Socialinės priežiūros specialistai pagilino turimas profesines žinias


Nuo 2021 m. liepos 1 d. buvo pradėtas mokymų ciklas socialinės priežiūros specialistams. Mokymai organizuoti, įgyvendinant projektą Nr. ENI-LLB-1-241 „Socialinės priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas abipus sienos“.

Mokymai organizuoti, įgyvendinant projektą „Socialinės priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas abipus sienos“/Asmeninio archyvo nuotrauka

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro specialistai turėjo galimybę susipažinti su edukacinių veiklų organizavimo ypatumais socialinėse įstaigose, biografinio darbo metodų taikymu socialinio darbo praktikoje, socialinėje priežiūroje taikomais inovatyviais metodais vyresnio amžiaus klientams. Mokymus vedė Mykolo Romerio universiteto prof. dr. Irena Žemaitaitytė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorė ir Mykolo Romerio universiteto edukologijos ir socialinio darbo instituto lektorė Agata Katkonienė, universiteto Mokslo ir Inovacijų centro Mokslo ir kokybės ir analizės skyriaus vadovė.

Įgyvendinamas projektas skirtas socialinės priežiūros paslaugų infrastruktūros gerinimui, mažinant senyvo amžiaus ir neįgaliųjų socialinę atskirtį bei pagerinant socialinės priežiūros paslaugų prieinamumą senyvo amžiaus asmenims, neįgaliesiems bei jų šeimoms.

Projektas finansuojamas 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos ir Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšomis.

Planuojama bendra projekto vertė: 313 257,69 Eur. Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos lėšos – 281 931,92 Eur, partnerių lėšos – 31325,77 Eur. Įgyvendinimo laikotarpis: 2019-04-25-2022-01-24

Šį straipsnį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Druskininkų savivaldybė ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.