Pabūti drauge subūrė romansų vakaras

Sausio 19-osios vakarą Leipalingio laisvalaikio salėje skambėję romansai nepaliko nei vieno abejingo. Romansų pasirodymai yra susiję su mūsų miestelio kultūra. Jie jaudina, graudina, suvirpina širdis iki pat gelmių. Romansų yra įvairių: liaudiškų, klasikinių, kiemo. Tai – lyriški, paprastų tekstų, širdingi muzikos kūriniai. Šiuolaikinės technologijos vis labiau užgožia reikšmingą bendravimą, todėl, stengdamiesi išsaugoti žmogiškuosius santykius, organizuojame romansų popietes, vakarus, kad galėtume pabūti drauge, pasidžiaugtume vienas kito artuma.

Šiame romansų vakare išgirdome skambaus balso savininkės Ramunės Janavičiūtės iš Barčių atliekamus romansus, Varėnos rajono Valkininkų kultūros centro moterų romansų grupės „Santaka“ (vadovė A. Japertienė,) Renatos Valukonienės iš Veisiejų, folkloro ansamblio „Serbenta“ (vad.A. Petravičienė) atliekamus romansus. Galime pasidžiaugti, kad turime puikių muzikantų kurie visuomet padeda prie organizuojamų romansų vakarų. Tai – Kazimieras Žilionis, Romas Dudzinskas ir druskininkietis Juozas Staniukynas.

Tegul atgimsta mūsų širdys romansų skambesy!

Leipalingio laisvalaikio salės Informacija