Druskininkų savivaldybės administracija ir Druskininkų JUC pakartotinai skelbia konkursą Neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių atostogų metu finansavimui gauti.

Konkurse gali dalyvauti Neformaliojo vaikų švietimo teikėjai, kurie:

1. turi teisę vykdyti švietimo veiklą;

2. yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR). Registravimo tvarka pateikta adresu http://www.smir.smm.lt;

3. turi Programoms įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones;

4. turi mokytojų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą turinčių teisę teikti švietimo paslaugas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas.

Dalyvaujantys konkurse pareiškėjai pateikia:

1. programos paraišką;

2. juridiniai asmenys – įstaigos nuostatus ar įstatus;

3. pedagogai ir laisvieji mokytojai – teisės aktų nustatyta tvarka įsigytą verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą ir dokumentus, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kad gali dirbti mokytoju, įgaliojimą – jei dokumentus pateikia atstovas.

Paraiškos teikiamos iki liepos 23 d. elektroniniu būdu el. pašto adresu: admin@juc.lt

Elektroniniu paštu siunčiamos paraiškos turi būti patvirtintos el. parašu.

Dėl papildomos informacijos, kreipkitės į stovyklų administratorių Joną Šimonį tel. 8 610 31042 (darbo dienomis nuo 8 val. iki 12 val.).