Skelbiami Druskininkų savivaldybės Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijų seniūnaičių rinkimai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 3 dalimi ir Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T1-13 „ Dėl Druskininkų savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo “ skelbiami  seniūnaičių rinkimai.

Kandidatą į seniūnaičius turi teisę rinkti nuolatiniai seniūnaitijos gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą toje seniūnijoje (vieną kandidatą gali pasiūlyti ne mažiau kaip 5 proc. seniūnaitijos gyventojų), bendruomeninės organizacijos.

Siūlymai su kandidato sutikimu teikiami raštu seniūnijos, kurios aptarnaujamoje teritorijoje sudaryta seniūnaitija, seniūnui.

Kandidatų į seniūnaičius registracija prasideda po rinkimų datos paskelbimo ir baigiasi, likus 3 kalendorinėms dienoms iki rinkimų – nuo 2019 rugsėjo 25 iki 2019 spalio 7 d. 17.00 val.

Kandidatų į seniūnaičius sąrašas paskelbiamas savivaldybės interneto svetainėje, viešai savivaldybės ir seniūnijos patalpose, skelbimų lentose.

Rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu rinkimuose dalyvauja ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį. Neįvykus rinkimams, pakartotiniai rinkimai organizuojami ne vėliau kaip po 2 mėnesių.