Švietimo bendruomenė Druskininkuose aktyviai užbaigė 2018-uosius ir darbingai nusiteikusi pradėjo naujuosius metus

Įgyvendinant projektą „Lyderių laikas 3“, Druskininkų savivaldybėje gruodžio mėnesį organizuoti mokyklų lyderystės iniciatyvų renginiai mokiniams, jų tėvams bei mokytojams. Renginyje „Gera mokykla: ar girdime, ką sako mokiniai?“ dalyvavo daugiau kaip 60 aktyviausių savivaldybės mokyklų mokinių, kurie dalijosi mintimis apie tai, kas yra gera mokykla, pirmiausia – mokiniams. Mokiniai diskutavo apie tai, su kokiais sunkumais dažniausiai jie susiduria, ir svarstė, kaip jie patys gali prisidėti prie problemų sprendimo bei planavo iniciatyvas, kurios pagerintų mikroklimatą, skatintų draugiškesnį bendravimą. Mokiniams buvo pristatyta savivaldybės švietimo pokyčių projekto tema bei išklausytos jų idėjos dėl pasitikėjimu paremto bendradarbiavimo mokyklose skatinimo, kuris pagerintų mokinių mokymosi pasiekimus ir savijautą mokykloje.

Beveik 200 dalyvių sulaukė mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys „Ką gali padaryti tėvai, kad vaikas būtų dar labiau sėkmingas? Ką kartu gali padaryti tėvai ir mokykla?“, kuriame pranešimą skaitę lektorė, konsultantė, VŠĮ „Lyderystės ekspertų grupė“ vadovė Nomeda Marazienė.

Lektorė rėmėsi pasaulyje atliktų tyrimų rezultatais, kurie rodo, kad apie 15 proc. organizacijos veiklos rezultatų  lemia ekspertinės žinios, paslaugų spektras ir turimi resursai. Visa kita sudaro individo/organizacijos emocinė branda (D. Carnegie institute). Vadinasi, apie 15 proc. mokyklos veiklos rezultatų – mokinių pasiekimų ir savijautos mokykloje – lemia tai, kaip mokytojai išmano savo dėstomus dalykus, koks yra ugdymo turinys bei formos, kokia yra mokyklos materialinė aplinka. Visa kita – 85 proc. – sudaro mokinių, jų tėvų, mokytojų, vadovų, o bendrai visų kartu – mokyklos – emocinė branda.

Vaikų emocinį intelektą formuoja visų, su vaiko ugdymu ir bendravimu susijusių asmenų, skleidžiamas emocinis turinys (vertybės, požiūriai, įsitikinimai, lūkesčiai ir pan.). Lektorė dalyvavusių renginyje mokinių tėvų klausė, ar jie kreipia dėmesį į savo vaiko optimizmo, empatijos, vidinės motyvacijos lygį, ar žino, kaip vaikui sekasi megzti santykius mokykloje, kokie akademiniai pasiekimai, vaiko sveikatos (fizinės ir psichinės) būklė? Visi šie dalykai daro didelę įtaką vaiko mokymosi pasiekimams ir bendrai mokyklos veiklos rezultatams. Renginio metu buvo pristatytos didžiausios komunikacijos klaidos, kurios sukuria įvairias įtampas ir neleidžia pasiekti norimų rezultatų.

2019 m. sausio mėnesį planuojami net 3 mokyklų lyderystės iniciatyvų renginiai, skirti savivaldybės mokyklų bendruomenėms: sausio 18 d. 12 val. Druskininkų jaunimo užimtumo centre organizuojamas renginys „Asmeninė kiekvieno mokinio pažanga: dėl ko turime susitarti?“ (lektorė – Vitalija Džiuričienė, Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos direktorė). Ši mokykla Švietimo ir mokslo ministro įsakymu pripažinta stiprią geros mokyklos požymių raišką demonstruojančiamokykla.

Sausio 25 d. 12 val. Druskininkų jaunimo užimtumo centre organizuojamas renginys „Demokratinio mokyklos valdymo pavyzdžiai ir bendruomenės įtraukimas, siekiant vaikų pažangos“, kurio lektorius – buvęs švietimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys, dabartinis Šiaulių r. Aukštelkės mokyklos-daugiafunkcio centro vadovas.

Sausio 28 d. 12 val. Druskininkų jaunimo užimtumo centre vyks renginys „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas savivaldybėje: susitarimai, duodantys rezultatus“ , skirtas mokyklų vaiko gerovės komisijų nariams, kitų savivaldybės įstaigų darbuotojams, dirbantiems vaiko teisų apsaugos, medicinos, ugdymo srityse.

Visuose renginiuose kviečiame dalyvauti ne tik mokyklų vadovus, bet ir mokytojus, mokinius bei jų tėvus, kurių dalyvavimas ir iniciatyvos yra labai reikšmingos, kuriant savivaldybės švietimo pokyčio projektą. Pageidaujantys renginiuose dalyvauti asmenys turi kreiptis į mokyklos, kurioje dirba, arba kurią lanko jų vaikai, administraciją.

Maloniai renginiuose yra visada laukiami patys mokiniai, kurių nuomonė yra labai svarbi kuriant pažangią, atitinkančią jų poreikius, šiuolaikinę mokyklą.

Įgyvendinant projektą „Lyderių laikas 3“, Druskininkų savivaldybėje gruodžio mėnesį organizuoti mokyklų lyderystės iniciatyvų renginiai/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkų  savivaldybės informacija