„Saulės“ mokykloje – ypatingas dėmesys specialiojo ugdymo klases lankantiems vaikams

Nors šie mokslo metai dar nesibaigė, Druskininkuose jau ruošiamasi ateinančiam rugsėjui – Savivaldybės taryba patvirtino planuojamą klasių komplektų ir mokinių juose skaičių, į pabaigą eina prašymų mokytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas priėmimo laikas.

Priešmokyklinio ugdymo grupė – specialiųjų poreikių vaikams

Nors visuose Lietuvos švietimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei dokumentuose įtvirtinta nuostata dėl visiems vaikams vienodų ugdymo galimybių, praktiškai mokyklose, organizuojant specialių poreikių ugdymą, susiduriama su daug iššūkių.

Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius informavo, kad tik 10 proc. Lietuvos mokyklų yra pritaikytos neįgaliesiems: „Nors ši statistika stebina, realybė yra tokia. Džiaugiamės, kad Druskininkų švietimo įstaigos kiekvienais mokslo metais yra vis labiau pritaikomos įvairių poreikių vaikams. Todėl, formuodami kitų mokslo metų klasių komplektus, norime priminti tėvams apie alternatyvųjį specialiųjų poreikių mokinių ugdymą Druskininkų „Saulės“ mokyklos specialiose klasėse. Savivaldybės biudžeto lėšomis 2019 m. įrengta klasė yra ne tik jauki, patogi, pritaikyta pirmiausia vaikų, kurie joje mokosi, poreikiams, ji yra aprūpinta moderniausia įranga. Didelis dėmesys skiriamas ir klasėje dirbančių specialistų profesiniam tobulėjimui, kad būtų užtikrinta kuo aukštesnė ugdymo kokybė“.

„Saulės“ pagrindinė mokykla: nuo mokyklos visiems, prie mokyklos kiekvienam

Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown patvirtino, kad Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje mokykloje 2019-2020 mokslo metais veikia 2 specialiosios lavinamosios klasės, skirtos vaikams, turintiems individualių poreikių. Jose mokosi 11 mokinukų. 2019 metų rugsėjį mokykloje buvo atidaryta priešmokyklinė specialioji grupė vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų, kurioje mokosi 3 vaikučiai.

Mokykloje ir konkrečiai specialiosiose klasėse dirba puiki profesionalių pagalbos specialistų komanda: dvi socialinės pedagogės, psichologo asistentė, logopedė, judesio korekcijos pedagogas, specialiosios pedagogės, mokytojo padėjėjai.

„Tam, kad įsitikintumėme, su kokia meile dirba šie žmonės, užtenka vieną kartą pamatyti jų elgesį – globoja, rūpinasi, kaip savais vaikais, dainuoja, juokauja. Didžiausia padėka mokytojoms Redai Galčienei, Aušrai Kryžiokienei, Rūtai Virkutienei, Jurgitai Senkutei bei mokytojo padėjėjoms Astai Česnulevičienei, Aušrinei Lazauskienei, Jolantai Vaitiekūnienei, Žavitai Jakštienei ir Stanislavai Mezencevai“, – sakė D. Brown.

Planuojama, kad specialiojo ugdymo klasė priešmokyklinio amžiaus vaikams bus ir 2020-2021 mokslo metais. „Nors įvestas karantinas ir pakoregavo mūsų planus išsamiau pristatyti individualių poreikių mokinių ugdymą, vykdomą Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje mokykloje, susitikti su mokinių tėvais, atsakyti į jiems rūpimus klausimus. Norėčiau pakviesti visus, kurie abejoja ir dar svarsto, kurią ugdymo įstaigą rinktis, kreiptis į Švietimo skyrių ar tiesiogiai į mokyklą, aptarti rūpimus dalykus. Laikantis visų galiojančių saugumo reikalavimų, bus sudarytos galimybės apžiūrėti patalpas, pabendrauti su dirbančiais specialistais“, – pasakojo Švietimo skyriaus vedėja.

Druskininkų „Saulės“ mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Lina Vanagaitienė sakė, kad šalia klasės yra įrengtas sensorinis kambarys, kuriame mokymasis, žaidimai, atsipalaidavimas vyksta, naudojant šviesas, įvairius garsus, vaizdus bei muziką. Šiame kambaryje, įsitaisę ant patogių pufų, vaikai patys lengvai gali valdyti sensorinę technologiją. Mažieji mokinukai turi galimybę pasirinkti projekcijų atspalvius ir garsus, įvardinti vaizduojamų objektų formas, spalvas, muzikos instrumentus, stebėti nepakartojamus gamtos vaizdus, žiūrėti mokomuosius filmukus ir net mokytis anglų kalbos žodžių. Tokių sensorinių kambarių Lietuvoje kol kas yra tik keletas. Šioje klasėje vyksta integruoti pasaulio pažinimo, muzikos ar kitų dalykų užsiėmimai. Sensorinio kambario technologijos ypatingai gelbėja, ugdant raidos sutrikimų turinčių vaikų socialinius ir emocinius įgūdžius.

Priešmokyklinėje grupėje dirba jauna, nuoširdi mokyta Rūta Virkutienė: „Prisimenu praėjusių metų rugsėjo pirmąją, kai pirkdama spalvotus balionus savo būsimiems mokinukams, truputį nerimavau, nes viskas buvo nauja. Šiemet jaučiamės daug tvirčiau. Noriu patikinti tėvelius, kad vaikai noriai lanko mūsų mokyklą. Svarbiausia yra tai, kad čia jie gauna individualų mokymą ir yra pagrindiniai mokiniai klasėje – jiems skiriamas visas dėmesys, o ne atvirkščiai, kaip yra įprastose klasėse, kurios yra didelės, ir mokytojams ne visada užtenka laiko kiekvienam, o ypač – specialių poreikių vaikui. Šioje klasėje vaikai turi atskiras darbo vietas, lentynėles asmeniniams daiktams, klasėje gausu modernios įrangos – šviečiantis stalas žaidimams/poilsiui su patogiu atsisėdimu, taip pat yra nusiraminimo kampelis. Net neišėjus iš klasės, galima patekti į sensorinį kambarį, kuriame vyksta mokymosi užsiėmimai, pramogaujama ir atsipalaiduojama“.

Tačiau svarbiausia, kad specialiojo ugdymo klases lankantys mokiniai yra mokyklos bendruomenės nariai, jie dalyvauja pamokose, bendruose renginiuose, projektuose, įvairiose programose. Kadangi šiemet mokykloje pradėjo veikti modernus liftas, atsirado galimybė vaikams, turintiems judėjimo sunkumų, lengvai judėti mokyklos patalpose, patekti ir į sporto bei aktų sales, biblioteką, įvairius kabinetus, valgyklą.

Mokiniams, pagal poreikį, pagalbą teikia mokykloje dirbantis specialusis pedagogas, logopedas, mokytojo padėjėjas, socialinis pedagogas, psichologas, judesio korekcijos pedagogas.

Svarbu pažymėti, kad po pamokų ar kitos ugdomųjų užsiėmimų mokykloje veikia pailginta dienos grupė, kurioje vaikai užimami iki 17.30 val.

Savivaldybės biudžeto lėšomis taip pat organizuojamas mokinių pavėžėjimas – kai kurie po mokyklos keliauja tiesiai į namus, kiti – į dienos užimtumo centrą „Viltis“.

Mokyklos patalpose įsikūręs vaikų dienos užimtumo centras „Padėkime vaikams“, kurį lankyti gali visi vaikai. Centro darbuotojos drąsiai sako: „Mūsų centro vaikai yra patys laimingiausi!“.

Dienos centro „Padėkime vaikams“ užimtumo specialistės Ieva ir Monika/„Saulės“ mokyklos archyvo nuotrauka

Jaukiai įrengtose specialiosiose klasėse su vaikais dirba puiki profesionalių pagalbos specialistų komanda/„Saulės“ mokyklos archyvo nuotraukos

Dienos užimtumo centras – laimingiems vaikams

Laura Gardziulevičienė, dienos centro „Padėkime vaikams“ vadovė: „Dienos centro idėja atsirado neatsitiktinai. Aš esu Kajaus, kuriam diagnozuotas visų galūnių cerebrinis paralyžius, mama. Jam dabar 9-eri metai. Stebėdama vaikus su individualiais poreikiais, supratau, kad jie labiau už visus nori draugystės, artumo ir besąlygiško priėmimo.

Dienos centras „Padėkime vaikams“ yra atviras visiems. Džiaugiamės sėkmingu bendradarbiavimu su Druskininkų savivaldybės administracija bei Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos bendruomene. Mūsų centre rengiami meniniai, sporto, muzikos užsiėmimai.

Dirbant, labai svarbus žmogiškasis faktorius ir pats požiūris į vaikus, turinčius individualių poreikių. Dienos centrą lankantys vaikai džiaugiasi ir labai myli savo mokytojas – profesionalias užimtumo specialistes Ievą ir Moniką, kurios randa kelią į kiekvieno vaiko širdį, todėl gyvenimas mūsų centre virte verda“.

Monika Mažonaitė, dienos centro „Padėkime vaikams“ užimtumo specialistė: „Dienos centras „Padėkime vaikams“ mano gyvenime atsirado pačiu laiku. Dirbdama jame, galiu būti savimi ir pritaikyti savo, kaip teatro pedagogės, įgūdžius, kiekvieną dieną patirti begalę teigiamų emocijų. Manau, kad pagrindinis mūsų centro tikslas – sukurti emociškai saugią ir įtraukią aplinką kiekvienam, drauge tapti bendruomene. Mūsų vaikai yra bendruomenė, jie turi draugus, todėl čia yra patenkinamas svarbus žmogaus poreikis – priklausyti grupei, jaustis grupės dalimi. Mes kiekvieną dieną mokomės bendrauti, džiaugiamės vienas kitu, garsiai juokiamės, rimtai aiškinamės santykius, kuriame taisykles, kurių ne visada noriai laikomės. Viskas tikra.“

Ieva Dovidauskienė, dienos centro „Padėkime vaikams“ užimtumo specialistė: „Niekas gyvenime nevyksta be priežasties. Neieškojau, bet mane surado. Vienas didžiausių mano gyvenimo džiaugsmų – darbas centre. Laiką darbe priimu, kaip tarnystę ir galimybę dalintis savo talentais. Organizuojame įvairias veiklas, bet ypatingą dėmesį skiriu muzikai. Gražūs vaikai, kurie moka klausyti. Ir dar gražesni tie, kurie dainuoja. Mūsų centre dainuoja visi, todėl dienos centras „Padėkime vaikams“ tikrai laimėtų laimingiausio vaikų dienos centro titulą. Surasti muziką, kuri jungtų mūsų visą bendruomenę, nėra lengvas uždavinys. Bet panašu, kad judame kryptingai, o labiausiai jaudina genialios vaikų improvizacijos. Čia susirenka vaikai, skirtingi ne tik savo išore, gyvenimo istorija, bet ir charakteriu, gabumais, pasiekimais. Ir tai yra visai nesvarbu, nes jie šypsosi. Jie laimingi, tikri. Ir tuomet aš atrandu, kokia galinga jėga yra gebėjimas sukurti santykį, grįstą pasitikėjimu. Džiaugiuosi, kad galiu tobulėti kartu su didžiausiais gyvenimo mokytojais – vaikais.“

Personalizuotas ugdymas – kiekvienos ugdymo įstaigos kasdienė praktika

„Džiaugiuosi „Saulės“ pagrindinės mokyklos bendruomenės pastangomis ir manau, kad mums, švietimo specialistams, reikia labiau taikyti individualizuoto ugdymo principus praktikoje. Tuomet galėsime teigti, kad kiekvienas vaikas padarė individualią pažangą, ir ji buvo pastebėta,– kalbėjo Švietimo skyriaus vedėja D. Brown, apibendrindama šioje mokykloje vykdomą specialųjį ugdymą. – Lietuvoje mes dažnai kalbame apie dėmesį kiekvienam vaikui, ir apie tai, kad mokyklos efektyvumas turi būti matuojamas kiekvieno vaiko pažanga, tačiau iš tiesų link to dar tik einame. Galiu nuoširdžiai pripažinti, kad pernai pradėjome pirmus, tačiau labai stiprius žingsnius link specialiųjų poreikių mokinių ugdymo kokybės gerinimo, tariamės, ką ir kaip konkrečiai darysime, kad šie vaikai mokytųsi ir tobulėtų, darytų pažangą. Kalbėdama apie dėmesį kiekvienam vaikui ir ugdymo diferencijavimą, visada prisimenu M. Hunter mintį: „Tikėtis, kad to paties amžiaus vaikai mokysis vienu būdu, ta yra tas pats, kaip tikėtis, kad visi to paties amžiaus vaikai dėvės to paties dydžio drabužius“. Cituodama šį posakį, turiu mintyje ne tik mokytojus, dirbančius su vaikais pamokoje tiesiogiai, bet pirmiausia nacionalinės švietimo politikos formavimo institucijas“.

Druskininkų savivaldybės informacija