Savivaldybei perduota žemėtvarkos funkcija: ką svarbu žinoti?

Nuo 2024 m. sausio 1 d. Druskininkų savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise perduodama valstybinė žemė, esanti Druskininkų miesto ir Leipalingio bei Viečiūnų miestelių teritorijose, kuri nėra suplanuota valstybės reikmėms.

Nuo šiol gyventojai prašymus dėl Druskininkų miesto ir miestelių teritorijose esančios valstybinės žemės nuomos sutarčių sudarymo bei keitimo turės teikti savivaldybės administracijai.

Į savivaldybės administraciją reikės kreiptis ir dėl žemės servitutų valstybinėje žemėje nustatymo sandorių sudarymo, taip pat dėl valstybinėje žemėje planuojamų atlikti žemės gelmių tyrimų vietos arba ploto suderinimo. Į savivaldybės administraciją taip pat reikės kreiptis ir dėl teisės suteikimo be aukciono arba aukciono būdu naudoti žvejybos plotus valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose.

Perėmusi valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir disponavimo ja funkcijas, savivaldybės administracija išduos šiuos sutikimus:

– statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius;

– statyti nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;

– tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;

– laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu;

– statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;

– statyti įvairius statinius valstybinėje žemėje (pvz., hidrotechnikos statinius, kitus inžinerinius statinius ir kt.).

Atkreiptinas dėmesys, kad šiuos sutikimus Druskininkų savivaldybės administracija išduos tik dėl valstybinės žemės, esančios Druskininkų miestų ir Leipalingio bei Viečiūnų miestelių teritorijoje.

Taipogi savivaldybės administracija išduos leidimus valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, įgyvendinti valstybės, savivaldybės ar ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus vietos projektus, kuriuos įgyvendinant valstybinėje žemėje nesukuriami nekilnojamieji daiktai.

Svarbu! Atsižvelgdami į tai, kad valstybinių žemės sklypų perdavimą planuojama baigti ne ankščiau nei sausio 31 d., raginame piliečius, kad prašymus, susijusius su valstybinės žemės administravimu ar sutikimų išdavimu, jie pateiktų po nurodytos datos.