Druskininkuose susitiko „Žibutės“ vardą turinčių Lietuvos ugdymo įstaigų atstovai

Švietimo įstaigos, organizuodamos ugdymo procesą, ieško įvairių tarpusavio bendravimo, bendradarbiavimo, gerosios patirties dalijimosi būdų, jungiasi į sambūrius, asociacijas. 2019 m., Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ direktorės Snieguolės Bružės iniciatyva, tuo metu šešios Lietuvoje veikiančios ugdymo įstaigos, turinčios pavadinimą „Žibutė“ (Iš Vilniaus, Panevėžio, Šilutės, Druskininkų, minėtos Kretingos ir Šiaulių (pastaroji nuo 2021 m. reorganizuota ir neteko savo pavadinimo), pasirašė draugystės ir bendradarbiavimo sutartis.

Sutartis pasirašyta 2019 m. lapkričio 29 d. Kretingos mokykloje-darželyje surengtoje metodinėje dienoje „Žibučių žydėjimas Žemaitijoje“. Bendradarbiavimo tikslas – garsinti „Žibutės“ ugdymo įstaigų vardą respublikoje, stiprinti įvaizdį, dalintis gerąja patirtimi. „Žibutės“ įsipareigojo bendradarbiauti, organizuojant bendrus kvalifikacijos kėlimo renginius, konferencijas, edukacines išvykas, atviras pamokas bei veiklas, vykdant projektus, organizuojant šventes, darbų parodas, konkursus, projektus, inicijuoti partnerystę skatinančias veiklas. Sutarta, pagal galimybes, bent vieną kartą metuose organizuoti mokyklų „Žibutė“ susitikimą vis kitoje mokykloje pasirinkta tema ir forma.

Jau trečius metus „Žibute“ pavadintas respublikos ugdymo įstaigas sieja ne tik bendras vardas, bendri tikslai, bet ir tokios pat ar panašios veiklos kryptys: STEAM ugdymas, vaikų sveikatinimas, dalyvavimas tuose pačiuose respublikiniuose projektuose, didelis dėmesys edukacinių aplinkų tvarkymui ir turtinimui, pastangos gerinti ugdymo kokybę.

Druskininkuose organizuotos metodinės dienos „Sužydo žibutės Dzūkijoje“ renginiai sudomino 20 pedagogių iš kitų bendravardžių įstaigų / Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ archyvo nuotraukos

Balandžio 22 d. „Žibučių“ susitikimas organizuotas Druskininkuose. Metodinės dienos „Sužydo žibutės Dzūkijoje“ renginiai sudomino 20 pedagogių iš kitų bendravardžių įstaigų. Šeimininkai svečius nuoširdžiai priėmė ir parengė šventiškai metodišką programą.

Metodinės dienos dalyvius pasveikino Lietuvos ikimokyklinių įstaigų vadovų asociacijos prezidentė Lina Bagdanavičienė. Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Rimkevičiūtė ir socialinė pedagogė Jolita Balčiuvienė dalyvius pakvietė diskusijai apie meninės raiškos projekto, kuris buvo vykdomas eTwinning platformoje ir kuriame dalyvavo ugdymo įstaigų „Žibutė“ pedagogai bei vaikai, vykdymo procesą ir rezultatus. Tarsi aptartos meninės raiškos veiklos tęsiniu tapo edukacija su dailininku Deividu Sinkevičiumi, nustebinusi ir sužavėjusi joje dalyvavusiuosius. Jos rezultatas – kolektyvinis tapybos darbas.

Metodinės dienos dalyviai, lydimi darželio pedagogių, apžiūrėjo lauko erdves, diskutavo apie jų įrengimą, tematiką, poveikį vaikų pažintiniam, emociniam ugdymui(si), STEAM pradmenų lavinimui. Supažindinant svečius su išorinių aplinkų – miesto teritorijos ir objektų – panaudojimu vaikų ugdymui, informatyvią, nuotaikingą ekskursiją po Druskininkų miestą organizavo „Ryto“ gimnazijos istorijos mokytoja, gidė Ramunė Sadauskienė.

Lietuvos ugdymo įstaigų „Žibutė“ pedagogai į savo įstaigas išsivežė dzūkiško svetingumo dalelę, pačias tikriausias ir nuoširdžiausias emocijas. Laukia kiti susitikimai kituose Lietuvos miestuose, kuriuose „žydi“ ir savo ugdytiniams kuo geriausias sąlygas augti bei tobulėti kuria „Žibutės“, vedamos pagrindinio tikslo – mažo vaiko gerovės.

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ informacija