Skelbiamas papildomas neformaliojo vaikų švietimo programų vasaros atostogų metu konkursas

Šiuo papildomu konkursu numatoma įtraukti dar daugiau savivaldybės vaikų į įdomias veiklas, prasmingą užimtumą, neformalų ugdymą.

Primename, kad Druskininkų savivaldybė šiais metais kiekvienam savivaldybės vaikui, dalyvaujančiam pasirinktoje, Savivaldybei prašymą dėl finansavimo pateikusioje neformaliojo švietimo programoje – stovykloje, numatė skirti 50 eurų dydžio krepšelį.

Todėl kviečiame visus neformaliojo vaikų švietimo teikėjus teikti papildomas paraiškas finansavimui gauti,  o vaikų  tėvelius, kurių vaikai dar nedalyvavo jokioje stovykloje, raginame kreiptis į stovyklų organizatorius ir pasinaudoti šia savivaldybės parama.

Paraiškos turi būti pateiktos iki 2020 m. liepos 10 d. imtinai Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyriui (Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai) arba gautos registruotu laišku su pašto žyma, rodančia, kad paraiškos išsiųstos dar nepasibaigus Konkursui. Paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti užrašyta „Paraiška Neformaliojo vaikų švietimo programų  vasaros atostogų metu finansavimui gauti“ ir nurodytas Programos pareiškėjo pavadinimas.

Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų  vasaros atostogų metu finansavimui gauti paraiškų teikimo konsultuojame telefonu Nr. (8 313) 533 72.

Programos paraiškos, išlaidų sąmatos formos bei programų vertinimo kriterijai skelbiami Druskininkų savivaldybės tinklapyje www.druskininkusavivaldybe.lt

Druskininkų  savivaldybės informacija