Tautiškumo ugdymas – įvairiose veiklose

Vaikas negimsta pilietiškas. Tautinę savimonę, bendromis šeimos ir ikimokyklinės įstaigos pastangomis, reikia pradėti ugdyti nuo ankstyvojo amžiaus. Tam pasitarnauja įvairūs renginiai ir priemonės. Keliose iš jų, organizuotose kitų respublikos įstaigų ir skirtose paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, dalyvavo ir Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ vaikai.

Nuotoliniu būdu organizuotuose renginiuose, skirtuose paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, dalyvavo ir Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ vaikai/Lopšelio-darželio „Žibutė“ archyvo nuotraukos

Kovo 10 dieną grupės „Drugelis“ komanda – Smiltė S., Sofija Ariana Š., Elžbieta Ona B. ir Austėja V. – dalyvavo Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ organizuotame teletilte „Mažos mūsų dovanos Lietuvai“. Renginys sujungė šešias respublikos ugdymo įstaigas iš Druskininkų, Vilniaus, Šilutės, Šiaulių, Panevėžio ir Kretingos. Ugdyti vaikų pilietiškumą, patriotiškumą, atrandant meilės Lietuvai bendrystę – tokį šios veiklos tikslą buvo numatę organizatoriai. Ir „susitikti“ pasiūlė vaikams jau pažįstamu būdu – per zoom platformą.

Teletilto metu vaikų komandos turėjo pristatyti savo miestą, atlikti paruoštą muzikinį kūrinėlį ir iš anksto nurodytą užduotį. Mūsų darželio komandai teko užduotis papasakoti apie nacionalinį Lietuvos medį – ąžuolą. Mergaitės padainavo mūsų darželio himną ir buvo organizatorių pagirtos už originalų ir smagų kūrinį. Nors ir jauniausios iš visų – kitų įstaigų komandos buvo sudarytos iš priešmokyklinio amžiaus vaikų, mūsų dalyvės iš „Drugelio“ grupės darželiui atstovavo tikrai garbingai.

Mergaitėms pasiruošti ir dalyvauti renginyje padėjo mokytoja metodininkė Inga Averkienė ir meninio ugdymo vyr. mokytojas Linas Savulionis.

Ikimokyklinės įstaigos, Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA) narės, jau kelintus metus Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną pamini „Trikrepšio“ festivaliu. Tai – vienas iš masiškiausių šios asociacijos inicijuojamų renginių. Prie jo prisijungė ir lopšelio-darželio „Žibutė“ ugdytiniai.

Kovo 8-12 dienomis, kūno kultūros valandėlių metu vaikai ne tik žaidė trikrepšį, bet ir šoko, deklamavo ir, be abejo, sugiedojo Tautišką giesmę. Šio festivalio idėja – skatinti pedagogus dalintis patirtimi, integruojant trikrepšį į vaikų judriąją veiklą, vaikams skiepyti patriotiškumo jausmą, motyvuoti žaisti ir elgtis garbingai. Buvo pasiūlyta veiklų šeimoms, kadangi tautinio identiteto formavimui didžiausią įtaką turi šeima ir jos tradicijos. Šeimų buvo prašoma namuose kartu padainuoti, pašokti, piešti, kurti trispalvius patiekalus ir taip pažymėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną bei prasmingai ir pozityviai praleisti laiką kartu.

Lopšelio-darželio „Žibutė“ informacija