Socialinės išmokos gyventojams bus pratęsiamos ir be prašymų

Socialinės išmokos dažniausiai yra vienintelis ir pagrindinis pragyvenimo šaltinis nepasiturintiems gyventojams. Siekiant užtikrinti bent minimalias pajamas nepasiturintiems gyventojams, Socialinės paramos skyrius be atskiro prašymo pratęs socialinės pašalpos mokėjimą savivaldybės gyventojams, kuriems jas būtų reikėję pratęsti kovo mėnesį. Išmokos nepasiturintiems gyventojams bus pratęsiamos 3 mėnesiams. Be atskiro asmens prašymo bus pratęstos slaugos ir priežiūros (pagalbos) tikslinės kompensacijos.

„Šiuo karantino laikotarpiu dažnas išgyvena krizę, jaučia nuolatinį nerimą, plūsta nemalonios mintys, todėl mūsų tikslas – pasirūpinti ir palaikyti vienišus, senyvo amžiaus, nepasiturinčius, socialinę atskirtį patiriančius asmenis ne vien kad tik išmokos pasiektų juos, net neišėjus iš namų ateinančius mėnesius, bet ir išklausyti, patarti bei nuraminti. Socialinės srities darbuotojai yra ir bus Jūsų pagalbininkai šiomis sudėtingomis sąlygomis“, – sako Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Grigorienė.

Asmenims, gaunantiems socialines paslaugas namuose, bus užtikrintos gyvybiškai svarbių paslaugų teikimas tokiu dažnumu, kad būtų patenkinti asmens gyvybiniai poreikiai: suteikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, aprūpinama maistu, medikamentais.

Taip pat informuojame, kad visi Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (toliau –

NDNT) sprendimai dėl dalinio darbingumo, neįgalumo ar specialiųjų poreikių, kai baigiasi terminas, bus pratęsti automatiškai iki karantino galiojimo pabaigos ir 30 kalendorinių dienų, jam pasibaigus. Taigi asmenys neturi pateikti jokių dokumentų NDNT, vykti į NDNT dėl termino pratęsimo taip pat nereikia.

Asmenims, kurie kreipsis pirmą kartą į NDNT neįgalumo, dalinio darbingumo specialiųjų poreikių nustatymas vyks, asmeniui nedalyvaujant – klausimynai pildomi, susisiekus su šiais asmenimis ar jų atstovais telefonu ar el. paštu.

Dėl koronaviruso pandemijos susiklosčiusios situacijos Druskininkų savivaldybės administracija reikalingus klausimynus, nustatant specialiuosius poreikius pensinio amžiaus asmenims, pildys telefonu ar el. paštu.

Visais rūpimais klausimais, susijusiais su socialine parama, prašome kreiptis telefonu (8 313) 52 543 arba el. paštu parama@druskininkai.lt

Druskininkų savivaldybės informacija