Švietimo įstaigų vadovai patirties iš kolegų sėmėsi Kėdainiuose

Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų vadovai vasario 7-8 dienomis lankėsi Kėdainiuose – viename iš seniausių Lietuvos miestų. Tai miestas su didinga Radvilų istorija, nuostabiu urbanistikos paminklu-senamiesčiu, daugiakultūris ir turintis vieną seniausių gimnazijų Lietuvoje.

Kėdainiuose mus pasitiko ir visą laiką svečiuojantis mokyklose lydėjo Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktorius Henrikas Vaicekauskas. Jo pranešimas „Keturios idėjos šiuolaikinės mokyklos vadovui“ privertė pagalvoti, ar žmonių tarpusavio santykiuose padarėme šuolį tokį pat, kaip ir technologijose. Pranešime buvo pristatytos 4 sėkmę lemiančios idėjos.

Pirmoji iš jų – bendruomeniškas gyvenimas keičia žmonių tarpusavio santykius: tai mokėjimas veikti kartu, erdvė; kurioje išmokstame daryti darbus ne dėl naudos sau, o dėl kito. Antroji idėja – veikimas kolegialiai formuoja mus, kaip žmones, tad svarbu patirti malonumą dėl kitų žmonių pasiekimų. Trečioji idėja – prasmė padeda mums naujai atrasti savo pašaukimą, todėl turime būti išradingi, daryti daugiau ir suprasti, kad mokykla – tai žmonės, tad būtina kurti draugišką aplinką. Ketvirtoji idėja –  darbas be malonių dalykų yra mažiau vertingas.

Pirmiausia lankėmės „Atžalyno“ gimnazijoje, kurioje mus sužavėjo biotechnologijų programa ir įrengta labaratorija. Turėjome galimybę po mokinių tiriamųjų darbų pristatymo atlikti ir laboratorinį darbą – gaminome dirbtinius ikrus. Gimnazijoje veikia mokinių demokratinė asociacija, įrengta robotikos ir 3D klasės, o direktorius pristatė ir maitinimo organizavimo naujovę – savitarną.

Įžengus į „Šviesiąją“ gimnaziją, apėmė ypatingas jausmas. Gimnazija įsteigta 1647 m. kunigaikščio Jonušo Radvilos. Jos rūsiuose 1651-1655 m. veikė Joachimo Jurgio Rheto spaustuvė, kurioje 1653 m. išspausdintas vienas svarbiausių to meto reformatų leidinių lietuvių kalba „Knyga nobažnystės krikščioniškos“. Direktorė pristatė gimnazijos erdves ir pasakojo, kad ši mokymo įstaiga didžiuojasi gerais akademiniais pasiekimais, tarptautinių projektų,  kurių metu mokiniai ir mokytojai jau aplankė 23 šalis, gausa. Pasidalinta mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo modeliu. Gimnazijoje veikia „Sėkmės ir lyderystės“ mokykla – vienintelė tokio tipo neformaliojo vaikų švietimo įstaiga Lietuvoje, kurią jau ketvirtus metus renkasi rajono 7-10 klasių mokiniai.

Aplankėme ir „Ryto“ progimnaziją, kurioje mokosi 936 mokiniai. Ji dar kvepia dažais, nes atliktas patalpų dalies remontas, sutvarkytos edukacinės erdvės. Mokykla išsiskiria sustiprintu meniniu ugdymu, todėl joje veiklą vykdo daug šios pakraipos neformaliojo ugdymo būrelių. Sėkmingai įgyvendinama patyčių prevencinė programa.

O Lietuvos sporto universiteto „Aušros“ progimnazija didelį dėmesį skiria sveikatinimo ugdymui. Mokykla turi savo baseiną, todėl viena kūno kultūros pamoka skirta plaukimui. 5-8 klasėse yra viena papildomai pasirenkama kūno kultūros pamoka. Pamokos prasideda rytine mankšta. Darbuotojai turi galimybę nemokamai lankyti baseiną po darbo. Į sporto ir sveikatos ugdymo programas aktyviai įsitraukia tėvai.

Kėdainių dailės mokykla įsikūrusi sinagogoje. Mažos patalpos skatina mokytojus kūrybiškai organizuoti ugdymo procesą, todėl ikimokyklinio ugdymo vaikų dailės mokymas vyksta priešmokyklinio ugdymo įstaigose.

Antrą dieną pradėjome nuo daugiakultūrio centro, įkurto 2002 m. buvusioje mažojoje žiemos sinagogoje. Čia vedami edukaciniai užsiėmimai – integruotos ekskursijos žydų kultūros ir istorijos, sakralinio Kėdainių paveldo ir kitomis temomis. Centre pristatoma įvairių tautų kultūra, nuolat rengiami koncertai, parodos, konferencijos.

Kitas objektas – Arnetų namas – škotų bendruomenės, gyvenusios XVIII–XIX a., miestietiškos gyvenamosios architektūros pavyzdys, kuriame išliko autentiškas išorės ir vidaus planas. Dabar Arnetų name yra įsikūręs Kėdainių krašto muziejus ir tradicinių amatų centras, kuriame siūlomos senųjų amatų programos: audimas, juostų pynimas, keramika, pynimas iš vytelių, drožyba, margučių dažymas vašku. Muziejus sužavėjo didele edukacinių pamokėlių įvairove – jos sujungia istoriją, dailę, etnokultūrą, žydų kultūros paveldą ir daugiakultūriškumą ir yra skirtos įvairaus amžiaus vaikams bei suaugusiesiems.

Įsitikinome, kad Kėdainiai gali sužavėti kiekvieną savo istorija, senamiesčiu, daugiakultūrėmis tradicijomis. Aplankėme ir poeto, rašytojo, Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo gimtinę Šeteniuose.

Švietimo įstaigų vadovai aplankė Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo gimtinę Šeteniuose/Druskininkų švietimo centro archyvo nuotrauka

Apsilankyta ir Daugiakultūriame centre, kuriame rengiamos ekskursijos žydų kultūros, istorijos, sakralinio Kėdainių paveldo temomis/Druskininkų švietimo centro archyvo nuotrauka

Druskininkų švietimo centro informacija