Sakralinė muzika – slaugomiems senoliams

„Kasmet gruodį išgyvename ypatingai. Advento metas mus veda į nepaprasto įvykio pradžią – Jėzaus Kristaus gimimo stebuklą. Jau uždegtos dvi advento vainiko žvakės. Kasdien išgyvendami dvasinio susikaupimo metą, artėjame prie tą įvykį simbolizuojančios dienos. Kad neprailgtų Atpirkėjo laukimas, šiandien jus aplankė „Saulės“ pagrindinės mokyklos ir „Ryto“ gimnazijos mokytojos ir atnešė kraitelę adventinių bei kalėdinių giesmių“, – taip gruodžio 12 dieną prasidėjo popietė Druskininkų medicininės slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje.

Slaugomus senolius aplankė moterų sakralinės muzikos ansamblis/Asmeninio archyvo nuotrauka

 

Moterų sakralinės muzikos ansamblis, kuriam vadovauja „Saulės“ pagrindinės mokyklos muzikos mokytoja Irena Daniušienė, labai jaudinosi prieš šį koncertą, nes pirmą kartą teko giedoti a cappella. Be to, tiek aplinka, tiek klausytojai buvo neįprasti. Juk jau dvidešimtus metus ansamblio giesmės dažniausiai skamba po bažnyčios skliautais, o šįkart teko stoti prieš garbingo amžiaus ir ligų kamuojamus klausytojus nedidelėje erdvėje. Tačiau be reikalo jaudintasi! Daugiau nei 20 slaugomų senolių, kuriuos į poilsio kampelį atlydėjo skyriaus vedėja Vida Kašėtienė ir slaugytojos, atidžiai klausėsi ir plojimais palydėjo kiekvieną giesmę bei šio meto dvasią atspindinčius Bernardo Brazdžionio posmus, kuriuos skaitė Zita Aleksonienė.

Ne tik giesmėmis „Saulės“ pagrindinės mokytojos Aušra Balčiuvienė, Roma Viščinienė, Irena Daniušienė, „Ryto“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Elvyra Kavaliauskienė, mokytoja Laima Zdančiuvienė, senjorės Marijona Kriščiūnaitė ir Izabelė Ūsienė pradžiugino slaugomus senolius ir personalą. Pačios iškepė pyragų, parūpino vaisių. O „Ryto“ gimnazijos direktorė Egidija Vilkienė, pasveikinusi su artėjančiomis šventėmis, kiekvienam įteikė po mokinių rankų darbelį – popierinį angeliuką.

Iki ašarų susijaudino vedėja V. Kašėtienė, priimdama dar vieną dovaną – „Ryto“ gimnazijos mokinės Akvilės Jaruševičiūtės nupieštą paveikslą, kuris papuoš skyrių. Padėkos ir palinkėjimų žodį tarė ir slaugos skyriaus pacientė buvusi pedagogė Romana Jonušienė.

Sunku apibūdinti, su kokiomis mintimis apie artėjančias šventes po renginio į savo palatas skirstėsi senoliai, bet mokytojos, prie nebaigtų darbų nuskubėjusios į mokyklas, jautėsi pakiliai – juk taip malonu kam nors dovanoti įsimintinas  akimirkas!

 

Zita Aleksonienė