ŪKININKŲ DĖMESIUI! Kvietimas teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“.

Paraiškos pagal KPP Priemonę priimamos nuo 2020 m. spalio 19 d. iki 2020 m. lapkričio 20 d.

Šiam KPP Priemonės paraiškų rinkimo etapui skirta 33 141 793 Eur paramos lėšų.

Pagal Priemonę remiami žemės ūkio veiklos subjektai (fiziniai ir juridiniai asmenys), užsiimantys žemės ūkio produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, perdirbimu bei labai mažos ir mažos įmonės (neatsižvelgiant į jų teisinę formą), taip pat fiziniai asmenys, savarankiškai vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą ar įregistravę individualią veiklą, užsiimantys Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede1 nurodytų žemės ūkio produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, perdirbimu. Perdirbimo proceso rezultatas gali būti produktas, kuriam tas priedas netaikomas. Produktas turi būti skirtas maistui.

Pareiškėjas gali teikti tik vieną paramos paraišką pagal šią Priemonę.

KPP Priemonės įgyvendinimo taisyklės ir paraiškos forma patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 3D-687 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė (39b straipsnis)“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.

Paraiškos pagal KPP Priemonę forma skelbiama Žemės ūkio ministerijos ir Agentūros interneto svetainėse (zum.lrv.lt, https://www.nma.lt). Dokumentai, kurie turi būti pateikti kartu su užpildyta paramos paraiška, išvardyti paramos paraiškos formoje.

Paraiškos priimamos savivaldybės, kurioje deklaruotas pareiškėjo žemės ūkio valdos centras (kai pareiškėjas yra žemės ūkio veiklos subjektas) arba įregistruota įmonės buveinė (kai pareiškėjas yra labai maža ar maža įmonė), arba deklaruota pareiškėjo gyvenamoji vieta (kai pareiškėjas (fizinis asmuo) vykdo veiklą pagal verslo liudijimą ar pagal individualios veiklos pažymą), administracijoje.

Dėl išsamesnės informacijos kviečiame kreiptis į Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoją A. Vengrauską tel. (8 313) 52 117.