Į nemokamus mokymus kviečia ūkininkus, jų partnerius, ūkio darbuotojus

Kviečiame ūkininkus, jų partnerius, ūkio darbuotojus; kitus fizinius ar juridinius asmenis, užsiimančius žemės, maisto ir miškų ūkio veikla; kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimančius žemės valdytojus, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojus bei amatininkus į nemokamus mokymus, kurie naudingi atsiskaitant už gautą paramą ir siekiant įgyti naujų žinių.

Mokymus organizuoja Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakultetas, lyderis apskaitos ir finansų specialistų ruošime, įgyvendindamas projektą „Žemės ūkio apskaitos, finansų ir melioracijos kompetencijų tobulinimas siekiant žemės ūkio verslo subjektų veiklos efektyvumo ir konkurencingumo didinimo“ (Nr. 14PM-KK-18-1-03441-PR001).

Išklausiusiems mokymų kursą bus išduodami Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos patvirtinti Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Mokymų dalyviams bus pateikiama dalomoji medžiaga, taip pat bus vaišinami kava ir pietumis.

Dėl registracijos ar papildomos informacijos prašome kreiptis el. paštu: Diana.Staneliene@vdu.lt

Maloniai kviečiame registruotis ir dalyvauti!

Druskininkų  savivaldybės informacija