Gyventojų dėmesiui: teisinės pagalbos teikimas

Valstybės garantuojama teisinė pagalba – šio įstatymo nustatyta tvarka teikiama pirminė teisinė pagalba, antrinė teisinė pagalba ir valstybės užtikrinama neteisminė mediacija.

Pirminė teisinė pagalba – teisinė informacija (informacija apie teisinės pagalbos teikimą, įstatymus ir kitus teisės aktus); teisinės konsultacijos (patarimai teisės klausimais); dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas; patarimai dėl ginčo išsprendimo  ne teismo tvarka, veiksmai dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimas.

Pirminė teisinė pagalba neteikiama, kai: pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti; pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta advokato konsultacija arba yra akivaizdu, kad jis tokią konsultaciją gali gauti nesinaudodamas įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba; pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymus atvejus.

Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, Druskininkų savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas pareiškėjui padeda surašyti ar surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą.

Antrinė teisinė pagalba – dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Ši teisinė pagalba apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.

Valstybės užtikrinama neteisminė mediacija – civilinių ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli mediatoriai padeda ginčo šalims taikiai spręsti ginčą.

Privalomoji mediacija – Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymu, privalomoji mediacija nuo 2020 m. sausio 1 d. taikoma sprendžiant šeimos ginčus. Mediacija galima tik dėl tokio ginčo, dėl kurio pagal įstatymus leidžiama ginčo šalims sudaryti taikos sutart¡. Privalomosios mediacijos institutas netaikomas, jeigu  tarp šalių nėra ginčo. Tai reiškia,  kad jeigu ir būtų sprendžiamas teisinis klausimas, kylantis iš šeimos santykių, tačiau jau  pradiniame etape iki kreipimosi ¡ teismą norima susitarti taikiai, privalomoji mediacija nebūtų taikoma. Pavyzdžiui, jeigu šalys nori nutraukti santuoką bendru sutarimu ir taikiai sutaria dėl visų su santuokos nutraukimu privalomų klausimų išsprendimo, tokiais atvejais privalomoji meditacija netaikoma.

Privalomoji mediacija taikoma ginčuose: dėl santuokos nutraukimo ir kitų privalomą klausimų išsprendimo, išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo, priteisto išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydžio pakeitimo, išlaikymo pilnamečiams vaikams priteisimo, santuokoje įgyto turto padalinimo, santuokoje įgyto turto naudojimosi tvarkos nustatymo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo tvarkos su nepilnamečiais vaikais ir jų auklėjimo tvarkos nustatymo, tėvystės nustatymo, tėvystės nuginčijimo.

Privalomoji mediacija netaikoma bylose dėl tėvų valdžios apribojimo, tėvystės pripažinimo, gimimo fakto nustatymo, įvaikinimo, santuokos sudarymo, santuokos pripažinimo negaliojančia.

Valstybės garantuojamą teisinę pagalbą Druskininkų savivaldybėje organizuoja ir teikia Druskininkų savivaldybės administracija.

Dėl šiuo metu šalyje paskelbto karantino, gyventojai dėl teisinės pagalbos į specialistus gali kreiptis telefonu arba el. paštu.

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja Vaiva Kirkauskienė: tel. (8313) 60745, el. p. vaiva.kirkauskiene@druskininkai.lt

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus  vyriausioji specialistė Janina Sinkevičienė: tel. (8313) 53756, el. p. janina.sinkeviciene@druskininkai.lt