Muziejų nakties renginiai sulaukė didelio lankytojų susidomėjimo

Gegužės 18 d Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejus organizavo tradicinį „Nakties muziejaus“ renginį, skirtą Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai paminėti.


Prie memorialo žuvusiems už Lietuvos laisvę – pagarba ir atminimas/Ramūno Šerpatausko nuotrauka

Renginys prasidėjo „Ryto“ gimnazijos aktų salėje. Sugiedojus Tautinę giesmę, prasidėjo meninė renginio dalis, kurią paruošė mokytoja Aldona Brasevičienė. Šiais metais buvo prisimintos druskininkietės moterys, vienaip ar kitaip susijusios su partizaniniu judėjimu. Savo apsilankymu pagerbė ryšininkė, partizanų spaudos platinotoja Agota Valasinavičiūtė-Naujalienė, kuriai teko daug iškentėti, patirti kankinimus, nežmoniškomis sąlygomis kalėti lageryje .

Antroji renginio dalis surengta prie memorialo, skirto žuvusiems už Lietuvos Nepriklausomybę. Jauniesiems šauliams einant garbės sargybą, partizanų atminimas  pagerbtas Krašto apsaugos savanorių šūvių salvėmis. Tremtinių ir politinių kalinių mišriam chorui giedant „Partizanų himną“, prie memorialo gėles padėjo G. Matulionio 103 kuopos šauliai, Karių reabilitacijos centro kariai, Druskininkų policijos komisariato pareigūnai, Valstybinės sienos apsaugos tarnybos Druskininkų užkardos pareigūnai, Druskininkų PGT ugniagesiai gelbėtojai. Skambėjo tremtinių ir politinių kalinių choro, Viečiūnų progimnazijos, „Saulės“ pagrindinės mokyklos, „Atgimimo“ mokyklos mokinių atliekamos dainos. Renginio metu veikė krašto apsaugos savanorių ginklų ir ekipuotės paroda, buvo vaišinamasi kareiviška koše. Minėjime dalyvavo gausus būrys svečių, kurie pagerbė žuvusius partizanus, pasižymėjusius narsumu ir ištverme, ginant Lietuvos Respublikos Laisvę ir Nepriklausomybę.

Rugilė Lesniauskaitė,
Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejaus vyriausioji muziejininkė

 

Druskininkų miesto muziejus Tarptautinės muziejų nakties proga sulaukė gausybės lankytojų. Kaip teigė muziejaus direktorius Gintaras Dumčius, paskutiniai lankytojai iš muziejaus išėjo jau kone prieš vidurnaktį. Surengtas fortepijoninio dueto KONDRASCHEWA/CHICA koncertas (atlikėjai: Marina Kondraschewa (Vokietija) ir Sebastianas Chica Villa (Kolumbija).Vėliau muziejaus lankytojai turėjo progą išgirsti Lietuvos muzikos ir teatro akaemijos šiuolaikinės muzikos katedroje studijuojančių atlikėjų ansamblį (atlikėjai: Kristupas Gikas (fleita), Kazimieras Jušinskas (saksofonas), SimonasKaupinis (tūba), Monika Kiknadzė (altas) ir kiti elektrine gitara,fortepijonu ir perkusiniais muzikos instrumentais grojantys muzikai).

Parengė Ramunė Žilienė

 

Gegužės 19 d. Tarptautinės muziejų nakties renginiai organizuoti M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje ir V. K. Jonyno galerijoje


Pojūčių teatro pasirodymas M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje/Reginos Stankevičienės nuotrauka

Šiemet Tarptautinė muziejų naktis M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje pasižymėjo ypač inovatyviais renginiais, naujais edukaciniais užsiėmimais, atliepiančiais Europos kultūros paveldo aktualizavimo temą „Modernėjanti Lietuva“. Šeštadienio vakarą smalsuolių būrį į muziejų sukvietė „Pojūčių teatro“ aktorių pasirodymas – sensorinis eksperimentas M. K. Čiurlionio paveikslų tematika. Keturi savanoriai turėjo galimybę pažinti kai kuriuos M. K. Čiurlionio kūrinius užrištomis akimis. Tie, kurie stebėjo veiksmą neužsirišę akių, regėjo ir jautė kaip aktoriai – gidai, naudodami garso, kvapo, lytėjimo, judesio pojūčius, sukuria atrinktų paveikslų įspūdį. Muziejaus galerijoje veikė ekologiškos aksesuarų ir grafikos dirbtuvėlės, o iki pat vidurnakčio – ypač jaunimo pamėgta medijų ir edukacinių projektų kūrėjo A. Grigalaičio fotografijų audiovizualinė instaliacija TERAPIJA. Prie kasmečio Muziejų nakties projekto šiemet prisijungė ir V. K. Jonyno galerija, kuri kvietė į vitražo kūrybines dirbtuvėles, o vėlyvą vakarą buvo atidaryta Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus diplomantų baigiamųjų darbų paroda „Jaunieji druskininkiečiai kuria’18“. Parodą pristatė galerijos muziejininkė, o taip pat ir daugelio šių diplomantų mokytoja metodininkė Onutė Zakarienė, kuri pasakojo apie dailininko, profesoriaus V. K. Jonyno didelį susidomėjimą ir rūpestį Druskininkų dailės mokykla. Daugelį metų moksleivių baigiamieji darbai buvo ginami V. K. Jonyno galerijoje ir tuoj po gynimo eksponuojami jo vardo galerijoje, tad šias tradicijas prasminga tęsti ir puoselėti. Parodos atidarymo metu muzikinę programą dovanojo Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos smuikininkų ansamblis (vadovė Eglė Sakavičienė), pianinu akomponavo Evija Buraitė (mokytoja I. Bieliukienė), akordeonu – mokytoja Lina Dunauskytė. Parodos atidarymą užbaigė Sauliaus Vilpišausko gitara atliekama romantiška muzika.

Žaismingi, kruopštūs, nuoširdūs abiturientų tekstilės, keramikos, tapybos, grafikos ir dizaino darbai puikuosis V. K. Jonyno galerijoje iki birželio 26 d. Kviečiame aplankyti!

Regina Stankevičienė,
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Druskininkų skyriaus vadovė

 

Leipalingio progimnazijos A. Volungevičiaus vardo kraštotyros muziejuje surengti Muziejų nakties renginiai: „Praeitis ateina šiandien“ (pasivažinėjimas dvaro karieta, svečių sutikimas) surengtos knygos „Laiškai iš Varviškės“ sutiktuvės, o šviesios atminties dailininko A. Šuliausko atminčiai – jo kūrybos darbų paroda.
Lankytojams surengta ir koncertinė programa (atlikėjai: E. Kuckailis, V. Šerelis, V. Ašmenaitė, grupė „Grūda“).

Muziejaus darbuotoja Laima Žukauskaitė džiaugėsi, kad sulaukta lankytojų dėmesio. Renginyje padėkota žmonėms, muziejaus fondą praturtinusiems vertingais eksponatais. Tarp jų, pavyzdžiui, ir senoviniu knygos įrišimo įrankiu, retomis istorinėmis nuotraukomis ir kitais vertingais eksponatais.


Leipalingio progimnazijos A. Volungevičiaus vardo kraštotyros muziejuje organizuoti Muziejų nakties renginiai/Laimos Žukauskaitės nuotrauka

Parengė Ramunė Žilienė