Lietuvos savivaldybių aplinkosaugos reitingo dešimtuke – dvi regiono savivaldybės

Į Aplinkos ministerijos skelbiamą žaliausių Lietuvos savivaldybių dešimtuką pateko ir dvi mūsų regiono savivaldybės. Druskininkų savivaldybė yra ketvirtoje, Alytaus miesto – šeštoje bendro reitingo pozicijoje. Tačiau atskirose reitingo grupėse abi šios savivaldybės tapo lyderėmis: Alytaus miestas surinko daugiausia balų atliekų ir žiediškumo grupėje, Druskininkai – energetikos grupėje.

Reitinguojant atliekų ir žiediškumo grupėje buvo vertinamas susidarantis bendras komunalinių atliekų ir mišrių atliekų kiekis, atskiras maisto atliekų rūšiavimas, vienkartinių pakuočių mažinimo bei pakartotinio naudojimo iniciatyvos bei bendra savivaldybės vizija, siekiant beatliekio miesto ambicijos.

Energetikos grupėje vertinti gyventojų, gaminančių energiją, prisijungusių prie centrinio šilumos tiekimo, rodikliai, taip pat savivaldybės taikoma politika anglies ar durpių deginimui, vėjo jėgainių pajėgumai, atsinaujinančių energetikos išteklių naudojimo plėtros veiksmų plano pasirengimas bei energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir atsinaujinančių energetikos išteklių naudojimo skatinimo projektams skirtas finansavimas.

„Regiono savivaldybių aplinkosauginiai rezultatai džiugina. Tačiau jie būtų dar geresni ir visos regiono savivaldybės neabejotinai atsidurtų aukštesnėse reitingo pozicijose, jeigu į vertinimo kriterijų sąrašą būtų įtrauktas ir namudinis kompostavimas“, – sakė Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Reipas.

Antrą kartą skelbiamas savivaldybių aplinkosaugos reitingas yra sudarytas iš 48 kriterijų. Jie remiasi įvairių aplinkosaugos tikslų: prisitaikymo prie klimato kaitos, poveikio klimatui švelninimo, oro taršos mažinimo, atliekų prevencijos ir tvarkymo, perėjimo prie žiedinės ekonomikos, vandens kokybės ir tiekimo, nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo ir efektyvumo, urbanizuotų teritorijų tvarumo, biologinės įvairovės darnaus judumo, energinio efektyvumo, gyventojų aplinkosauginio sąmoningumo – vertinimu.  

Pasak Aplinkos ministerijos, reitinguojant buvo vertinami ne vien savivaldybių aplinkosauginiai duomenys, bet ir energetika, statyba ir teritorijų planavimas, susisiekimas, klimato kaitos valdymas, aplinkos ir vandens kokybė, biologinė įvairovė, aplinkosauginis sąmoningumas. Didelė duomenų dalis, atspindinti savivaldybių parengtas strategijas, taikomas praktikas ir iniciatyvas, buvo surinkta apklausus savivaldybes. Likusi dalis duomenų, susijusių su konkrečiais rezultatais, buvo surinkta iš valstybinių įstaigų ir įmonių.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro inf.