Druskininkiečiai gali pasinaudoti galimybe nemokamai pasitikrinti geriamo vandens kokybę

Nors Lietuva jau daug metų yra Europos Sąjungos narė ir stengiasi visose gyvenimo srityse gyventi pagal vakarietiškus standartus, tačiau yra sričių, kuriose mes dar atsiliekame nuo kitų europiečių. Viena iš jų – gyventojų ūkio prisijungimas prie centralizuoto geriamojo vandens tiekimo. Vis dar nemažai Lietuvos ir Druskininkų savivaldybės gyventojų maistui naudoja šachtinių šulinių ir gręžinių vandenį, kuriame specialistai neretai randa sveikatai pavojingų nitratų. Šios medžiagos ypač kenksmingos nėščiosioms ir kūdikiams, todėl šulinių ir gręžinių vandenį būtina nuolat tirti.

Druskininkų krašto žmonės gali pasinaudoti galimybe nemokamai ištirti geriamąjį vandenį / Laimučio Genio nuotrauka

Lapkričio 1 d. įsigaliojo atnaujinta apsinuodijimų nitritais ir nitratais prevencijos tvarka, kuri leis nėščiosioms bei asmenims, auginantiems kūdikius iki šešių mėnesių amžiaus, patiems užsakyti individualiai išgaunamo ir maistui naudojamo vandens ištyrimą be šeimos gydytojo paskyrimo. Nitritų ir nitratų tyrimai bus atliekami ne tik šulinių, bet ir gręžinių, kurie yra seklesni nei 50 metrų gylio, vandenyje. Šiuos tyrimus valstybės lėšomis atliks Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC).

Apie tai, kaip galima pasinaudoti galimybe nemokamai ištirti geriamąjį vandenį, savaitraščio „Mano Druskininkai“ skaitytojams pasakoja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamento Druskininkų skyriaus vyriausioji specialistė Zita Gaidytė.

– Kur ir kokiu būdu dėl vandens ištyrimo turėtų kreiptis Druskininkų savivaldybėje gyvenančios mamos?

– Nėščioji ar asmuo, auginantis kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, ar jų įgaliotas asmuo Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau-NVSC) turi pateikti nustatytos formos prašymą dėl vandens ištyrimo (prašymo formą galima rasti: https://nvsc.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-saugos-uztikrinimas/suliniu-vandens-tyrimai-del-nitritu-nitratu/kaip-pateikti-prasyma-istirti-vandeni

Prašymą NVSC galima pateikti šiais būdais: elektroniniu paštu, paštu, atvykus į NVSC teritorinį padalinį, per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo informacinę sistemą (e. pristatymas). Kai prašymas teikiamas elektroniniu paštu, jis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Kvalifikuotu parašu galima pasirašyti, naudojantis ADOC dokumento sudarymo ir pasirašymo priemone https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/

Papildomai dėl vandens ištyrimo galima pasiteirauti NVSC Alytaus departamento Druskininkų skyriuje tel.(8 5) 264 9676, mob. tel. (8 682)25 275, el. p. druskininkai@nvsc.lt arba atvykus adresu V. Krėvės g. 8, Druskininkai.

Pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais dirbame nuo 8.00 iki 17.00 val., trečiadieniais nuo 8.00 iki 18.00 val. (nuo 17.00 val. iki 18.00 val. – iš anksto užsiregistravusių

 asmenų prašymų ar skundų priėmimo laikas), penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val.

– Kokiais atvejais patariama kreiptis dėl vandens kokybės ištyrimo?

– Dėl vandens ištyrimo gali kreiptis kiekviena nėščioji, asmuo, auginantis kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, kurių maistui naudojamas geriamasis vanduo iš šulinio arba mažesnio nei 50 metrų gylio gręžinio.

– Kokius dokumentus turėtų pateikti norintieji, kad būtų ištirtas vanduo?

– Su prašymu reikia pateikti dokumento, patvirtinančio nėštumą ar kūdikio tapatybę ir amžių, kopiją. Jeigu prašymas siunčiamas paštu, – pareiškėjo tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Jeigu maistui yra vartojamas vanduo iš individualaus gręžinio, reikia pateikti požeminio vandens gręžinio paso kopiją. NVSC specialistai reikalingus tyrimų organizavimui duomenis gaus iš Žemės gelmių registro (tik jeigu gręžinys registruotas).

– Kas ir per kiek laiko turi paimti vandens mėginį?

– NVSC specialistas per 3 darbo dienas nuo prašymo dėl geriamojo vandens ištyrimo gavimo susisieks prašyme nurodytais kontaktais ir suderins geriamojo vandens ėminio paėmimo laiką.

NVSC specialistas, atvykęs suderintu laiku, paims vandens ėminį iš geriamojo vandens vartojimo vietos (vandens čiaupo, kitos vietos, iš kur vanduo imamas maistui); įvertins geriamojo vandens šaltinio aplinką (jeigu toks pageidavimas išreikštas) ir pateiks preliminarią informaciją apie apsinuodijimų nitratais ir nitritais prevencijos priemones.

– Per kiek laiko pateikiami tyrimų rezultatai?

– Geriamojo vandens ištyrimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Ištyrus vandens bandinį, prašyme nurodytu būdu ir nurodytais kontaktais bus pateikta informacija apie geriamojo vandens ištyrimo rezultatus – nitratų ir nitritų koncentracijas, veiksmus, kurių reikia imtis, jei koncentracijos viršija leidžiamas vertes, ir apie pavojų žmonių sveikatai, jei vartojamas nitratais ir nitritais užterštas geriamasis vanduo.

– Ar daug Druskininkų savivaldybės gyventojų atliko vandens kokybės tyrimus?

– Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Alytaus departamento Druskininkų skyrius 2022 m. ištyrė tris šachtinių šulinių vandenis pagal gautus pranešimus iš gydymo įstaigų apie nėščiąsias ir kūdikius iki 6 mėn. amžiaus, kurie maistui naudoja šachtinių šulinių vandenį.

Parengė Laimutis Genys