„Saulės“ mokyklos mokiniai dalyvavo respublikiniame projekte „Pažink valstybę“

„Saulės“ pagrindinės mokyklos vyresniųjų klasių mokiniai, paskatinti auklėtojų Jūratės Burokienės ir Ritos Zubienienės, noriai įsitraukė į Valstybės pažinimo centro ir Ugdymo plėtotės centro organizuoto projekto „Pažink valstybę“ įgyvendinimo veiklas. Projekto tikslas – stiprinti mokinių politinį raštingumą per įvairių valstybės gyvenimo sričių pažinimą bei skatinti jų pilietinį aktyvumą, dalyvaujant viešųjų valstybės gyvenimo reikalų svarstyme, aptariant aktualias regionines, nacionalines problemas ir jų sprendimo būdus. Į projektą, organizuotą spalio-gruodžio mėnesiais, įsijungė 100 aktyvių Lietuvos mokyklų.

„Saulės“ mokyklos mokiniai K. Varnelytė, I. Janavičius ir L. Kamštaitis pristatė vykdyto projekto veiklas, vaizdžiai pademonstravo, ką sužinojo, kaip įgyvendino savo veiksmų planą ir kokias padarė išvadas/Jūratės Burokienės nuotrauka

 

Pirmajame etape reikėjo pasirinkti vieną iš valstybės valdymo sričių, suformuluoti temą ir suplanuoti veiklas jos nagrinėjimui bei rinkti informaciją. Mokiniai pasirinko temą iš krašto gynybos srities, nusprendę, kad reikia labiau ugdyti mokinių patriotinius jausmus bei stiprinti ryšį tarp visuomenės ir kariuomenės. Ši tema pasirinkta todėl, kad sudomino pati valstybės valdymo sritis ir galimybė pasidomėti kariuomenės atliekamomis funkcijomis, jos struktūra, iš arčiau susipažinti su kariškių kasdienybe, jų darbo problemomis. Norėjome atlikti ir švietėjišką veiklą, skatindami visuomenę palaikyti kariuomenę. Manėme, kad mokiniai turėtų daugiau žinoti, kodėl šaliai reikalingos karinės pajėgos ir kokios jos yra. Svarbu, kad kiekvienas mokinys suvoktų pareigą Tėvynei, ugdytųsi atsakomybės jausmą. Nusprendėme kiekvienas asmeniškai paieškoti informacijos apie krašto apsaugos sistemą Lietuvoje ir sudarėme veiksmų planą.

Antrajame etape prasidėjo veiklų įgyvendinimas, gilinimasis į problemą ir bendradarbiavimas su vietinės valdžios institucijomis. Išvykas pradėjome nuo apsilankymo VSAT Varėnos rinktinės Druskininkų pasienio užkardoje. Čia mus pasitiko užkardos vadas majoras R. Birvinskas, majoras D. Čebatorius ir kiti pareigūnai. Mokiniai supažindinti su VSAT atliekamomis funkcijomis, parodytas filmukas apie pasieniečių darbo kasdienybę, jų naudojamą įrangą bei technines priemones. Pažiūrėję per stebėjimo kameras, kaip užfiksuojami valstybės sienos pažeidimai, mokiniai turėjo galimybę pamatyti ir palaikyti rankose visus ginklus, naudojamus tarnyboje – pradedant senesnės kartos pistoletais ir baigiant moderniais amerikietiškais lygiavamzdžiais ar ginklais su holografiniu taikikliu. Buvo įdomu pamatyti ir priverstinio stabdymo priemonę – „ežį“, naktinio matymo prietaisus ir kitą pasieniečių amuniciją. Susitikime su mokiniais dalyvavo ir kinologai su tarnybiniais šunimis. Visiems labai patiko stebėti, kaip išmokyti belgų aviganiai stebėtinai greitai ir paklusniai atlieka visas komandas, ir taip gali padėti saugoti valstybinę sieną ar sulaikyti pažeidėjus, ieškoti draudžiamų daiktų, narkotikų ar sprogmenų. Ši išvyka buvo puiki pilietiškumo pamoka mokiniams, leidusi pamatyti, kaip atsakingai dirba pareigūnai, budintys prie visų Lietuvos sienų ir taip užtikrinantys krašto ramybę ir saugumą.

Aktyviai dalyvavome tradiciniuose Kariuomenės dienos renginiuose mokykloje – susitikime su KASP Dainavos apygardos kariais savanoriais, jų organizuotuose praktiniuose užsiėmimuose, paskaitose apie kariuomenės istoriją, struktūrą, kario charakterio savybes. Taikliausio šaulio varžybose buvo apdovanoti M. Aleškevičius ir I. Janavičius. Piešinių konkurso „Lietuvos karys“, skirto Lietuvos kariuomenės atkūrimo 100-mečiui, tarp nugalėtojų paminėti I. Kochanskaitė, A. Vikniūtė ir L. Jasionis.

Džiaugėmės ir puikia galimybe atlikti švietėjišką veiklą. Pradinukams 10 klasės mokinys G. Janukevičius kartu su mokytoju A. Trainavičiumi, priklausantys šaulių organizacijai, pristatė šios civilinės sukarintos organizacijos veiklą. Mokinukai, susižavėję, apžiūrinėjo šaulių uniformą, įdėmiai klausėsi pasakojimo apie tai, kiek yra šaulių Druskininkuose, ką jie veikia, kokiuose žygiuose ir mokymuose dalyvauja. Galbūt ateityje kurie nors iš mūsų mažųjų bendruomenės narių taip pat panorės tapti savanoriais šalies gynėjais?

Tęsdami pažintines projekto veiklas, mokiniai turėjo unikalią galimybę apsilankyti Karinių jūrų pajėgų karo laivų flotilėje Klaipėdoje. Nepabūgusius ilgos kelionės ir ankstaus ryto vėsos, uoste pasitiko įspūdingi karo laivai ir jų svetinga įgula. Čia sužinojome, kiek ir kokių Lietuvoje yra karinių laivų, kam jie skirti, kaip vykdo užduotis, kur ir kokiose dalyvauja pratybose ir kokias kitas atlieka funkcijas, kiek įgulos narių aptarnauja laivus. Apžiūrėjome laivus „Skalvis“, „Sūduvis“ ir „Sėlis“. Karo jūreiviai apie kiekvieną iš jų išsamiai papasakojo ir aprodė kiekvieno denį, vairinę, turimus ginklus, pabūklus, robotus, kurie nuleisti į vandenį nugabena sprogmenis prie aptiktų minų ir taip jas, laivui atsitraukus į saugų atstumą, galima sunaikinti. Sužinojome, kad slenkančiu grafiku, vienas iš karo laivų visada būna koviniame budėjime ir, reikalui esant, bet kurią minutę yra pasirengęs išvykti į karo veiksmų zoną. Įdomu buvo ir tai, kad karo laivai ne tik saugo Lietuvos vandenis, bet ir gelbėja žmones jūroje, žvejų laivus, gesina gaisrus laivuose. Pabuvoję čia, kur egzistuoja griežta disciplina ir kiekvienas karo jūrininkas puikiai žino savo pareigą Tėvynei, dar kartą įsitikinome, kad ir kiekvienas iš mūsų turime gerai atlikti savo pareigas namie, mokykloje, o tuo pačiu ir Lietuvai.

Gruodžio 4 d. vykome į Vilnių pristatyti savo projektinę veiklą. Spėjome apsilankyti ir moderniame Valstybės pažinimo centro muziejuje, susipažinome su ekspozicija, skirta Lietuvos 100- mečiui paminėti.

Ugdymo plėtotės centro organizuotame renginyje Vilniaus įgulos Karininkų ramovėje dalyvavo Krašto apsaugos ministerijos atstovai, o nagrinėjamų problemų rezultatus pristatinėjo mokiniai iš 13-os šalies mokyklų: Vilniaus, Kauno, Visagino, Šilutės, Vilkaviškio ir kitų. Smagu pasidžiaugti, kad mūsų mokiniai K. Varnelytė, I. Janavičius ir L. Kamštaitis, kuriems pasiruošti padėjo ir P. Visockytė, šauniai ir drąsiai pristatė vykdyto projekto veiklas, vaizdžiai pademonstravo, ką sužinojo, kaip įgyvendino savo veiksmų planą ir kokias padarė išvadas.

Projektas buvo įdomus ir naudingas tuo, kad mokiniai daug sužinojo apie krašto gynybą iš arčiau, įgijo neįkainojamos patirties, suvokė, koks svarbus yra kiekvieno šalies piliečio indėlis, dalyvaujant viešųjų valstybės gyvenimo reikalų svarstyme. Mūsų dar laukia baigiamasis projekto renginys, kurio metu bus padėkota projekte dalyvavusioms mokykloms, veiklas įgyvendinusiems mokiniams, jų mokytojams ir projekto koordinatoriams.

 

Rita Zubienienė,

„Saulės“ pagrindinės mokyklos mokytoja