Druskininkuose pirmą kartą organizuotas Europos regionų komiteto komisijos posėdis ir konferencija

Europos regionų komitetas (ECON) yra ES patariamasis organas, kurį sudaro per vietos ir regioninius rinkimus išrinkti atstovai iš visų 28 valstybių narių. Dirbdami Europos regionų komitete, jie turi galimybę pasidalyti nuomone apie ES teisės aktus, kurie daro tiesioginį poveikį regionams ir miestams.

Europos regionų komitetas suteikia galimybę regionams ir miestams oficialiai pareikšti savo požiūrį į rengiamus ES teisės aktus ir taip užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į regioninių ir vietos valdžios institucijų poziciją ir poreikius.

ECON komisija išorės posėdį ir konferenciją Druskininkuose surengė Europos regionų komiteto Lietuvos delegacijos vadovo pavaduotojo, Europos regiono komiteto tikrojo nario, Druskininkų savivaldybės mero R. Malinausko, Europos regionų komiteto Lietuvos delegacijos vadovo, Zarasų rajono savivaldybės tarybos nario A. Abramavičiaus ir Lietuvos savivaldybių asociacijos kvietimu/Simonos Dailydaitės nuotrauka

Europos regionų komitetas skatina įsitraukti į veiklą visų lygmenų veikėjus – nuo regioninių ir vietos valdžios institucijų iki atskirų piliečių. Regioninės ir vietos valdžios institucijos, asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, specialistai ir akademinės bendruomenės atstovai gali dalyvauti internetiniuose tyrimuose, konsultacijose ir renginiuose.

Gegužės 6-7 dienomis Druskininkuose surengtuose 23-ajame ECON komisijos posėdyje ir konferencijoje „Darnaus vystymosi tikslai vietos lygmeniu. Kaip miestai ir regionai prisideda prie tvaraus ekonomikos augimo?“ dalyvavo 134 atstovai iš ES narių.

Gegužės 7 d. posėdyje pranešimą apie tvarų vystymąsi Druskininkuose pristatė savivaldybės meras Ričardas Malinauskas.

ECON komisija išorės posėdį ir konferenciją surengė Europos regionų komiteto Lietuvos delegacijos vadovo pavaduotojo, Europos regiono komiteto tikrojo nario, Druskininkų savivaldybės mero R. Malinausko, Europos regionų komiteto Lietuvos delegacijos vadovo, Zarasų rajono savivaldybės tarybos nario Arnoldo Abramavičiaus ir Lietuvos savivaldybių asociacijos kvietimu.

Tvaraus ekonomikos augimo Europoje neįmanoma pasiekti be miestų ir regionų. Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų uždaviniai turi tiesioginę sąsają su vietos ir regionų valdžios institucijų atsakomybe. Kai kurie vertinimai rodo, kad du trečdaliai iš 169 uždavinių, kuriais grindžiami 17 darnaus vystymosi tikslų (DVT), negali būti pasiekti be vietos ir regionų valdžios institucijų įsipareigojimų ir koordinavimo. Šios konferencijos metu aptarta, kaip miestai ir regionai gali prisidėti prie tvaraus ekonomikos augimo: įgyvendinant tvaraus vystymosi tikslus, kaip pagrindą tvarios Europos iki 2030 m. sukūrimui ir mokantis iš geriausios praktikos pavyzdžių Lietuvoje ir visoje Europoje.

Pranešimą apie ES darbotvarkę „Tvarios Europos kūrimas iki 2030 m.“ skaitė ECON komisijos pirmasis pirmininko pavaduotojas Arnoldas Abramavičius ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Tvaraus vystymosi observatorijos pirmininkas Peter Schmidt. Taip pat skaitytas pranešimas apie DVT tikslų įgyvendinimą Lietuvoje ir Latvijoje: iššūkius bei ateities kryptis.

Druskininkų  savivaldybės informacija