrę į Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Druskininkų skyrių, ėmėme dažniau ir aktyviau bendradarbiauti tarpusavyje, o pavasariop nutarėme paieškoti veiklos idėjų, vadybos naujovių Žemaitijoje, Kretingoje. Išvyko beveik visų Druskininkų švietimo įstaigų vadovai kartu su kuratorėmis – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Grigoriene bei Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Lina Černiauskiene.

Edukacinėje išvykoje dalyvavę Druskininkų savivaldybės atstovai ir švietimo įstaigų vadovai įsitikinę, kad geri pavyzdžiai skatina veikti/Asmeninio archyvo nuotrauka

Mus labai svetingai sutiko Kretingos Švietimo centro direktorė Adelė Mazaliauskienė,  dviejų dienų  druskininkiečių viešnagės veiklų sudarytoja ir aktyvi mūsų pagalbininkė. Pristatydama Kretingos švietimo centro edukacines aplinkas ir darbo sritis, ji pirmiausia paminėjo, jog jų Švietimo centras kurtas pagal Druskininkų modelį – niekur kitur Lietuvoje tokių centrų daugiau nėra. Pasidžiaugė, kad keturis kartus lankydamiesi Druskininkų švietimo įstaigose (tris kartus – „Atgimimo“ mokykloje), kretingiškiai įgavo daug įdomių patirčių.

Apie turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų bei iškritusių iš bendrojo ugdymo sistemos mokinių ugdymo galimybes diskutavome su Švietimo centro darbuotojais bei su Švietimo skyriaus vedėju Antanu Sungaila. Susitikimo metu jis kalbėjo apie bendrą gerą situaciją Kretingos rajono mokyklose, pasidžiaugė pasiekimais, išdėstė problemas, papasakojo, jog jų Švietimo skyrius užsakė mokslinį tyrimą mokyklų vertinimui pagal naująją „Geros mokyklos koncepciją“. Vedėjas akcentavo, jog švietimas Kretingos rajono savivaldybėje yra prioritetinė sritis. Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo skyriaus vedėja Virginija Kvietkauskienė kalbėjo apie jaunimo mokyklą, darbo su jaunimo klasių mokiniais specifiką, o Eglė Deksnienė, pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus psichologė, aptarė problemas, su kuriomis susiduria kretingiškiai, dirbdami su mokiniais, turinčiais elgesio ir emocijų sutrikimų, pateikė rekomendacijų, kaip su jais reiktų bendrauti ir organizuoti mokymą(si).

Pasiskirstę į grupeles, aplankėme tris ugdymo įstaigas. Mokyklų vadovai lankėsi vienoje iš šiuolaikiškiausių Kretingos ugdymo įstaigų – Marijono Daujoto pagrindinėje mokykloje. Mokyklos direktorius Julius Gindulis bei pavaduotoja ugdymui Raimunda Viskontienė pristatė mokyklą ir dalinosi gerąja patirtimi apie IKT taikymą efektyviam mokyklos veiklos valdymui. Akcentuota, jog būtent intraneto sistemos panaudojimas vadyboje leidžia sutaupyti daug laiko, rengiant įvairius dokumentų projektus, padeda veiksmingiau organizuoti darbo grupių veiklą bei įvairius tyrimus, pateikti naujoves. Pavaduotoja pademonstravo naujausių IT mokymo priemonių panaudojimą gamtamoksliniame ugdyme. Abu vadovai parodė laboratoriją, skirtą pradinių klasių mokiniams, patrauklias mokyklos edukacines erdves. Direktorius pasidžiaugė gražiu mokinių tėvų bendradarbiavimu su mokykla, aktyvia jų savanoryste, iniciatyvių tėvų klubo veikla. Sužinojome apie verslumo modelį, taikomą šioje mokykloje, kitas iniciatyvas. Buvome sužavėti šios mokyklos vadovų pozityvia energija ir nuoširdžiu bendravimu.

Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorė Birutė Ėveltienė su mūsų kolegėms pasidalijo asmenine saugių, estetiškų ir kūrybiškumą skatinančių ugdymo(si) aplinkų kūrimo patirtimi. Susitikimo metu vadovės apžiūrėjo ir aptarė, kaip svarbu darželyje parinkti tinkamas šiuolaikiškas ugdymo(si) priemones vaikams pagal jų amžių, diskutavo apie Kretingos ir Druskininkų mažųjų ugdymo įstaigose vykdomus šalies projektus, jų naudą vaikams, tėvams, pačiai įstaigai.

Kretingos meno mokykloje lankęsis M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vytautas Andruškevičius su šeimininkų mokyklos direktoriumi Bernardu Anužiu ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danute Černiene aptarė bendradarbiavimo galimybes.

„Mūsų mokykla šiemet jau šeštą kartą organizuoja Tarptautinį dailės konkursą-festivalį „Čiurlionio krašto spalvos“, taigi pakviečiau jų mokyklos mokinius ir mokytojus dalyvauti mūsų konkurse. Aptarėme tarptautinio plenero organizavimo Kretingoje galimybes, kuriame dalyvautų Druskininkų, Kretingos ir Gardino meno mokyklų mokiniai. Tai būtų puiki galimybė pasidalinti gerąja patirtimi, pasimokyti vieniems iš kitų, keičiantis parodomis, koncertais, metodiniais renginiais“, – pasakojo V. Andruškevčius, kuriam labai patiko Kretingos meno mokykla, turinti gerą materialinę bazę, kvalifikuotus pedagogus, puoselėjanti krašto tradicijas, pasiekusi daug puikių rezultatų savo veikloje.

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja V. Grigorienė bei Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja L. Černiauskienė dalyvavo priėmime Savivaldybėje, ilgai bendravo su Švietimo skyriaus vadovais ir specialistais, aptardamos aktualiausias ir svarbiausias nūdienos švietimo temos. Aplankėme ir įdomius Kretingos kultūrinio paveldo objektus. „Pasilabinome“ su šėlstančia, dar žiemiška jūra ir pasidžiaugėme turiningai ir labai intensyviai praleistu laiku Kretingos rajono  švietimo įstaigose, jausdami bundantį pavasarį Žemaitijos žemėje ir savo širdyse. Grįždami namo, dalinomės edukacinėje kelionėje patirtais įspūdžiais – geri pavyzdžiai skatina veikti, o tokios edukacinės išvykos kuria pridėtinę pozityviąją atsinaujinimo energiją.

Danutė Časienė, Asta Černiauskienė
„Atgimimo“ ir Leipalingio mokyklų direktorės