Startuoja 2019-ųjų Jaunimo verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką programa

Pradedama Druskininkuose jau trečius metus vykdoma Savivaldybės finansuojama Jaunimo verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką programa, administruojama Jaunimo užimtumo centro (JUC). Darbdaviai anketas gali pildyti nuo kovo 1 iki birželio 1 dienos JUC puslapyje: www.juc.lt

Kaip patikino JUC direktorė Aušra Nedzinskienė, Programa kasmet pradedama vykdyti vis anksčiau: „Juk Druskininkuose yra įmonių, kurios veiklą vykdo nebūtinai paslaugų sferoje, o pavyzdžiui, užsiima augalininkyste ar perdirbimu. Taigi jose tas vadinamasis sąlyginai naujas sezonas arba prasideda labai anksti, arba jis yra nenutrūkstamas. Tad natūralu, kad jau dabar, ankstyvą pavasarį, sulaukiame ir domėjimosi Programa.“

Pernai Programoje dalyvavo 56 įmonės, siūliusios darbo vietas jaunimui (kompensacijos kreipėsi 53), buvo įdarbinti 245 jaunuoliai.

– Koks yra pagrindinis Jaunimo verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką programos tikslas?

– Tikslas išlieka toks pats – ugdyti jaunimo verslumą, padėti jauniems žmonėms įgyti praktinių įgūdžių, kurie padėtų įsitvirtinti darbo rinkoje. Džiugina, kad per pastaruosius dvejus metus, kai vykdoma Programa, žinia apie jos naudą ir galimybes bendruomenėje, tarp jaunimo ir darbdavių išpopuliarėjo. Kaip ir kasmet, programai yra skirtas finansavimas iš Savivaldybės biudžeto, metų pradžiai yra numatyta 50 tūkst. eurų. Pagal darbdavių poreikį ir jaunuolių norą dirbti metų eigoje programos finansavimas peržiūrimas, tikslinamas ir gali būti papildomai skirta lėšų.

Savivaldybės finansinė parama ir prisidėjimas prie Programos reikšminga ir tuo, kad Programos gyvavimas atneša dar ir didelę pridėtinę vertę. Darbdaviai, įmonės turi galimybę sklandžiai dirbti sezono metu, nestokodami darbuotojų, o jaunimas savo ruožtu gali rinktis galimybę ne tik išbandyti savo jėgas darbo rinkoje, pajusti savarankiškai uždirbtų pinigų skonį, neretai – ir „pasimatuoti“ profesiją. Juo labiau, kad siūlomi darbai yra ne tik paslaugų sferoje. Praėjusių metų patirtis rodo, kad yra įmonių, kurios ieško ir tam tikrose, specializuotose srityse norinčių ir gebančių dirbti jaunų žmonių.

– Kokie šiemet pasikeitimai Programoje?

– Šiemet darbdaviui bus kompensuojama 300 Eur suma, jam mokant minimalų darbo užmokestį jaunuoliui. Tačiau jaunasis darbuotojas galės dirbti du mėnesius: pasirenkant, ar jis dirbs pilnu etatu ar tik savaitgaliais. Kitaip tariant, darbdavys rinksis, ar jis priims darbuotoją savaitgaliui ar visam vasaros atostogų metui.

Bus galima dirbti du mėnesius, neskaičiuojant, kiek valandų išdirbta tą mėnesį. Žinoma, dauguma jaunimo, ieškančio darbo ir kontaktų su darbdaviais, yra 18-29 metų amžiaus žmonės.

Pernai pagal Programą darbdaviams, įdarbinusiems 14-15 metų amžiaus jaunuolius, kompensavome ir 50 proc. socialinių draudimo įmokų. Šiemet to atsisakyta, nes, paanalizavus praėjusių metų duomenis, paaiškėjo, kad ryškaus įsidarbinusiųjų skaičiaus padidėjimo šioje amžiaus kategorijoje nebuvo.

Tačiau tikrai nuoširdžiai raginu darbdavius neišbraukti šio amžiaus kategorijos jaunuolių iš planų juos įdarbinti, nes jie iš tikrųjų labai nori dirbti. Ir tam tikrus, nesudėtingus, jų kompetenciją atitinkančius darbus gali dirbti labai noriai, kruopščiai, sąžiningai ir su dideliu entuziazmu.

– Kuo išskirtinė šiųmetė Programa?

– Pernai antrus metus vykdyta programa buvo daug tikslingesnė. Ir todėl, kad patys darbdaviai darbuotojus rinko atsakingiau, planuodami, ir todėl, kad išsiplėtė – ko labai ir siekėme – įsidarbinančiųjų galimybės bei pasirinkimas. Kaip minėjau, atsirado ir profesinis orientavimas. O anksčiau iš darbdavių daugiausia sulaukdavome pasiūlymų dirbti paslaugų sferoje.

Be to, pastebime tendenciją, kad darbdaviai vis labiau akcentuoja, jog jaunus darbuotojus, kuri gerai dirbo, norėtų pasilikti tolesniam darbui.

– Ar Programoje dalyvauja jau mėginę dirbti jaunuoliai ar pageidauja dirbti vis nauji?

– Yra ir mielai sugrįžtančių, ir, be abejonės, naujų žmonių. Dalyvaujantieji programoje – tai neretai tie jaunuoliai, kurie pradėjo dirbti prieš trejus metus, būdami 14-os metų – dažniausiai nori sugrįžti pas tą patį darbdavį. Juolab, jei ten jiems gerai sekėsi ir buvo įgyta naudinga darbo patirtis, liko geri įspūdžiai iš bendravimo ir santykių darbo kolektyve.

Darbdaviai taip pat mielai priima įmonėje jau dirbusius jaunuolius, nes jie ateina, žinodami to darbo specifiką, mokėdami bendrauti su klientais. Na, o naujai įsidarbinantieji per Programą turi dar daug gražaus laiko darbuotis.

Nemažai dirbusiųjų išvažiuoja studijuoti ir vasaros atostogoms, sezonui negrįžta į Druskininkus. Tai, žinoma, suprantama ir normalu – jaunimas ieško galimybių tobulėti, realizuoja save įvairiose veiklose ir kituose miestuose. Tada jų vietas užima kiti, papildantys pagal Programą įsidarbinančio jaunimo gretas.

– JUC – tarsi bendravimo, komunikacijos tarpininkas, įgyvendinant Programą?

– Iš tiesų, nuolat esame šioje bendradarbiavimo grandinėje nuoširdūs tarpininkai. Smagu, kai ir jaunimas ateina, teiraujasi ir domisi Programa. Padrąsiname tuos, kurie nedrąsūs, abejoja, nes bendraujame su jaunais žmonėmis, tarp jų ir su tais, kurie priklauso vadinamajai tikslinei grupei, susijusiai su Programa. Galime suteikti ir informacijos darbdaviams. Matome, kad ir darbdaviai, ir jaunuoliai pradėjo rinktis atsakingai, nuoširdžiai, įvertindami savo galimybes ir norus.

Šiomis dienomis sulaukiame pirmųjų skambučių, pasiteiravimų, kada galima pildyti anketas ir kokios bus Programos naujovės.

Tad JUC yra tarsi tam tikras informacinę nišą užpildantis komunikacijos kanalas. Šiuo atžvilgiu labai gerai veikia ir mūsų „Facebook“ paskyra. Yra buvę ne vienas atvejis, kai darbdavys kreipiasi į JUC, konkrečiai į mane, žinute, ieškodamas darbuotojo kad ir savaitgaliui, o paviešinus „Facebook“ paskyroje tokią informaciją, ši laisva darbo vieta labai greitai užsipildo.

A. Nedzinskienė: „Programos tikslas – ugdyti jaunimo verslumą, padėti jauniems žmonėms įgyti praktinių įgūdžių, kurie padėtų įsitvirtinti darbo rinkoje“/Asmeninio archyvo nuotrauka

Pernai įsidarbinusieji pagal Savivaldybės finansuojamą Jaunimo verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką programą turėjo galimybę išmėginti save įvairiose profesinėse srityse/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotraukos

Jaunimo užimtumo centro informacija