Rotariečių labdaros vakaras – Druskininkų meno mokyklai paremti

Druskininkų Rotary klubas penktadienį „Draugystės sanatorijos“ Raudonojoje salėje surengė labdaros vakarą, kuriame dalyvavo Druskininkų, kitų Lietuvos miestų rotariečiai ir svečiai iš Lenkijos. Vakaro globėjas – Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas.

Renginyje dalyvavo Lietuvos Apygardos 1462 Valdytojas A. Burkšas (kairėje), Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas (viduryje) ir Druskininkų Rotary klubo prezidentas M. Ubartas su žmonomis

Labdaros renginyje organizuotas aukcionas, kuriame buvo galima įsigyti 12 paveikslų iš M. K. Čiurlionio meno mokyklos fondo, daugiausia – sukurtų konkurso „Čiurlionio krašto spalvos“ metu. Svečias iš Lenkijos, Druskininkų Rotary klubo garbės narys Franciszek Ciemny aukcionui atvežė trejetą garsių Lenkijos dailininkų sukurtų paveikslų. Už parduotus paveikslus surinktus pinigus – Druskininkų Rotary klubas skirs M. K. Čiurlionio meno mokyklai naujiems muzikos instrumentams įsigyti.

„Labai smagu stovėti po Rotary ženklu, kuris mus kviečia tarnauti bendruomenei, ją telkti, ir jai padėti. Džiaugiuosi visais į renginį susirinkusiais Rotary klubų nariais iš Lietuvos ir Lenkijos. Mes visi, vedini gražių idėjų, darome savo bendruomenėms gerus darbus, tuo pačiu turtindami ir save, ir aplinkinius. Šios dienos renginys skirtas dvasios penui, kultūrai, meno mokyklos vaikams. Juk be kultūros ir mes patys būtumėme ne tokie geri žmonės, kokie galime būti, besimėgaudami menu“, – sveikindamas susirinkusiuosius, sakė Druskininkų Rotary klubo prezidentas Mindaugas Ubartas.

Aukcione buvo galima įsigyti paveikslų iš M. K. Čiurlionio meno mokyklos fondo

Renginyje dalyvavęs Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas sakė, kad žmogaus vertybės, ištikimybė ir pasitikėjimas geriausiai atsiskleidžia ne tada, kai jis maudosi šalia esančiojo šlovės spinduliuose, o tada, kai jis būna šalia tų, kam nors tuo metu sunku: „Noriu padėkoti ir tiems žmonės, kurie šiandien dalyvauja labdaros vakare, ir tiems kurie jau yra dalyvavę panašiuose renginiuose. Už tai, kad jūs suprantate, kad mūsų bendruomenėje, kaip ir kiekvienoje kitoje, yra žmonių, kuriems nelengva. Smagu, kad šiandien susirinkote padėti menų mokyklai, jaunajai kartai, kurie kuria, tobulėja, kurie kada nors galbūt garsins ne tik mūsų miestą, bet ir mūsų valstybę. Ir jiems taip pat reikia pagalbos ir paramos.“

Renginyje dalyvavę rotariečiai džiaugėsi, kad, vedini gražių idėjų, jie daro bendruomenei gerus darbus, tuo pačiu turtindami ir save, ir aplinkinius

Arūnas Burkšas, Lietuvos Apygardos 1462 Valdytojas, pasidžiaugė, jog renginys ne tik rodo Druskininkų Rotary klubo aktyvų dalyvavimą bendruomenės gyvenime, bet ir siekį prisidėti prie gražesnės, šviesesnės Lietuvos ateities kūrimo.

O renginyje dalyvavęs Vilniaus Senamiesčio Rotary klubo prezidentas, dirigentas, muzikologas, pedagogas ir Nacionalinės premijos laureatas Donatas Katkus prisipažino, kad Druskininkai jam yra labai ypatingas miestas: „Žinau, kad Druskininkai ir visai Lietuvai – ypatingi. Toks inovacijų lyderis, kai iš provincialios gūdumos išauginamas modernus, gyvas, įdomus augmuo. Žaviuosi visais tais, kurie darė Druskininkus Druskininkais. Šios dienos renginys rodo, kad Druskininkuose yra labai talentingų vaikų – muzikantų, dailininkų, kurie yra Druskininkų ateitis. Aš Jums linkiu Druskininkų ateities, nes jūs viską turite! Palyginkite ką nors su Druskininkais Lietuvoje?“.

Druskininkų rotariečiai savo bičiulį F. Ciemny (kairėje) apdovanojo prisiminimo ženklu

Druskininkų Rotary klubo garbės narys F. Ciemny pasidžiaugė, galėdamas prisidėti prie labdaros akcijos. Ir kitus ragino visada padėti tiems, kuriems reikia pagalbos. Jis aukcionui atvežė garsių Lenkijos dailininkų Katažynos Kaldowski ir Marjušo Kaldowski bei Iwonos Ficek paveikslus.

Druskininkų rotariečiai savo bičiulį F. Ciemny, aktyviai dalyvaujantį Druskininkų bendruomenės gyvenime, apdovanojo prisiminimo ženklu.


Vakaro metu koncertavo ir E. Cololo

Vakaro metu koncertavo ir E. Cololo

Net keturis labdaros aukcione įsigytus paveikslus rotariečiai padovanojo Druskininkų ligoninės vaikų ligų skyriaus erdvėms papuošti.

Renginio metu koncertavo M. K. Čiurlionio meno mokyklos auklėtiniai, mokytojas Saulius Vilpišauskas, Evita Cololo, Rūta Kotryna ir Ronata.

Druskininkų Rotary klubas dėkoja renginio rėmėjams ir visiems, prisidėjusiems prie jo organizavimo. Už galimybę surengti labdaros vakarą iškilmingoje „Draugystės sanatorijos“ Raudonosios salės erdvėje nuoširdi padėka skiriama ir šios bendrovės direktorei Violetai Kaubrienei.

Lietuvos Apygardos 1462 Valdytojas A. Burkšas pasveikino Druskininkų Rotary klubo prezidentą M. Ubartą

Renginio svečias D. Katkus prisipažino, kad Druskininkai jam – ypatingas miestas

Renginio metu koncertavo M. K. Čiurlionio meno mokyklos auklėtiniai

Viliaus Rekevičiaus nuotraukos

Užsakymo Nr. MDR-242-01